RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Produsul intern brut în trimestrul II și semestrul I 2017
Produsul intern brut în trimestrul II și semestrul I 2017
15.09.2017
Versiune tipar

Produsul intern brut în trimestrul II și semestrul I 2017*

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2017, Produsul intern brut  (PIB) pe serie brută, a însumat 34 251 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 2,5% față de trimestrul II 2016. Pe seria ajustată sezonier, Produsul intern brut s-a majorat cu 2,8% față de același trimestru din 2016 și cu 0,7% față de trimestrul I 2017.

Tabelul 1. Evoluția produsului intern brut trimestrial

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

Anul

în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2015

104,8

102,5

96,4

96,8

99,6

2016

100,8

 101,9

106,5 

 106,7

104,3

2017

103,1

102,5

-

-

-

Serie ajustată sezonier

2015

104,2

102,4

95,6

97,0

-

2016

101,0

101,7

107,1

106,6

-

2017

102,9

102,8

-

-

-

în % față de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier

2015

98,9

100,1

97,3

100,8

-

2016

102,9

100,8

102,4

100,3

-

2017

99,4

100,7

-

-

-

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB în trimestrul II 2017 (Anexa 1).

Categorii de resurse

Contribuții pozitive la creșterea PIB, în perioada de referință, au avut următoarele activități economice:

 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,0%), cu o pondere de 21,8% la formarea PIB și o majorare a valorii adăugate brute (VAB) cu 4,7%;
 • Construcțiile (+0,2%) cu o pondere de 4,7% la formarea PIB și o majorare a VAB  cu 5,5%;
 • Informațiile și comunicațiile; activități financiare și asigurări; tranzacții imobiliare;  activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport (cu câte +0,1%), cu contribuții la formarea PIB de 5,5%, 5,6%, 5,2% și 3,5%, respectiv și creștere a VAB cu 1,7%; 1,1%, 1,8% și 3,1%,  corespunzător.

Impact negativ asupra indicelui volumului fizic al PIB au avut următoarele activități economice:

 • Agricultura, silvicultura și pescuitul (-0,5%) cu o pondere de 6,2% la formarea PIB și o diminuare a VAB cu 6,9%;
 • Administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învățământ; sănătate și asistență socială (-0,1%) cu o pondere de 14,4% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 0,4%.

În perioada de referință volumul impozitelor pe produse a depășit nivelul perioadei respective a anului precedent cu 6,0%, contribuind la creșterea și la formarea PIB cu 1,0% și cu 17,4%, respectiv.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB creșterea s-a datorat:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (+3,4%), cu o pondere de 88,7% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 3,8%;
 • Consumului final al administrației publice și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (+0,1%), cu o contribuție la formarea PIB de 21,0% și o creștere a volumului cu 0,5%;
 • Formării brute de capital fix (+1,4%), cu o pondere de 21,7%  la formarea PIB și o majorare a volumului cu 6,3%.

Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net (-5,1%), consecință a creșterii cu 7,3% a volumului exporturilor de bunuri și servicii corelată cu o creștere mai mare a volumului importurilor de bunuri și servicii, cu 11,1%.

Revizuiri

Seria ajustată sezonier a PIB trimestrial (ca urmare a includerii calculelor PIB pentru trimestrul II 2017) practic nu s-a modificat față de varianta publicată la 15 iunie 2017.

Astfel:

 • Rezultatele trimestrului I 2017 comparativ cu trimestrul I 2016 au fost revizuite de la 102,8% la 102,9%;
 • Rezultatele trimestrului I 2017 față de trimestrul IV 2016 au fost revizuite de la 99,3% la 99,4%.

În semestrul I 2017 PIB a constituit în valoare nominală 63 921 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 2,8% faţă de semestrul I 2016.

Tabelul 2. Produsul intern brut în semestrul I 2017

Trim.I

Trim.II

Sem.I

Prețuri curente, mil. lei

29 670

34 251

63 921

În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent

103,1

102,5

102,8

În % față de trimestrul precedent

99,4

100,7

-

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB în semestrul I 2017 (Anexa 2).

Categorii de resurse

La creșterea PIB, în semestrul I 2017 față de semestrul I 2016, mai semnificativ au contribuit următoarele activități economice:

 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,5%), cu o pondere de 21,0% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 7,2%;
 • Construcțiile; informații și comunicații (cu câte +0,2%), cu ponderi la formarea PIB de 3,8% și 6,4%, respectiv și creștere a VAB cu 4,5% și 2,8%, corespunzător.

Volumul impozitelor pe produse s-a majorat în raport cu perioada respectivă a anului precedent cu 6,4%, contribuind la creșterea și la formarea PIB cu 1,1% și cu 17,7%, respectiv.

Contribuții negative asupra indicelui volumului fizic al PIB au avut activitățile:

 • Agricultura, silvicultura și pescuitul (-0,2%), cu o pondere la formarea PIB de 4,9% și o reducere a VAB cu 4,1%;
 • Administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învățământ; sănătate și asistența socială (-0,1%) cu o pondere de 15,3% la formarea PIB și o diminuare a VAB cu 0,8%.

Categorii de utilizări
Pe categorii de utilizări creșterea s-a datorat, în principal:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (+3,5%), cu o contribuție la formarea PIB   de 87,8% și o majorare a volumului cu 4,0%;
 • Formării brute de capital fix (+1,1%), cu o pondere de 22,1% la formarea PIB și o creștere a volumului cu 4,8%.

Impact negativ asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net (-4,1%), consecință a contribuției mai accentuate la formarea PIB a importurilor de bunuri și servicii (79,4%)  față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (45,4%).

Figura 1. Dinamica Produsului Intern Brut trimestrial 2010-2017
(2010 = 100)
            

         Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Anexe:

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 40 30 90

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38285 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran