RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2016
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2016
10.10.2016
Versiune tipar

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2016*

Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna august 2016 s-au cifrat la 168,0 mil. dolari SUA, cu 1,4% mai mult față de luna precedentă și cu 32,5% - comparativ cu luna august 2015.
                    
Figura 1. Evoluția lunară a exporturilor

În ianuarie-august 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 1239,1 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 3,5%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 781,4  mil. dolari SUA (63,1% din total exporturi), fiind în scădere cu 6,8% față de perioada corespunzătoare din anul 2015, care a determinat reducerea pe total exporturi cu 4,4%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 457,7 mil. dolari SUA (36,9% din total exporturi), majorîndu-se cu 2,6% comparativ cu ianuarie-august 2015. Reexporturile de mărfuri după prelucrare au deținut 23,9% din total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale – 13,0%.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE-28) au însumat 784,4 mil. dolari SUA (cu 1,3% mai puțin față de ianuarie-august 2015), deținînd o cotă de 63,3% în total exporturi (61,9% – în ianuarie-august 2015).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 21,3% (în ianuarie-august 2015 – 25,6%), ce corespunde unei valori de 263,8 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 19,7%, comparativ cu ianuarie-august 2015.

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-august 2016, comparativ cu perioada similară  din anul 2015, relevă reducerea livrărilor către Kazahstan (-80,8%), Belarus (-25,8%), Regatul Unit al  Marii  Britanii și Irlandei de Nord (-20,5%), Italia (-8,8%), Federația Rusă (-6,2%), Elveția (-27,7%), Olanda (-33,7%), Letonia (-62,7%), Statele Unite ale Americii (-26,0%), Spania   (-49,2%), Cipru (-57,0%), Grecia (-15,7%) și Georgia (-19,7%), care a influențat la diminuarea pe total exporturi cu 10,6%.

În același timp, s-au majorat exporturile către Bulgaria (de 2,2 ori), Irak (de 2,7 ori), România (+3,3%), Polonia (+19,3%), Ucraina (+21,6%), Austria (+52,1%), Malaysia (de 3,6 ori), Turcia (+8,8%), China (de 1,7 ori), Israel (de 3,8 ori), Germania (+2,5%), Liban (+44,8%), Egipt    (de 6,3 ori), Iordania (de 4,9 ori) și Myanmar (de 5,0 ori), atenuînd astfel scăderea  pe total exporturi cu 7,1%.  

Figura 2.  Structura exporturilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-august 2016, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2015 s-au micșorat exporturile de legume și fructe (-32,1%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-48,4%), produse medicinale și farmaceutice (-41,3%), semințe și fructe oleaginoase (-11,9%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-25,0%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-45,8%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-50,7%), hrană destinată animalelor (-28,4%), fibre textile (-80,4%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (-6,2%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 10,4%.

Totodată, s-au marcat creșteri la exporturile de fire, țesături și articole textile (de 1,6 ori), mobilă și părțile ei (+28,3%), cereale și preparate pe bază de cereale (+8,9%), îmbrăcăminte și accesorii (+4,7%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+7,8%), articole prelucrate din metal (de 1,7 ori), produse chimice organice (de 4,4 ori ), vehicule rutiere (de 1,9 ori), încălțăminte (+22,1%), animale vii (de 2,4 ori), produse lactate și ouă de păsări (+33,5%), cauciuc prelucrat (+34,6%), care au atenuat scăderea pe total exporturi cu 7,4%.

Importurile de mărfuri realizate în luna august 2016 au însumat 351,1 mil. dolari SUA, cu 11,8% mai mult față de luna anterioară și cu 17,6% - comparativ cu luna august 2015.

Figura 3. Evoluția lunară a importurilor

În ianuarie-august 2016 importurile de mărfuri au totalizat 2534,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 3,4%.

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28)  s-au cifrat la 1 262,2 mil. dolari SUA (cu 2,1% mai puțin față de ianuarie-august 2015), deținînd o pondere de 49,8% în total importuri (49,1% - în  ianuarie-august 2015).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 632,0 mil. dolari SUA (cu 4,7%  mai puțin decît în ianuarie-august 2015), care echivalează cu o cotă de 24,9% în total importuri (25,3% – în ianuarie-august 2015).

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-august 2016, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2015 relevă micșorarea livrărilor din România (-9,7%), Federația Rusă (-7,8%), Turcia (-9,5%), Japonia (-49,9%), Austria (-17,9%), Germania (-3,6%), Bulgaria (-17,7%), Israel       (-50,4%), Uzbekistan (-81,3%), Elveția (-20,7%), Coreea de Sud (-12,4%) și Kazahstan (-73,2%), care a influențat la diminuarea pe total importuri cu 6,0%.

Totodată, au fost înregistrate creșteri la importurile din Belarus (+25,4%), China (+3,0%), Franța (+12,2%), Ungaria (+17,0%), Italia (+3,0%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+17,6%), Vietnam (de 1,7 ori), Portugalia (de 1,9 ori), Statele Unite ale Americii (+10,8%), Republica Cehă (+7,5%), Spania (+12,0%), Slovacia (+29,6%), Macedonia (de 3,3 ori), atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 2,6%.

Figura 4.  Structura importurilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-august 2016, comparativ cu perioada similară din anul 2015 s-au redus importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-31,7%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-20,4%), legume și fructe (-23,5%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-35,3%), mașini și aparate electrice (-6,6%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (-13,3%), metale neferoase (-20,9%), fier și oțel (-11,0%), produse medicinale și farmaceutice (-5,2%), cărbune, cocs și brichete (-50,8%), influențînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 7,8%.

Totodată, au sporit importurile de fire, țesături și articole textile (+24,9%), vehicule rutiere (+18,4%), îmbrăcăminte și accesorii (+23,0%), cauciuc prelucrat  (+20,0%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+30,9%),  zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,3 ori), articole prelucrate din metal (+6,6%), piele și blană prelucrate (+26,8%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+35,3%), încălțăminte (+32,7%), atenuînd astfel micșorarea pe total importuri cu 4,2%.  
                            
Deficitul balanței comerciale în luna august 2016 a fost de 183,1 mil. dolari SUA, cu 34,7 mil. dolari SUA (+23,3%) mai mare decît cel înregistrat în luna precedentă și cu 11,3 mil. dolari SUA (+6,6%) - comparativ cu luna august 2015.

Figura 5. Evoluția lunară a balanței comerciale

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor a determinat acumularea în ianuarie-august 2016 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 1295,1 mil. dolari SUA, cu 45,5 mil. dolari SUA (-3,4%) mai mic față de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2015. Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 477,8 mil. dolari SUA (în ianuarie-august 2015 – 494,9 mil. dolari SUA), iar cu țările CSI - de 368,2 mil. dolari SUA (în ianuarie-august 2015 – 335,0 mil. dolari SUA). 

Figura 6.  Tendințele comerțului exterior

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-august 2016 a fost de 48,9%, corespunzător celui înregistrat în aceeași perioadă din anul 2015.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-august 2016 mărfuri și produse în valoare de 54,4 mil. dolari SUA, cu 11,3% mai mult față de perioada corespunzătoare din anul 2015. Majorarea importurilor a fost condiționată, în principal de creșterea livrărilor de autoturisme și autovehicule (+6,6%), cărora le-au revenit 85,9% din importurile realizate de persoanele fizice.

                        

 Anexe:

*Note:

1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stîngă a Nistrului și mun. Bender.
2. Datele pentru luna august 2016 sînt provizorii, iar pentru luna precedentă și perioada corespunzătoare din anul 2015 – date rectificate.
Reexporturile Republicii Moldova includ în sine reexporturile de mărfuri clasice și reexporturile de mărfuri după  prelucrare.
Reexporturile de mărfuri clasice reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară şi nu au suferit
transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă,
sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, 
deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici).

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46269 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran