RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.07.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2017
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2017
10.01.2018
Versiune tipar

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2017*

Biroul Naţional de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2017 s-au cifrat la 272,1 mil. dolari SUA, cu 1,4% mai mult față de luna precedentă și cu 25,0% - comparativ cu luna noiembrie 2016.

Figura 1. Evoluția lunară a exporturilor de mărfuri

În ianuarie-noiembrie 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 2192,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2016 cu 18,4%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1468,4 mil. dolari SUA (67,0% din total exporturi), fiind în creștere cu 21,0% față de ianuarie-noiembrie 2016, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 13,8%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 723,7 mil. dolari SUA (33,0% din total exporturi), majorându-se cu 13,4% comparativ cu ianuarie-noiembrie 2016. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, scaune, fire și cabluri electrice) au deținut 22,2% în total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țesături, materiale tricotate sau croșetate, mobilier, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, combustibili, vehicule) – 10,8%.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1439,7 mil. dolari SUA (cu 20,0% mai mult față de ianuarie-noiembrie 2016), deținând o cotă de 65,7% în total exporturi (64,8% – în ianuarie-noiembrie 2016).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 19,5% (20,6% - în ianuarie-noiembrie 2016), ce corespunde unei valori de 427,7 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au majorat cu 12,4%, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2016.

Figura 2. Structura exporturilor pe grupe de țări

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-noiembrie 2017, comparativ cu perioada similară din anul 2016, relevă majorarea exporturilor în România (+17,8%), Italia (+19,0%), Turcia (de 1,6 ori), Germania (+28,7%), Polonia (+40,7%), Federația Rusă (+10,3%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+14,3%), Ucraina (+31,1%), Austria (de 1,6 ori), Spania (de 1,6 ori), Serbia (de 3,3 ori), Belarus (+7,1%), Cipru (de 2,8 ori), Bulgaria (+7,2%), Franța (+10,7%), China (+28,4%), Slovacia (+43,7%), Belgia (+30,5%), Kazahstan (+21,9%), Statele Unite ale Americii (+16,6%), Grecia (+9,3%), Canada (de 2,1 ori), Arabia Saudită (de 2,5 ori) și Vietnam (de 2,4 ori), care a favorizat creșterea pe total exporturi cu 18,2%.

În același timp s-au redus livrările în Irak (-50,2%), Elveția (-10,4%), Israel (-53,7%), Egipt (-70,8%), Malaysia (-27,6%) și Liban (-24,3%).

Figura 3. Structura exporturilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-noiembrie 2017, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2016, s-au marcat creșteri la exporturile de mașini și aparate electrice (+37,1%), legume și fructe (+46,6%), îmbrăcăminte și accesorii (+13,9%), semințe și fructe oleaginoase (+17,4%), cereale și preparate pe bază de cereale (+15,6%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+13,3%), produse medicinale și farmaceutice (+33,6%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 3,1 ori), mobilă și părțile ei (+8,7%), fire, țesături și articole textile (+8,2%), produse chimice organice (+35,8%), tutun brut și prelucrat (+36,3%), încălțăminte (+16,0%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (+41,1%), carne și preparate din carne (+39,9%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+50,6%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (+34,5%), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 18,5%.

Totodată s-au micșorat exporturile de cauciuc prelucrat (-82,7%), zahăr, preparate pe bază de zahar; miere (-17,2%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare (-19,0%), articole din minerale nemetalice (-7,3%), articole de voiaj; sacose și similare (-16,9%), vehicule rutiere (-8,5%), animale vii (-21,0%).

Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2017 au însumat 455,3 mil. dolari SUA, cu 2,3% mai puțin față de luna anterioară și cu 28,8% mai mult comparativ cu luna noiembrie 2016.

Figura 4. Evoluția lunară a importurilor de mărfuri

În ianuarie-noiembrie 2017 importurile de mărfuri au constituit 4360,0 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2016 cu 20,1%.

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 2169,8 mil. dolari SUA (cu 20,9% mai mult față de ianuarie-noiembrie 2016), deținând o pondere de 49,8% în total importuri (49,5% - în ianuarie-noiembrie 2016).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 1081,6 mil. dolari SUA (cu 17,5% mai mult decât în ianuarie-noiembrie 2016), care echivalează cu o cotă de 24,8% în total importuri (25,3% - în ianuarie-noiembrie 2016).

Figura 5. Structura importurilor pe grupe de țări

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-noiembrie 2017, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2016, relevă creșterea importurilor din România (+25,8%), Ucraina (+33,1%), China (+28,6%), Germania (+22,6%), Italia (+17,9%), Federația Rusă (+6,8%), Polonia (+26,0%), Turcia (+11,5%), Franța (+24,4%), Ungaria (+25,8%), Statele Unite ale Americii (+33,3%), Bulgaria (+30,2%), Vietnam (de 1,7 ori), Belarus (+13,5%), Republica Cehă (+23,4%), Spania (+21,1%), Japonia (+29,0%), Belgia (+26,2%), Grecia (+30,2%), Austria (+7,5%), Slovacia (+29,3%), Coreea de Sud (+20,6%), Taiwan, provincie a Chinei (+30,7%), Olanda (+10,0%), India (+18,7%) și Egipt (de 1,8 ori), care a favorizat majorarea pe total importuri cu 19,7%.

În același timp s-au diminuat livrările din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-9,0%), Lituania (-21,5%), Hong Kong RAS a Chinei (-74,4%) și Israel (-21,9%).

Figura 6. Structura importurilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-noiembrie 2017, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2016, au sporit importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (+28,8%), energie electrică (de 213,8 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+19,2%), produse medicinale și farmaceutice (+24,5%), vehicule rutiere (+20,4%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+41,1%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+28,1%), metale neferoase (de 1,6 ori), îmbrăcăminte și accesorii (+29,9%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+22,8%), fire, țesături și articole textile (+10,3%), fier și oțel (+19,0%), încălțăminte (de 1,6 ori), articole prelucrate din metal (+13,4%), articole din minerale nemetalice (+15,2%), cărbune, cocs și brichete (de 2,6 ori), articole din lemn (+23,2%), materiale plastice prelucrate (+14,8%), legume și fructe (+13,7%), îngrășăminte minerale sau chimice (+22,8%), carne și preparate din carne (+46,9%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+44,6%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+29,5%), produse lactate și ouă de păsări (+27,1%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+31,6%), articole de voiaj; sacose și similare (de 3,0 ori), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+21,7%), materiale plastice sub forme primare (+15,9%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+8,9%), cereale și preparate pe bază de cereale (+11,4%), lemn și plută (+23,5%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (+46,9%), piele și blană prelucrate (+13,1%), tutun brut și prelucrat (+8,9%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 1,7 ori), mobilă și părțile ei (+11,0%), hrană destinată animalelor (+16,2%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+8,8%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+9,2%), produse chimice organice (+23,0%), facilitând astfel creșterea pe total importuri cu 19,0%. 

Totodată au scăzut importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-12,4%).

Deficitul balanței comerciale în luna noiembrie 2017 a fost de 183,2 mil. dolari SUA, cu 14,5 mil. dolari SUA (-7,4%) mai mic, față de cel înregistrat în luna octombrie 2017 și cu 47,3 mil. dolari SUA (+34,8%) mai mare comparativ cu luna noiembrie 2016.

Figura 7. Evoluția lunară a balanței comerciale

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-noiembrie 2017 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 2167,9 mil. dolari SUA, cu 390,0 mil. dolari SUA (+21,9%) mai mare față de cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2016. Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 730,0 mil. dolari SUA (în ianuarie-noiembrie 2016 – 595,5mil. dolari SUA), iar cu țările CSI - de 653,9 mil. dolari SUA (în ianuarie-noiembrie 2016 – 539,7 mil. dolari SUA).

Figura 8. Tendințele comerțului exterior de mărfuri

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-noiembrie 2017 a fost de 50,3%, comparativ cu 51,0% în perioada corespunzătoare din anul 2016.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-noiembrie 2017 mărfuri și produse în valoare de 228,9 mil. dolari SUA, de 3,0 ori mai mult în raport cu perioada similară din anul 2016. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea importurilor de autoturisme (de 3,5 ori), cărora le-au revenit 90,2% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexe:

*Note:

1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2. Datele pentru luna noiembrie 2017 sunt provizorii, iar pentru lunile precedente și perioada corespunzătoare din anul 2016 – date rectificate.
3. Reexporturile Republicii Moldova includ în sine reexporturile de mărfuri clasice și reexporturile de mărfuri după prelucrare. 
Reexporturile de mărfuri clasice reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici).

 

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
42231 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran