RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.11.2021
Prima / Comunicate de presă / Utilizarea timpului de către persoanele vârstnice în Republica Moldova
Utilizarea timpului de către persoanele vârstnice în Republica Moldova
30.09.2016
Versiune tipar

Utilizarea timpului de către persoanele vârstnice în Republica Moldova

Sumar

Populaţia Republicii Moldovei în vârsta de 60 ani şi peste mai bine de jumătate din timpul zilnic (51,7%) îl consumă pentru activităţile de îngrijire personală (12,4 ore); 30,4% din durata unei zile (7,3 ore) - o dedică activităților de muncă pentru un venit (sub formă de salariu/profit), îngrijire a gospodăriei şi familiei, lucrului voluntar şi călătoriilor/deplasărilor, iar 17,9% - petrecerii timpului liber (4,3 ore). Diferențele înregistrate dintre femei și bărbați în utilizarea timpului pentru două din cele trei grupe de activități umane sunt nesemnificative (Figura 1).

Figura 1. Structura unei zile (24 ore) după grupe de activități umane și sexe

În medie o femeie  în etate este implicată mai mult în îngrijirea gospodăriei/munci neplătite, iar bărbații– în munci plătite Figura 2, Tabelul 1 din Anexă).

Figura 2. Durata medie a activităților umane pentru persoanele de 60 ani și peste pe sexe, ore/zi ( 24 ore)

În cursul unei zile (24 ore), ca pondere, după activitățile de îngrijire personală, urmează activitățile de îngrijire a gospodăriei și familiei: a cincea parte din zi (19,6%), sau în medie câte 4,7 ore. Femeile dedică acestor activități neremunerate în medie cu 1,6 ore pe zi mai mult decât bărbații. A zecea parte din zi (2,8 ore) este dedicată activităților mass media (citit, privit TV etc.). Pentru aceste activități bărbații consumă zilnic cu jumătate de oră mai mult decât femeile. La fel, bărbaţii lucrează, în medie, pentru un salariu/profit cu 1,1 ore mai mult pe zi decât femeile.

Analiza duratelor medii ale activităţilor umane, calculate doar pentru persoanele implicate în astfel de activităţi, la fel și a ratei de participare la aceste activități, de asemenea evidențiază diferențele între femei şi bărbaţi (Figurile 3 și 4, Tabelul 2 din Anexă).

Figura 3. Durata medie a activităților umane pentru persoanele de 60 ani și peste care au avut aceste activităţi pe sexe, ore/zi

Figura 4. Rata de participare a persoanelor de 60 ani și peste după activități umane pe sexe, procente

Majoritatea absolută (96,5%) a femeilor în etate sunt implicate în „activităţi de îngrijire a gospodăriei / familiei”, consumând în aceste scopuri zilnic câte 5,5 ore. Ponderea bărbaţilor implicaţi în activităţile casnice constituie ceva mai puţin - 88,2%. Totodată, ei alocă acestor activităţi în medie cu o oră mai puţin decât femeile.Pe de altă parte, bărbaţii lucrează, câte 7,3 ore, cu 1,3 ore mult decât femeile ocupate. În plus, ponderea bărbaţilor care lucrează este mai mare în comparaţie cu ponderea femeilor care lucrează cu 12,2 p.p. (respectiv 25,4% şi 13,2%).

Bărbaţii față de femei participă într-o măsură mai mare la „viaţa socială / divertisment” (respectiv, 75,1% pentru bărbaţi şi 72,7% pentru femei) şi la activităţile de „utilizare a calculatorului / practicarea hobby-urilor” (4,6% pentru bărbaţi şi 3,2% pentru femei).

Ca urmare a faptului că bărbaţii practică într-o măsură mai mare activităţi în afara casei, aceştia într-o proporţie mai mare consumă mai mult timp pentru deplasare pe parcursul zilei: 69,4% pentru bărbaţi faţă de 61,5% pentru femei.

Îngrijire personală

În grupa activităţilor de „îngrijire personală”, somnul este cea mai importantă activitate. În medie o persoană cu vârsta de 60 ani şi peste doarme câte 10 ore/zi, fără diferenţe semnificative pe sexe. 
A doua activitate importantă în această grupă este „servitul mesei”. În medie, o persoană în etate alocă pentru servitul mesei câte 1,5 ore pe zi. Fiecare a doua  persoană vârstnică serveşte masa în singurătate.

Ocupare (muncă pentru plată/profit)

Din totalul populaţiei de 60 ani şi peste,  18,1% lucrează. În medie, ziua de muncă a unei persoane durează 6,9 ore (7,3 ore pentru bărbaţi şi 6,0 ore pentru femei).

Îngrijirea gospodăriei şi familiei

93 la sută din persoanele în vârstă de 60 ani și peste alocă zilnic câte 5 ore activităților neremunerate de îngrijire a gospodăriei și familiei. Analogic altor grupe de vârstă, și la persoanele în etate se înregistrează o divizare a rolurilor femeilor şi bărbaţilor în realizarea acestor activităţi. Astfel, femeile sunt ocupate într-o măsură mai mare (conform timpului alocat) în activităţile de pregătire a hranei, întreţinere a casei, confecţionare/întreţinere a hainelor/încălţămintei, procurare a bunurilor/serviciilor şi de îngrijire a copiilor, bătrânilor sau bolnavilor din familie. Bărbaţii, în schimb, se ocupă mai mult cu grădinăritul, îngrijirea animalelor, construcţiile şi reparaţiile în gospodărie (Figurile 5 și 6,  Tabelul 3 din Anexă).

Figura 5. Durata medie a „activităților de îngrijire a gospodăriei și familiei” pentru persoanele de 60 ani și peste care au avut aceste activităţi pe sexe, ore/zi

Figura 6. Rata de participare a persoanelor de 60 ani și peste la „activitățile de îngrijire a gospodăriei și familiei” pe sexe, procente

Muncă voluntară şi întruniri

Pentru „munca voluntară și activitățile participative” vârstnicii consumă în medie câte 2,4 ore pe zi, în aceste activități fiind implicate circa un sfert (23,1%) din populația de 60 ani și peste a țării, mai cu seamă femeile - 28,8% față de 14,5% în cazul bărbaților . După pondere, întâietatea în cadrul acestora revine „activităților participative”, înregistrate la peste 15% din vârstnici, inclusiv cu o rată de participare de peste 20% la femei și cu doar 7% la bărbați. Majoritatea timpului (98,7%) petrecut de vârstnici în aceste activităţi revine participării populaţiei la activităţile religioase.

„Activitățile participative” sunt urmate de „activitățile de voluntariat”. Aproximativ fiecare a zecea persoană în etate practică muncile neplătite, benevole în folosul altora (Tabelul 1).

Tabelul 1. Durata medie a activităţilor de „voluntariat şi întruniri” şi rata de participare la aceste activităţi a persoanelor implicate de 60 ani și peste, pe sexe

Activitatea

Total

Femei

Bărbaţi

Durata medie, ore/zi

Rata de participare, %

Durata medie, ore/zi

Rata de participare, %

Durata medie, ore/zi

Rata de participare, %

Total

2,4

23,1

2,3

28,8

2,2

14,5

Muncă pentru / prin organizaţii

2,6

0,4

2,6

0,5

2,3

0,2

Ajutor acordat altor gospodării

2,2

9,0

2,3

9,6

2,1

8,1

Activităţi participative

2,2

15,1

2,2

20,3

2,4

7,0

Viaţă socială şi divertisment

7 din 10 persoane în vârstă de 60 ani şi peste (73,7%) sunt implicate în medie câte 1,6 ore pe zi în „activităţi sociale şi de divertisment”. Datele indică o rată de participare mai mare în rândul bărbaţilor în comparaţie cu cel al femeilor (respectiv, 75,1% şi 72,7%), în timp ce durata timpului alocat înregistrează valori mai ridicate la femei față de bărbați (respectiv, 1,7 ore/zi şi 1,4 ore/zi) (Tabelul 2).

Tabelul 2. Durata medie a activităţilor „sociale şi de divertisment” şi rata de participare la aceste activităţi a persoanelor implicate de 60 ani și peste, pe sexe

Activitatea

Total

Femei

Bărbaţi

Durata medie, ore/zi

Rata de participare, %

Durata medie, ore/zi

Rata de participare, %

Durata medie, ore/zi

Rata de participare, %

Total

1, 6

73,7

1,7

72,7

1,4

75,1

Viaţa socială (în familie, vizite, conversaţii etc.)

1,3

55,8

1,3

56,0

1,3

55,3

Divertisment şi cultură

2,6

0,3

3,0

0,1

2,5

0,7

Odihnă-pauze

1,2

38,7

1,2

37,2

1,2

40,9

Circa două treimi din timpul alocat vieţii sociale femeile şi bărbaţii vârstnici îl petrec acasă (respectiv, 64,6% şi 62,1%).

Sport şi activităţi de exterior

„Sportul și activitățile de exterior” sunt răspândite în rândul a peste 15% de vârstnici cu o durată a timpului alocat de 1,5 ore pe zi. Cea mai populară activitate din această grupă, cu o durată medie de 1,4 ore pe zi și practicată de 14,7% din persoanele în etate este  plimbatul.

Hobby-uri şi utilizarea calculatorului

Doar 3,8% din populaţia de 60 ani şi peste a ţării a declarat că este pasionată de un tip de artă sau are un hobby, alocând acestor activităţi în medie câte 1,4 ore pe zi. Totodată, atât rata de participare, cât și timpul alocat acestor activități înregistrează valori mai ridicate în rândul bărbaților în comparație cu femeile (Tabelul 2 din Anexă).

Circa 2,3% din persoanele vârstnice petrec 1,4 ore/zi la calculator comunicând cu cineva (41,4% din timp) sau căutând informaţii pe Internet (58,6%).

Mass-media

Majoritatea vârstnicilor (86,4%) alocă în medie câte 3,2 ore pe zi din timpul liber pentru citit, privit la televizor, ascultat radio/înregistrări etc. Circa 16,0% citesc presa cotidiană (reviste, ziare etc.), cărţi sau alte publicaţii, dedicând acestor activităţi în medie câte o oră zilnic (Tabelul 3).

Tabelul 3. Durata medie a activităţilor „mass-media” şi rata de participare la aceste activităţi a  persoanelor implicate, pe sexe

Activitatea

Total

Femei

Bărbaţi

Durata medie, ore/zi

Rata de participare, %

Durata medie, ore/zi

Rata de participare, %

Durata medie, ore/zi

Rata de participare, %

Total

3,2

86,4

3,0

84,3

3,5

89,5

Citit

1,1

16,0

1,1

15,4

1,1

17,0

Privit TV, DVD, Video

3,0

82,6

2,9

80,4

3,3

85,7

Ascultat radio, CD, înregistrări etc.

1,5

6,5

1,3

5,7

1,8

7,7

Deplasare / Călătorie

Din numărul total de persoane cu vârsta de 60 ani şi mai mult 64,6% se deplasează zilnic cu un anumit scop. Această călătorie durează în medie 1,3 ore pe zi (Tabelul 4 din Anexă).

Mijlocul / modul de deplasare, care deţine primul loc după durată în rândul vârstnicilor este „mersul pe jos”. El constituie peste trei pătrimi (77,0%) din această categorie de activitate umană călătorie/deplasare). Apoi, urmează deplasarea cu transportul public (autobuz/„microbuz”) (9,6%) şi transportul privat (4,5%).

 

 Notă:

1 Inclusiv transportul de ocazie

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău, 
şef al direcţiei statistica pieţei muncii 
tel. 0 22 40 30 99

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
49199 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran