RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 13.05.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în anul 2017
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în anul 2017
15.02.2018
Versiune tipar

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în anul 2017*

Biroul Naţional de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2017 s-au cifrat la 233,2 mil. dolari SUA, cu 14,3% mai puțin față de luna precedentă și cu 20,5% mai mult, comparativ cu luna decembrie 2016.

Figura 1. Evoluția lunară a exporturilor de mărfuri

În anul 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 2425,1 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în anul 2016 cu 18,6%.
                         
Figura 2. Evoluția indicilor valorici ai exporturilor (anul precedent=100)

Mijloacele de transport rutier au fost cel mai des utilizate la exporturile de mărfuri (85,8% în total exporturi), după care urmează transportul maritim (7,9%), feroviar (3,8%) și aerian (2,4%).

Figura 3. Structura exporturilor după modul de transport

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1640,7 mil. dolari SUA (67,7% din total exporturi), fiind în creștere cu 21,5% față de anul 2016, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 14,2%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 784,4 mil. dolari SUA (32,3% din total exporturi), majorându-se cu 13,1% comparativ cu anul 2016. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, scaune, fire și cabluri electrice)  au deținut 21,9% în total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țesături, materiale tricotate sau croșetate, mobilier, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, combustibili, vehicule) – 10,4%.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1596,9 mil. dolari SUA (cu 19,9% mai mult față de anul 2016), deținând o cotă de 65,8% în total exporturi (65,1% – în anul 2016).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 19,1% (20,3% - în anul 2016), ce corespunde unei valori de 462,9 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au majorat cu 11,8%, comparativ cu anul 2016.

Figura 4. Structura exporturilor pe grupe de țări

Figura 5. Structura exporturilor pe principalele țări partenere

Analiza evoluției exporturilor pe țări în anul 2017, comparativ cu anul 2016, relevă majorarea exporturilor în România (+17,1%), Turcia (de 1,7 ori), Germania (+31,2%), Italia (+19,3%), Polonia (+40,2%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+19,1%), Federația Rusă (+9,2%), Ucraina (+31,8%), Austria (+50,1%), Spania (+48,9%), Serbia (de 3,0 ori), Belarus (+6,3%), Franța (+13,6%), China (+30,9%), Cipru (de 2,1 ori), Kazahstan (+29,3%), Slovacia (+47,1%), Belgia (+31,2%), Canada (de 2,0 ori), Bulgaria (+2,8%), Arabia Saudită (de 2,2 ori), Azerbaidjan (+41,2%) și Statele Unite ale Americii (+10,7%), care a favorizat creșterea  pe total exporturi cu 18,0%.

În același timp s-au redus livrările în Irak (-49,9%), Israel (-50,6%), Liban (-29,0%), Egipt (-70,8%) și Malaysia (-24,5%).

Figura 6.  Structura exporturilor pe grupe de mărfuri

În anul 2017, comparativ cu anul 2016, s-au marcat creșteri la exporturile de legume și fructe (+46,1%), mașini și aparate electrice (+37,1%), semințe și fructe oleaginoase (+19,5%), îmbrăcăminte și accesorii (+14,0%), cereale și preparate pe bază de cereale (+15,2%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+15,6%), produse medicinale și farmaceutice (+28,1%), mobilă și părțile ei (+10,4%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 2,7 ori), produse chimice organice (+29,6%), fire, țesături și articole textile (+6,8%), tutun brut și prelucrat (+37,3%), încălțăminte (+15,2%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (+40,3%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+46,4%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (+33,7%), carne și preparate din carne (+27,7%), articole din lemn (+28,9%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+22,3%), produse lactate și ouă de păsări (+9,7%), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 19,0%.

Totodată s-au micșorat exporturile de zahăr, preparate pe bază de zahar; miere (-22,0%), cauciuc prelucrat (-82,4%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare (-20,0%), animale vii (-22,7%), articole de voiaj; sacose și similare (-15,1%), articole din minerale nemetalice (-5,4%).

Importurile de mărfuri realizate în luna decembrie 2017 au însumat 471,5 mil. dolari SUA, cu 3,6% mai mult față de luna anterioară și cu 20,5% mai mult, comparativ cu luna decembrie 2016.

Figura 7. Evoluția lunară a importurilor de mărfuri

În anul 2017 importurile de mărfuri au constituit 4831,4 mil. dolari SUA, volum  superior celui înregistrat în anul 2016 cu 20,2%.

Figura 8. Evoluția indicilor valorici ai importurilor (anul precedent=100)

Majoritatea importurilor de mărfuri au fost realizate cu mijloacele de transport rutier (83,4% în total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (5,6%), maritim (2,8%) și aerian (2,7%), iar instalațiilor fixe de transport le-a revenit o cotă de 4,7% în total importuri.

Figura 9. Structura importurilor după modul de transport

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28)  s-au cifrat la 2389,1 mil. dolari SUA (cu 21,1% mai mult față de anul 2016), deținând o pondere de 49,4% în total importuri (49,1% - în  anul 2016).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 1206,1 mil. dolari SUA (cu 17,4%  mai mare decât în anul 2016), care echivalează cu o cotă de 25,0% în total importuri (25,6% - în anul 2016).

Figura 10. Structura importurilor pe grupe de țări

Figura 11. Structura importurilor pe principalele țări partenere

Analiza evoluției importurilor pe țări în anul 2017, comparativ cu anul 2016, relevă creșterea importurilor din România (+25,9%), Ucraina (+33,1%), China (+28,4%), Germania (+23,4%), Italia (+18,0%), Federația Rusă (+6,8%), Polonia (+25,4%), Turcia (+11,9%), Franța (+25,3%), Ungaria (+24,4%), Statele Unite ale Americii (+31,8%), Bulgaria (+28,6%), Vietnam (de 1,7 ori), Belarus (+13,1%), Republica Cehă (+21,5%), Spania (+21,6%), Japonia (+33,4%), Belgia (+25,5%), Austria (+8,9%), Grecia (+30,7%), Slovacia (+32,8%), Coreea de Sud (+21,7%), India (+19,8%), Olanda (+10,0%) și Taiwan,  provincie a Chinei (+26,2%), care a favorizat majorarea pe total importuri cu 19,7%.

În același timp s-au diminuat livrările din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-7,9%), Israel (-21,2%), Hong Kong RAS a Chinei (-70,4%) și Lituania (-13,0%).

Figura 12.  Structura importurilor pe grupe de mărfuri

În anul 2017, comparativ cu anul 2016, au sporit importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (+26,9%), energie electrică (de 224,8 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+20,4%), vehicule rutiere (+24,0%), produse medicinale și farmaceutice (+18,8%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+35,6%), metale neferoase (de 1,6 ori), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+25,0%), îmbrăcăminte și accesorii (+28,2%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+24,1%), fire, țesături și articole textile (+10,7%), fier și oțel (+21,0%), articole prelucrate din metal (+15,2%), articole din minerale nemetalice (+15,8%), încălțăminte (de 1,6 ori), cărbune, cocs și brichete (de 2,5 ori), legume și fructe (+15,7%), articole din lemn (+25,6%), materiale plastice prelucrate (+15,3%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+32,4%), îngrășăminte minerale sau chimice (+23,5%), carne și preparate din carne (+46,1%), produse lactate și ouă de păsări (+27,8%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+37,2%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+25,1%), tutun brut și prelucrat (+15,2%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+10,9%), articole de voiaj; sacose și similare (de 2,8 ori), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+20,8%), cereale și preparate pe bază de cereale (+11,4%), materiale plastice sub forme primare (+13,8%), piele și blană prelucrate (+15,6%), lemn și plută (+21,3%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (+47,4%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+11,3%), mobilă și părțile ei (+12,4%), hrană destinată animalelor (+16,2%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 1,6 ori), pește, crustacee, moluște (+9,3%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+8,1%), produse tanante și colorante (+13,4%), facilitând astfel creșterea pe total importuri cu 19,0%.

Totodată au scăzut importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-11,8%).

Deficitul balanței comerciale în luna decembrie 2017 a fost de 238,3 mil. dolari SUA, cu 55,1 mil. dolari SUA (+30,1%) mai mare, față de cel înregistrat în luna noiembrie 2017 și cu 40,4 mil. dolari SUA (+20,4%) mai mare, comparativ cu luna decembrie 2016.

Figura 13. Evoluția lunară a balanței comerciale

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în anul 2017 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 2406,3 mil. dolari SUA, cu 430,5 mil. dolari SUA (+21,8%) mai mare față de cel înregistrat în anul 2016. Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 792,2 mil. dolari SUA (în anul 2016 – 641,8 mil. dolari SUA), iar cu țările CSI - de 743,2 mil. dolari SUA (în anul 2016 – 613,3 mil. dolari SUA).

Figura 14.  Tendințele comerțului exterior de mărfuri

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2017 a fost de 50,2%, comparativ cu 50,9% în anul 2016.

Persoanele fizice au importat în anul 2017 mărfuri și produse în valoare de 194,4 mil. dolari SUA, de 2,2 ori mai mult în raport cu anul 2016. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea importurilor de autoturisme (de 2,5 ori), cărora le-a revenit 86,3% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexe:

Note:

1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2. Datele pentru luna decembrie 2017 sunt provizorii, iar pentru lunile precedente și perioada corespunzătoare din anul 2016 – date rectificate.
3. Reexporturile Republicii Moldova includ în sine reexporturile de mărfuri clasice și reexporturile de mărfuri după  prelucrare.
Reexporturile de mărfuri clasice reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici).  

 

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
68204 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran