RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 22.01.2021
Prima / Comunicate de presă / Produsul intern brut în trimestrul I 2016
Produsul intern brut în trimestrul I 2016
15.06.2016
Versiune tipar

Produsul intern brut în trimestrul I 2016*

Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul I 2016, Produsul intern brut  (PIB) pe serie brută, a însumat 27097 mil. lei preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali – cu 0,8% faţă de trimestrul I 2015. Pe seria ajustată sezonier, Produsul intern brut s-a majorat cu 0,3% faţă de acelaşi trimestru din 2015 şi cu 1,7% faţă de trimestrul IV 2015.

Evoluţia produsului intern brut trimestrial

 

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

Anul

    - în % faţă de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2014

103,8

104,4

106,0

104,4

104,8

2015

104,8

 102,5

96,3 

 96,7

 99,5

2016

100,8

-

-

-

-

Serie ajustată sezonier

2014

105,1

105,2

106,0

104,3

-

2015

103,9

102,0

96,2

97,3

-

2016

100,3

-

-

-

-

    - în % faţă de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier

2014

99,0

101,7

104,3

99,3

-

2015

98,7

99,9

98,3

100,4

-

2016

101,7

-

-

-

-

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea PIB.

Categorii de resurse.

Valoarea adăugată brută pe economie (VAB) s-a majorat, în ianuarie-martie curent, cu 0,6% în raport cu perioada respectivă a anului anterior, contribuind la formarea şi creşterea PIB cu 84,9% şi 0,5% respectiv.

Contribuţii pozitive mai importante, la creşterea PIB, în trimestrul I 2016 faţă de trimestrul I 2015 au înregistrat următoarele activităţi economice:

 • Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor (+0,5%), cu o pondere de 14,3% la formarea PIB şi o creştere a VAB cu 3,5%;
 • Industria extractivă şi industria prelucrătoare; informaţiile şi comunicaţiile cu câte +0,3%,  cu o contribuţie la formarea PIB de 12,4% şi 7,4%, respectiv şi o majorare a VAB cu 2,5% şi 4,1%, corespunzător;
 • Agricultura, silvicultura şi pescuitul; activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice cu câte +0,2%, cu o pondere la formarea PIB de 3,7% şi 2,4%, corespunzător şi o creştere a VAB cu 5,1% şi 7,2%, respectiv.

Volumul impozitelor pe produse s-a majorat cu 1,1% în raport cu perioada similară a anului anterior, contribuind la creşterea şi formarea PIB cu 0,2% şi 15,2% respectiv.

Impact negativ mai însemnat asupra indicelui volumului fizic al PIB au avut-o următoarele activităţi economice:

 • Administraţia publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământul; sănătatea şi asistenţa socială (-0,3%), cu o contribuţie la formarea PIB de 16,1% şi o reducere a VAB cu 1,7%;
 • „Alte activităţi” (-1,8%), cu o pondere de 11,6% la formarea PIB şi o diminuare a VAB cu 13,6%.

Categorii de utilizări.

Din punct de vedere al utilizării PIB creşterea s-a datorat:

 • Consumului final al gospodăriilor populaţiei (+2,0%), cu o pondere de 88,8% la formarea PIB şi o majorare a volumului cu 2,3%;
 • Consumului final al administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (+0,1%), cu o contribuţie la formarea PIB de 21,0%, consecinţă a creşterii volumului cu 0,2%.

În perioada de referinţă volumul formării brute de capital fix s-a situat sub nivelul perioadei respective a anului precedent cu 3,6%, influenţând negativ (-0,9%) creşterea PIB.

O contribuţie negativă la creşterea PIB a avut-o şi exportul net (-4,3%), consecinţă a diminuării cu 5,6% a volumului exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere a volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 1,8%.

Anexe:

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 40 30 90

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47321 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran