RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 21.10.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2015
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2015
30.06.2016
Versiune tipar

Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în
anul 2015 1,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2015 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 49,8 mii întreprinderi, sau cu 0,5 mii întreprinderi (cu 1%) mai puţin faţă de anul 2014. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,2% din numărul total de întreprinderi.

Numărul salariaţilor care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referinţă a constituit 281,4 mii persoane, deținând 55,1% din numărul total de salariaţi ai întreprinderilor. Veniturile din vînzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat 86824,6 mil. lei sau 30,8% din venituri din vînzări în total pe economie.

Ponderea întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anul 2015 pe principalii indicatori se prezintă astfel:

IMM_in_2015_1.png

Evoluţia ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în 2015 se caracterizează prin următorii indicatori:

Nr. de întreprinderi, mii

Nr. de salariaţi, mii persoane

Venituri din vînzări, mil. lei

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

2014

51,7

50,3

97,3

510,8

284,0

55,6

263090,2

83521,2

31,8

2015

51,2

49,8

97,2

510,3

281,4

55,1

282253,4

86824,6

30,8

Analiza evoluţiei ÎMM ne indică creşterea veniturilor din vînzări în medie pe o întreprindere în anul 2015, care au constituit 1744,5 mii lei sau cu 82,9 mii lei (cu 5%) mai mult faţă de anul 2014. Totodată, veniturile din vînzări ale ÎMM în medie la un salariat au scăzut comparativ cu anul 2014 cu 29,2 mii lei sau cu 8,6%, şi au constituit 308,5 mii lei în mediu pe un salariat. Numărul de salariaţi în medie pe o întreprindere în anul 2015 a constituit 6 persoane, comparativ cu 5 persoane în anul 2014.

Partea preponderentă a ÎMM îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului, constituind în anul 2015 circa 19,8 mii întreprinderi, sau 39,8% din totalul întreprinderilor mici şi mijlocii. În industria prelucrătoare au activat 4,2 mii de ÎMM sau 8,5% din totalul ÎMM.

Evoluţia în dinamică a numărului ÎMM pe principale genuri de activitate se prezintă astfel:

Activităţi economice

2014

2015

2015 în % faţă de 2014

IMM (mii unităţi)

Ponderea ÎMM în:

IMM (mii unităţi)

Ponderea ÎMM în:

total întreprinderi, %

total ÎMM, %

total întreprinderi, %

total ÎMM,  %

Total economie

50,3

97,3

100

49,8

97,2

100

99,0

Agricultura, silvicultura şi pescuit

3,0

97,7

5,9

3,1

97,7

6,2

103,7

Industria prelucrătoare

4,4

94,6

8,7

4,2

97,7

8,5

96,1

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

0,1

76,2

0,2

0,1

96,4

0,1

92,5

Distribuţia  apei;  salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

0,3

92,3

0,7

0,3

100,0

0,7

99,7

Construcţii

2,9

96,1

5,7

2,9

91,5

5,8

100,9

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autvehiculelor şi a motocicletelor

20,2

97,5

40,3

19,8

91,9

39,8

97,8

Transport şi depozitare

2,6

97,9

5,3

2,6

100,0

5,3

99,6

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică

1,7

99,3

3,4

1,7

94,0

3,5

100,2

Informaţii şi comunicaţii

1,9

98,7

3,8

2,0

88,5

3,9

102,0

Tranzacţii imobiliare

3,4

97,2

6,7

3,4

72,6

6,8

101,0

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

4,1

99,4

8,1

4,2

55,6

8,4

102,4

Alte activităţi

5,7

97,0

11,3

5,5

92,4

11,1

97,1

Veniturile din vînzări ale ÎMM aferente genurilor principale de activitate se prezintă astfel:

Activităţi economice

2014

2015

Total,

mil, lei

ÎMM,

mil, lei

Ponderea ÎMM în:

Total,

mil, lei

ÎMM, mil, lei

Ponderea ÎMM în:

total întreprinderi, %

total

ÎMM,%

total

intreprinderi, %

total

ÎMM,%

Total economie

263090,2

83521,2

31,7

100

282253,4

86824,6

30,8

100

Agricultura, silvicultura şi pescuit

10749,5

7076,1

65,8

8,5

11835,5

7837,6

66,2

9,0

Industria prelucrătoare

39572,4

9742,3

24,6

11,7

43130,3

9996,0

23,2

11,5

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

18571,0

93,9

0,5

0,1

23240,9

96,4

0,4

0,1

Distribuţia  apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

2644,9

356,2

13,5

0,4

2343,6

328,9

14,0

0,4

Construcţii

13782,6

7162,8

52,0

8,6

15056,0

6862,1

45,6

7,9

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autvehiculelor şi a motocicletelor

124925,1

38202,0

30,6

45,7

127836,0

39227,1

30,7

45,2

Transport şi depozitare

14891,8

6821,8

45,8

8,2

16284,2

6889,6

42,3

7,9

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică

2558,3

1628,2

63,6

1,9

2489,3

1756,1

70,5

2,0

Informaţii şi comunicaţii

10394,8

2128,8

20,5

2,5

11686,6

2475,2

21,2

2,9

Tranzacţii imobiliare

2786,6

1610,4

57,8

1,9

3797,4

2082,8

54,8

2,4

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

3478,6

2894,0

83,2

3,5

3743,2

3053,5

81,6

3,5

Alte activităţi

18734,6

5804,5

31,0

6,9

20810,3

6219,3

29,9

7,2

Ponderea veniturilor din vînzări a ÎMM în profilul principalelor genuri de activitate ale unităţilor acestui sector în anul 2015 se prezintă astfel:

IMM_in_2015_2.png

Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obţinut de întreprinderile mici şi mijlocii în anul 2015 a constituit 3037,6 mil, lei, sau cu 25,8 mil, lei mai mult faţă de anul 2014.

Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obţinute de către întreprinderile mici şi mijlocii se prezintă astfel:

<><><>

Activităţi economice

Profit (+), pierdere (-) pînă la impozitare

anul 2014

anul 2015

ÎMM - total

inclusiv

ÎMM - total

inclusiv

mijlocii

mici

micro

mijlocii

mici

micro

Total economie

3011,8

1045,1

1762,8

203,9

3037,6

1028,8

1875,8

132,9

Agricultura, silvicultura şi pescuit

686,3

279,4

365,4

41,6

328,5

109,5

214,5

4,6

Industria prelucrătoare

340,7

232,0

120,4

-11,6

288,3

229,8

104,5

-46,0

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

-20,8

0,0

-7,6

-13,2

-22,5

0,0

-9,9

-12,6

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

-13,5

-8,8

-2,9

-1,8

-9,3

-23,5

18,2

-4,0

Construcţii

497,3

166,5

304,2

26,6

393,2

133,1

236,5

23,7

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autvehiculelor şi a motocicletelor

729,5

372,1

517,6

-160,2

895,0

438,8

652,9

-196,7

Transport şi depozitare

36,8

-16,0

42,8

10,0

440,1

264,5

183,8

-8,2

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică

-100,3

-12,5

-44,0

-43,8

-165,5

-63,4

-39,8

-62,3

Informaţii şi comunicaţii

148,7

22,0

67,3

59,3

97,3

-20,8

85,8

32,3

Tranzacţii imobiliare

119,5

-28,2

121,9

25,9

21,3

-127,2

104,3

44,2

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

338,7

-33,4

159,6

212,4

434,2

22,0

154,9

257,3

Alte activităţi

248,8

72,0

118,1

58,7

336,8

66,1

170,1

100,6

Note:

1 Fără datele întreprinderilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.

2 Sursa de date au constitut-o rapoartele financiare (contabile) prezentate de către entități care ţin contabilitatea în baza sistemului contabil în partida dublă, cu excepția organizațiilor necomerciale. Criteriile de raportare la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii sînt determinate conform Legii Republicii Moldova nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 "Privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii”: numărul mediu anual de salariaţi constituie pînă la 250 de persoane, suma anuală a veniturilor din vînzări este de pînă la 50 milioane lei şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor este de pînă la 50 milioane lei.

Persoană de contact:
Ludmila Petraş
şef-adjunct al direcţiei infrastructură statistică
tel. 022 40 30 89

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47367 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran