RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 25.02.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2016
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2016
09.12.2016
Versiune tipar

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2016*

Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2016 s-au cifrat la 200,9 mil. dolari SUA, cu 3,7% mai mult față de luna precedentă și cu 6,5% - comparativ cu luna octombrie 2015.
                                               
Figura 1. Evoluția lunară a exporturilor

În ianuarie-octombrie 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 1633,6 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 0,2%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1053,6  mil. dolari SUA (64,5% din total exporturi), fiind în scădere cu 2,2% față de perioada corespunzătoare din anul 2015, care a determinat reducerea pe total exporturi cu 1,4%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 580,0 mil. dolari SUA (35,5% din total exporturi), majorîndu-se cu 3,8% comparativ cu ianuarie-octombrie 2015. Reexporturile de mărfuri după prelucrare au deținut 22,9% în total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale – 12,6%.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1046,6 mil. dolari SUA (cu 3,1% mai mult față de ianuarie-octombrie 2015), deținînd o cotă de 64,1% în total exporturi (62,0% – în ianuarie-octombrie 2015).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 21,0% (25,4% - în ianuarie-octombrie 2015), ce corespunde unei valori de 343,4 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 17,4%, comparativ cu ianuarie-octombrie 2015.

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-octombrie 2016, comparativ cu perioada similară  din anul 2015, relevă reducerea livrărilor către Kazahstan (-79,8%), Regatul Unit al  Marii  Britanii și Irlandei de Nord (-18,3%), Belarus (-21,2%), Federația Rusă (-4,0%), Italia (-4,3%), Statele Unite ale Americii (-26,9%), Letonia (-56,4%), Cipru (-62,5%), Georgia (-15,9%) și Indonezia (-51,6%), care a influențat la diminuarea pe total exporturi cu 7,6%.

În același timp, s-au majorat exporturile către România (+8,7%), Bulgaria (de 2,3 ori), Irak (de 2,4 ori), China (de 1,9 ori), Malaysia (de 3,2 ori), Germania (+5,0%), Israel (de 3,7 ori), Polonia (+5,5%), Ucraina (+10,6%), Egipt (de 2,6 ori) și Myanmar (de 7,7 ori), atenuînd astfel scăderea pe total exporturi cu 6,9%. 
                                                                
Figura 2.  Structura exporturilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-octombrie 2016, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2015 s-au micșorat exporturile de legume și fructe (-27,3%), produse medicinale și farmaceutice (-39,0%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-35,4%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-44,3%), semințe și fructe oleaginoase (-2,9%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (-15,3%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-6,5%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-45,3%), mașini  generatoare de putere și echipamentele lor (-65,6%), fibre textile (-80,2%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 7,8%.

Totodată, s-au marcat creșteri la exporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (+24,6%), mobilă și părțile ei (+25,9%), fire, țesături și articole textile (+50,7%), îmbrăcăminte și accesorii (+6,0%), vehicule rutiere (de 2,3 ori), produse chimice organice (de 3,7 ori), articole prelucrate din metal (+47,8%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+4,1%), încălțăminte (+22,7%), produse lactate și ouă de păsări (+39,5%), care au atenuat scăderea pe total exporturi cu 7,7%.

Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2016 au însumat 380,3 mil. dolari SUA, cu 5,2% mai mult față de luna anterioară și cu 12,8% - comparativ cu luna octombrie 2015.

Figura 3. Evoluția lunară a importurilor

În ianuarie-octombrie 2016 importurile de mărfuri au totalizat 3276,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 0,7%.

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28)  s-au cifrat la 1625,5 mil. dolari SUA (cu 0,5% mai puțin față de ianuarie-octombrie 2015), deținînd o pondere de 49,6% în total importuri (49,5% - în  ianuarie-octombrie 2015).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 828,0 mil. dolari SUA (cu 0,5%  mai mult decît în ianuarie-octombrie 2015), care echivalează cu o cotă de 25,3% în total importuri (25,0% – în ianuarie-octombrie 2015).

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-octombrie 2016, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2015 relevă micșorarea livrărilor din România (-6,5%), Turcia (-6,3%), Japonia (-40,9%), Israel (-63,8%), Austria (-18,4%), Germania (-3,1%), Bulgaria (-12,8%), Kazahstan (-72,4%) și Uzbekistan (-77,4%), care a influențat la diminuarea pe total importuri cu 3,7%.

Totodată, au fost înregistrate creșteri la importurile din Belarus (+23,6%), China (+4,7%), Franța (+13,1%), Ungaria (+18,3%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+21,5%), Ucraina (+2,7%), Polonia (+6,2%) și Vietnam (de 1,8 ori), atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 2,4%.

Figura 4. Structura importurilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-octombrie 2016, comparativ cu perioada similară din anul 2015 s-au redus importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-27,3%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-13,8%), legume și fructe (-21,8%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (-14,6%), metale neferoase (-21,3%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-31,2%), fier și oțel (-10,6%), cărbune, cocs și brichete (-54,0%), influențînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 5,9%.

Totodată, au sporit importurile de fire, țesături și articole textile (+23,5%), vehicule rutiere (+23,3%), îmbrăcăminte și accesorii (+28,1%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,7 ori), articole prelucrate din metal (+9,1%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+30,5%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+6,8%), cauciuc prelucrat  (+14,5%), pește, crustacee, moluște (+19,5%), produse lactate și ouă de păsări (+19,5%), piele și blană prelucrate (+26,2%), încălțăminte (+43,3%), atenuînd astfel micșorarea pe total importuri cu 4,8%.

Deficitul balanței comerciale în luna octombrie 2016 a fost de 179,4 mil. dolari SUA, cu 11,3 mil. dolari SUA (+6,8%) mai mare decît cel înregistrat în luna precedentă și cu 30,8 mil. dolari SUA (+20,8%) - comparativ cu luna octombrie 2015.

Figura 5. Evoluția lunară a balanței comerciale

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor a determinat acumularea în ianuarie-octombrie 2016 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 1 642,6 mil. dolari SUA, cu 20,8 mil. dolari SUA (-1,2%) mai mic față de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2015. Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 578,9 mil. dolari SUA (în ianuarie-octombrie 2015 – 619,7 mil. dolari SUA), iar cu țările CSI - de 484,6 mil. dolari SUA (în ianuarie-octombrie 2015 – 408,4 mil. dolari SUA).

Figura 6. Tendințele comerțului exterior

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-octombrie 2016 a fost de 49,9%, față de 49,6% înregistrat în aceeași perioadă din anul 2015.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-octombrie 2016 mărfuri și produse în valoare de 75,6 mil. dolari SUA, cu 21,4% mai mult față de perioada corespunzătoare din anul 2015. Majorarea importurilor a fost condiționată, în principal de creșterea livrărilor de autoturisme și autovehicule (+16,1%), cărora le-au revenit 86,6% din importurile realizate de persoanele fizice.

                                                     

Anexe:

*Note:

 1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor  și organizațiilor din partea stîngă a Nistrului și mun. Bender.
 2. Datele pentru luna octombrie 2016 sînt provizorii, iar pentru luna precedentă și perioada corespunzătoare din anul 2015 – date rectificate.
 3. Reexporturile Republicii Moldova includ în sine reexporturile de mărfuri clasice și reexporturile de mărfuri după prelucrare.
  Reexporturile de mărfuri clasice reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară şi nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
  Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru  perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici).    

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
63791 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran