RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2017
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2017
15.12.2017
Versiune tipar

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2017

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2017 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2224,4 lei, fiind în creştere cu 6,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum)1 veniturile populaţiei practic au rămas la nivelul anului precedent.

Veniturile din activitatea salarială reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 43,5% din veniturile totale disponibile, contribuţia acestora fiind în creştere faţă de trimestrul III 2016 cu 1,9 puncte procentuale (vezi anexa, tabelul 1).

În trimestrul III 2017 prestaţiile sociale au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 25,8% sau cu 1,5 puncte procentuale mai mult fată de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Veniturile obţinute din activităţile pe cont propriu reprezintă 12,4% din veniturile populaţiei, inclusiv 8% sunt veniturile din activitatea individuală agricolă, iar 4,4% – veniturile din activitatea individuală non-agricolă.

Transferurile băneşti din afara ţării rămân a fi o sursă importantă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 14,6% din total venituri, iar contribuţia acestora este cu 1,5 puncte procentuale mai mică faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Figura 1. Structura veniturilor disponibile totale, în trimestrul III 2017

În funcţie de mediul de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 555,7 lei sau de 1,3 ori mai mari comparativ cu veniturile populaţiei din mediul rural. Sursa principală de venit a populaţiei din mediul urban este activitatea salarială, care reprezintă 57,8% din total venituri (55,3% în trimestrul III 2016) şi prestaţiile sociale – 24,8% (23,1% în trimestrul III 2016) (vezi anexa, tabelul 2).

În mediul rural, cea mai importantă sursă de venit la fel este activitatea salarială (29,2%), dar contribuţia acesteia este de 2 ori mai mică decât în mediul urban. Totodată, veniturile obţinute din activitatea individual agricolă au asigurat 15,2% din totalul veniturilor disponibile.

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 21,1% faţă de 8,3% în cazul populaţiei din mediul urban. În afară de aceasta, pentru populaţia rurală este caracteristică o pondere mai mare şi a prestaţiilor sociale, 26,7% comparativ cu 24,8% în mediul urban (vezi anexa, tabelele 2-3).

În structura veniturilor disponibile ale populației predominante sunt veniturile băneşti – 91,1%, iar celor în natură le revine 8,9%. În termeni absoluţi, valoarea veniturilor băneşti a însumat 2026,5 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 197,8 lei (vezi anexa, tabelul 1). Veniturile băneşti constituie 96,6% din veniturile populaţiei din mediul urban, iar în mediul rural ponderea acestora este de 85,6% (vezi anexa, tabelele 2-3).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul III 2017 au constituit în medie pe o persoană 2301,0 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 4,6% (vezi anexa, tabelul 4). În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) populaţia a cheltuit în medie cu 2,6% mai puțin comparativ cu trimestrul III 2016.

Figura 2. Structura cheltuielilor totale de consum ale gospodăriilor în trimestrul III 2017

Cea mai mare parte a cheltuielilor tradițional este destinată pentru necesarului de consum alimentar – 43% (41,3% în trimestrul III 2016). Pentru întreţinerea locuinţei o persoană a alocat în medie 19,8% din cheltuielile totale de consum (+1,8 p.p. faţă de trimestrul III 2016), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 10,8% (nivelul anului precedent). Celelalte cheltuieli au fost direcţionate pentru serviciile de sănătate (5,7% faţă de 7,4% în trimestrul III 2016), comunicaţii – 4,2% ),  dotarea locuinţei – 4,0% , transport – 3,5%, etc.

În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban au constituit 2718,0 lei lunar pe o persoană, respectiv cu 743,9 lei sau de 1,4 ori mai mult faţă de mediul rural.

În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populația a alocat 40,3% din cheltuielile lunare de consum (38,7% în trimestrul III 2016), iar în rural – 45,9% (44,1% în trimestrul III 2016). Populaţia urbană a cheltuit mai mult pentru servicii de comunicaţii (4,3% faţă de 4,1% în mediul rural), dotarea locuinţei (4,2% faţă de 3,7%), transport (4,1% faţă de 2,9%), pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (3,0% faţă de 0,4%) și servicii de agrement (1,5% faţă de 0,7%). Totodată, populația rurală a cheltuit mai mult pentru îmbrăcăminte, încălţăminte (11,1% faţă de 10,6% în mediul urban) și serviciile de sănătate (6,0% faţă de 5,5%) (vezi anexa tabelele 5-6).

În structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei predomină cheltuielile băneşti – 91,5%, celor în natură le revine respectiv 8,5%. În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 3,1% din total cheltuieli de consum, de regulă acestea fiind cazurile consumului de produse alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor material, etc.), iar în cazul gospodăriilor rurale, 14,4% din cheltuieli reprezintă consumul produselor obţinute din activitatea individuală agricolă (vezi anexa, tabelele 4-6).

 

Notă:

1 Indicele preţurilor de consum în trimestrul III 2017 faţă de trimestrul III 2016 a constituit 107,4%

 

Persoană de contact:
Liubovi Stoianov
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 73 15 68

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
51009 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran