RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2017
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2017
07.07.2017
Versiune tipar

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2017*

Biroul Naţional de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2017 s-au cifrat la 174,8 mil. dolari SUA, cu 13,3% mai mult față de luna precedentă și cu 14,2% - comparativ cu luna mai 2016.

Figura 1. Evoluția lunară a exporturilor de mărfuri

În ianuarie-mai 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 857,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din 2016 cu 14,6%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 551,0 mil. dolari SUA (64,3% din total exporturi), fiind în creștere cu 15,7% față de ianuarie-mai 2016, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 10,0%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 306,2 mil. dolari SUA (35,7% din total exporturi), majorându-se cu 12,8% comparativ cu ianuarie-mai 2016. Reexporturile de mărfuri după prelucrare au deținut 23,6% în total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale – 12,1%.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 542,0 mil. dolari SUA (cu 15,4% mai mult față de ianuarie-mai 2016), deținând o cotă de 63,2% în total exporturi (62,8% – în ianuarie-mai 2016).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 20,7% (20,5% - în ianuarie-mai 2016), ce corespunde unei valori de 177,8 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au majorat cu 15,9%, comparativ cu ianuarie-mai 2016.

Figura 2. Structura exporturilor pe grupe de țări

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-mai 2017, comparativ cu perioada similară din anul 2016, relevă majorarea exporturilor în România (+18,2%), Federația Rusă (+26,8%), Turcia (+51,6%), Germania (+20,5%), Bulgaria (+44,2%), Spania (de 8,4 ori), Grecia (de 1,7 ori), Austria (+43,1%), Polonia (+11,0%), Cipru (de 3,7 ori), Ucraina (+10,3%), Georgia (+36,9%), Italia (+2,4%), Serbia (de 2,8 ori), Olanda (+18,1%), Belarus (+2,8%), Arabia Saudită (de 3,9 ori), Canada (de 2,2 ori), Emiratele Arabe Unite (de 2,9 ori) și Belgia (+26,0%), care a favorizat creșterea pe total exporturi cu 16,5%.

În același timp s-au redus livrările în Irak (-62,3%), Franța (-24,5%), Elveția (-18,2%), Egipt (-97,5%), Liban (-25,6%), Myanmar (-72,7%), Indonezia (-51,9%), Israel (-42,4%), Republica Cehă (-7,0%) și Iordania (-38,3%).

Figura 3. Structura exporturilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-mai 2017, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2016, s-au marcat creșteri la exporturile de mașini și aparate electrice (+26,9%), cereale și preparate pe bază de cereale (+29,8%), semințe și fructe oleaginoase (+15,4%), legume și fructe (+14,9%), produse medicinale și farmaceutice (de 1,8 ori), îmbrăcăminte și accesorii (+6,0%), produse chimice organice (de 1,7 ori), produse lactate și ouă de păsări (de 1,6 ori), petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 2,8 ori), vehicule rutiere (+32,3%), fire, țesături și articole textile (+8,0%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (de 2,5 ori), băuturi alcoolice și nealcoolice (+3,9%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (+46,5%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (+9,3%), carne și preparate din carne (de 2,0 ori), mobilă și părțile ei (+3,3%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 1,7 ori), tutun brut și prelucrat (+20,3%), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 14,0%.

Totodată s-au micșorat exporturile de cauciuc prelucrat (-83,9%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare (-23,0%), animale vii (-48,3%), articole din minerale nemetalice (-15,5%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-10,7%), zahăr, preparate pe bază de zahar; miere (-5,5%), articole de voiaj; sacose și similare (-15,4%), lemn și plută (-83,0%).

Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2017 au însumat 400,5 mil. dolari SUA, cu 10,8% mai mult față de luna anterioară și cu 22,2% - comparativ cu luna mai 2016.

Figura 4. Evoluția lunară a importurilor de mărfuri

În ianuarie-mai 2017 importurile de mărfuri au constituit 1792,7 mil. dolari SUA, volum mai superior decât cel înregistrat în perioada similară din anul 2016 cu 16,1%.

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 877,7 mil. dolari SUA (cu 17,3% mai mult față de ianuarie-mai 2016), deținând o pondere de 49,0% în total importuri (48,5% - în ianuarie-mai 2016).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 453,5 mil. dolari SUA (cu 11,2% mai mult decât în ianuarie-mai 2016), care echivalează cu o cotă de 25,3% în total importuri (26,4% – în ianuarie-mai 2016).

Figura 5. Structura importurilor pe grupe de țări

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-mai 2017, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2016, relevă creșterea importurilor din România (+27,7%), China (+26,8%), Ucraina (+25,5%), Germania (+16,6%), Italia (+13,4%), Turcia (+10,3%), Polonia (+24,2%), Statele Unite ale Americii (+33,1%), Franța (+16,2%), Ungaria (+22,4%), Belarus (+16,7%), Vietnam (de 2,0 ori), Federația Rusă (+1,7%), Republica Cehă (+17,5%), Spania (+15,0%), Macedonia (de 2,3 ori), Bulgaria (+12,1%), Slovacia (+40,8%), Olanda (+13,2%), Belgia (+16,7%), Elveția (+19,1%), India (+15,7%), care a favorizat majorarea pe total importuri cu 15,9%.

În același timp s-au diminuat livrările din Israel (-37,7%) și Austria (-7,8%).

Figura 6. Structura importurilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-mai 2017, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2016, au sporit importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (+33,9%), energie electrică (de 111,7 ori), produse medicinale și farmaceutice (+44,7%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+16,6%), vehicule rutiere (+17,9%), îmbrăcăminte și accesorii (+31,6%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+47,1%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+27,3%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+24,4%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,0 ori), încălțăminte (de 1,8 ori), produse lactate și ouă de păsări (+42,4%), articole de voiaj; sacose și similare (de 4,4 ori), metale neferoase (+25,8%), fire, țesături și articole textile (+5,1%), cărbune, cocs si brichete (de 3,4 ori), articole prelucrate din metal (+11,7%), materiale plastice prelucrate (+16,1%), îngrășăminte minerale sau chimice (+17,2%), articole din minerale nemetalice (+10,3%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+24,8%), articole din lemn (+13,8%), carne și preparate din carne (+32,2%), hârtie și carton (+7,4%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+16,9%), mobilă și părțile ei (+13,6%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (de 2,0 ori), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+16,7%), cereale și preparate pe bază de cereale (+6,1%), semințe și fructe oleaginoase (+8,5%), lemn și plută (+17,9%), produse tanante și colorante (+15,8%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 1,6 ori), facilitând astfel creșterea pe total importuri cu 16,8%.

Totodată au scăzut importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-18,2%), tutun brut și prelucrat (-19,5%), fier și oțel (-11,5%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (-4,6%), cauciuc prelucrat (-8,2%).Deficitul balanței comerciale în luna mai 2017 a fost de 225,7 mil. dolari SUA, cu 18,4 mil. dolari SUA (+8,9%) mai mare faţă de luna aprilie 2017 și cu 51,0 mil. dolari SUA (+29,2%) – comparativ cu luna mai 2016.

Figura 7. Evoluția lunară a balanței comerciale

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-mai 2017 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 935,5 mil. dolari SUA, cu 139,7 mil. dolari SUA (+17,6%) mai mare față de cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2016. Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 335,7 mil. dolari SUA (în ianuarie-mai 2016 – 278,6 mil. dolari SUA), iar cu țările CSI - de 275,7 mil. dolari SUA (în ianuarie-mai 2016 – 254,6 mil. dolari SUA).

Figura 8. Tendințele comerțului exterior de mărfuri

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-mai 2017 a fost de 47,8%, comparativ cu 48,5% în perioada corespunzătoare din anul 2016.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-mai 2017 mărfuri și produse în valoare de 92,7 mil. dolari SUA, de 2,8 ori mai mult în raport cu perioada similară din anul 2016. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea importurilor de autoturisme (de 3,3 ori), cărora le-au revenit 89,4% din importurile realizate de persoanele fizice.

 Anexă:

*Note:

1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.2. Datele pentru luna mai 2017 sunt provizorii, iar pentru lunile precedenteși perioada corespunzătoare din anul 2016 – date rectificate.
3.
Reexporturile Republicii Moldova includ în sine reexporturile de mărfuri clasice și reexporturile de mărfuri după prelucrare. 
Reexporturile de mărfuri clasice
reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în  tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare
reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformareesențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici).

Persoană de contact:
Mariana Eni 
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă 
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36314 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran