RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2016
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2016
26.05.2017
Versiune tipar

Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2016

Biroul Naţional de Statistică comunică datele  privind activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2016.

Sisteme de alimentare cu apă. Comparativ cu anul precedent numărul sistemelor de alimentare cu apă s-a majorat cu 68 unități, astfel pe teritoriul  ţării fiind amplasate 1181 sisteme de alimentare cu apă. Din total apeducte, pe parcursul anului au funcţionat 1115 sisteme sau 94,4 la sută1.

Figura 1. Sisteme de alimentare cu apă, 2012-2016

Comparativ cu anul precedent, în anul 2016, lungimea totală a rețelelor  şi apeductelor de distribuţie a apei s-a extins cu 0,6 mii km, alcătuind 13,4 mii km. Dat fiind că nu toate sistemele de alimentare cu apă sunt funcţionale, de facto pe parcursul anului au funcţionat 13,1 mii km de reţea (97,9%). În anul 2016, captările totale de apă au constituit 132,5 mil. m.c., din care, volumul de apă captată din surse de suprafață a fost de 91,4 mil.m.c. (69,0%), din surse subterane 30,4 mil.m.c. (23,0%), iar din alte surse 10,6 mil.m.c. (8,0%).

Populația deservită de sistemul de alimentare cu apă. Actualmente în țară dispun de sistem de alimentare cu apă 48 municipii și orașe, și 647 localități rurale, ce reprezintă  41,4% din localităţile ţării. În anul 2016 circa 1,9 mil din populaţia ţării a beneficiat de servicii de alimentare cu apă, ce reprezintă 53,7% din total populaţie. Cea mai mare pondere a populaţiei deservite de sistem de alimentare cu apă se înregistrează în UTA Găgăuzia (71,6%) și mun. Chişinău (66,8%) urmată de regiunea Sud – 65,8%, Centru -46,3% şi Nord – 41,1%.  

Figura 2. Populația deservită de sistemul de alimentare cu apă pe regiuni de dezvoltare, în 2016 2

Apă distribuită. Din total apă captată, a fost distribuită 84,8 mil.m.c.sau cu 4,3 mii m.c. mai mult decît în anul 2015. Diferența o reprezintă consumul propriu al întreprinderilor care au captat apă, dar și pierderile de apă în timpul transportului. În medie pe an la un locuitor revine 16,9 m.c. apă furnizată. În profil teritorial cel mai mare volum de apă furnizată la un locuitor se înregistrează în mun. Chişinău – 41,9 m.c., regiunea Sud – 10,2 m.c. după care urmează UTA Găgăuzia – 10,1 m.c. (vezi anexa, tab.1).

Tabelul 1. Reţeaua şi volumul de apă distribuită, 2012-2016

 

2012

2013

2014

2015

2016

Numărul localităţilor cu acces la sisteme de alimentare cu apă

378

384

480

689

695

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, km

9 324,2

9 901,1

10 483,7

12 756,5

13 385,0

localitați urbane

4 585,2

4 793,0

4 442,2

4 696,0

4 666,0

localitați rurale

4 739,0

5 108,1

6 041,5

8 060,4

8 719,0

Volumul de apă distribuită consumatorilor, mil. m.c.

74,9

74,9

74,3

79,5

84,8

localitați urbane

66,6

66,7

62,8

63,4

67,2

localitați rurale

8,3

8,2

11,5

16,1

17,6

Din care, apă livrată populaţiei, mil. m.c.

52,1

52,8

53,2

57,4

60,0

localitați urbane

44,8

45,6

43,0

43,1

44,2

localitați rurale

7,3

7,2

10,2

14,2

15,8

Din volumul total de apă distribuită, 60,0 mil. m.c sau 70,7% este distribuită populaţiei, 5,2% - instituţiilor bugetare, iar 24,1% altor consumatori, precum agenţii economici. Volumul de apă realizat populaţiei comparativ cu anul precedent s-a majorat cu 3,1%. Cele mai mari cantități de apă distribuită populației au fost înregistrate în mun. Chișinău 57,2%, regiunea de Centru 17,6%, Nord 13,5%, Sud 8,9% și în UTA Găgăuzia 2,7%. 

Figura 3. Volumul de apă distribuit pe categorii de consumatori, în 2016

Pe parcursul anului 2016 au fost înregistrate 33,9 mii cazuri de avarii accidentale în reţeaua de distribuţie a apei sau cu 2,1 mii cazuri mai mult comparativ cu anul 2015.

Proporţia apei distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în total apă  distribuită este de 76,2%.

Sisteme de canalizare centralizate. În anul 2016, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populației și din unitățile economice și sociale s-a desfășurat în 48 municipii și orașe și în 92 sate. Din numărul total de apeducte, doar 169 au fost dotate cu sisteme de canalizare, din care au funcţionat 136 sisteme sau cu 5 unităţi mai mult comparativ cu anul 2015. Din total sisteme de canalizare, 106 sunt dotate cu staţii de epurare, din care funcţionale sunt 89 unităţi.

Figura 4. Sisteme de canalizare, 2012-2016

Lungimea totală a reţelei de canalizare a constituit 2,9 mii km, din care de facto au funcţionat 2,8 mii km (96,6%). Comparativ cu anul precedent lungimea totală a rețelei de canalizare s-a extins cu 128,3 km.

Tabelul 2. Reţeaua sistemelor de canalizare, 2012-2016

 

2012

2013

2014

2015

2016

Numărul localităţilor cu sisteme de canalizare

130

125

136

141

140

Sisteme de canalizare, unităţi

158

156

166

171

169

Lungimea totală a reţelei de canalizare, km

2 602,1

2 633,4

2 690,7

 2 779,1

2 907,4

localitați urbane

2 241,4

2 272,6

2 186,7

2 232,6

 2 351,1

localitați rurale

360,7

360,8

504,0

546,5

556,3

Apă uzate trecute prin stațiile de epurare – total, mil.m.c

66,5

65,9

66,6

67,6

65,0

localitați urbane

65,7

65,2

65,3

65,4

64,1

localitați rurale

0,8

0,7

1,3

2,2

0,9

Populația conectată la sistemul de canalizare. În anul 2016 peste 816 mii persoane aveau acces la servicii centralizate de canalizare, ce prezintă 23,0% din total populație. În mediul urban s-au înregistrat peste 784,5 mii persoane care aveau acces la servicii centralizate de canalizare, reprezentînd 51,7% din populația urbană a țării, iar din mediul rural 31,6 mii persoane au beneficiat de servicii de canalizare, reprezentînd 2,0% din populația rurală a țării.

Ape uzate colectate. Volumul total al apelor uzate colectate în 2016 a constituit 60,2 mil. m.c., din care 63,8% reprezintă apele uzate recepţionate de la populaţie.

Figura 5. Distribuţia volumului de ape uzate recepţionate de la abonaţi, în 2016

Prin staţiile de epurare a apei au trecut 65,0 mil. m. c. de apă uzată (96,6%). Din volumul total de apă uzată epurată, 95,5% au fost epurate biologic, 83,6%  mecanic, iar 33,3% au fost epurate insuficient. Pe parcursul anului la reţelele de canalizare au fost înregistrate 23,9 mii de avarii, cu 6,4 mii mai mult comparativ cu anul 2015.

Anexă:

Note:

Din anul 2014 a fost revizuită metodologia de colectare a datelor privind activitatea întreprinderilor, instituţiilor care dispun de sisteme de alimentare cu apă şi canalizare, fiind extinsă sfera de cuprindere şi unitatea de referinţă. Astfel, începînd cu anul 2014 întreprinderile raportează informaţia la nivel de localitate deservită. Anterior datele au fost prezentate agregat conform sediului întreprinderii.   
2 Ponderea populației conectate la sistemul de alimentare cu apă, în total populație a regiunii de dezvoltare.
Persoană de contact:
Liubovi Stoianov
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 73 15 68

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46229 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran