RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2018
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2018
06.04.2018
Versiune tipar

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2018*

Biroul Naţional de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2018 s-au cifrat la 215,9 mil. dolari SUA, cu 2,0% mai puțin față de luna precedentă și cu 22,3% mai mult, comparativ cu luna februarie 2017.

Figura 1. Evoluția lunară a exporturilor de mărfuri

În ianuarie-februarie 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 436,3 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 38,0%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 301,8 mil. dolari SUA (69,2% din total exporturi), fiind în creștere cu 47,5% față de ianuarie-februarie 2017, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 30,7%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 134,5 mil. dolari SUA (30,8% din total exporturi), majorându-se cu 20,7% comparativ cu ianuarie-februarie 2017. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, fire, cabluri și transformatoare electrice, încălțăminte și părți de încălțăminte, nuci decojite, scaune și alt mobilier, valize, geamantane) au deținut 22,4% în total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țigări de foi, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase, țesături, materiale tricotate sau croșetate, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice, combustibili, vehicule rutiere) – 8,4%.

Figura 2. Structura exporturilor după modul de transport

Mijloacele de transport rutier au fost cel mai des utilizate la exporturile de mărfuri (86,3% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (7,8%), feroviar (4,3%) și aerian (1,6%).

Figura 3. Structura exporturilor pe grupe de țări

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 293,3 mil. dolari SUA (cu 40,2% mai mult față de ianuarie-februarie 2017), deținând o cotă de 67,2% în total exporturi (66,2% – în ianuarie-februarie 2017).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 16,3% (19,3% - în ianuarie-februarie 2017), ce corespunde unei valori de 70,9 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au majorat cu 15,9%, comparativ cu ianuarie-februarie 2017.

Figura 4. Structura exporturilor pe principalele țări partenere

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-februarie 2018, comparativ cu perioada similară din anul 2017, relevă majorarea exporturilor în România (+38,2%), Germania (de 1,7 ori), Italia (+48,1%), Elveția (de 3,1 ori), Spania (de 1,8 ori), Emiratele Arabe Unite (de 5,9 ori), Polonia (+46,1%), Grecia (de 2,2 ori), Federația Rusă (+12,0%), Turcia (+29,5%), Ucraina (de 1,6 ori), și Olanda (de 1,7 ori), care a favorizat creșterea pe total exporturi cu 33,1%.

În același timp s-au redus livrările în Cipru (-90,6%), Liban (-16,5%), Lituania (-21,3%), Canada (-39,9%) și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-1,7%).

Figura 5. Structura exporturilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-februarie 2018, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017, s-au marcat creșteri la exporturile de mașini și aparate electrice (+54,4%), cereale și preparate pe bază de cereale (de 2,0 ori), semințe și fructe oleaginoase (+44,5%), legume și fructe (+37,3%), îmbrăcăminte și accesorii (+25,7%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+38,9%), mobilă și părțile ei (+41,2%), produse medicinale și farmaceutice (de 1,7 ori), articole din minerale nemetalice (de 1,7 ori), animale vii (de 5,8 ori), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (+14,3%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 3,1 ori), încălțăminte (+28,8%), tutun brut și prelucrat (de 1,6 ori), articole din lemn (de 1,8 ori), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+41,9%), hrană destinată animalelor (+25,5%), articole prelucrate din metal (+31,4%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+15,9%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (de 1,7 ori), îngrășăminte naturale și minerale naturale (+37,2%), piei crude, piei tăbăcite și blănuri brute (de 1,7 ori), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 38,1%.

Totodată s-au micșorat exporturile de vehicule rutiere (-40,9%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (-21,5%), produse chimice organice (-16,8%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-32,1%).

Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2018 au însumat 427,6 mil. dolari SUA, cu 14,2% mai mult față de luna anterioară și cu 28,5% - comparativ cu luna februarie 2017.

Figura 6. Evoluția lunară a importurilor de mărfuri

În ianuarie-februarie 2018 importurile de mărfuri au constituit 801,9 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 33,8%.

Figura 7. Structura importurilor după modul de transport

Majoritatea importurilor de mărfuri au fost realizate cu mijloacele de transport rutier (79,0% din total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (5,9%), maritim (2,7%) și aerian (2,8%), iar instalațiilor fixe de transport le-a revenit o cotă de 8,7%.

Figura 8. Structura importurilor pe grupe de țări

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 387,5 mil. dolari SUA (cu 41,8% mai mult față de ianuarie-februarie 2017), deținând o pondere de 48,3% în total importuri (45,6% - în ianuarie-februarie 2017).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 198,5 mil. dolari SUA (cu 18,5% mai mare decât în ianuarie-februarie 2017), care echivalează cu o cotă de 24,8% în total importuri (27,9% - în ianuarie-februarie 2017).

Figura 9. Structura importurilor pe principalele țări partenere

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-februarie 2018, comparativ cu perioada similară din anul 2017, relevă creșterea importurilor din China (de 1,6 ori), România (+28,9%), Germania (+50,2%), Federația Rusă (+17,4%), Ucraina (+40,3%), Italia (+44,6%), Polonia (de 1,7 ori), Turcia (+26,6%), Franța (de 1,6 ori), Austria (de 1,8 ori), Ungaria (+43,3%), Spania (de 1,8 ori), Bulgaria (+50,1%), Japonia (de 2,1 ori), Olanda (+43,0%), Vietnam (+41,9 %), Republica Cehă (+16,8%), Slovacia (+40,5%), Suedia (de 1,6 ori), Danemarca (de 1,8 ori), Belgia (+23,4%), Israel (de 1,9 ori), Portugalia (de 1,6 ori), Brazilia (de 2,4 ori), Letonia (de 1,8 ori), Norvegia (de 1,9 ori), Slovenia (+51,9%), Thailanda (de 1,8 ori), Serbia (+39,0%), Islanda (de 1,7 ori), Ecuador (+30,9%), Africa de Sud (de 6,2 ori) și Pakistan (de 2,3 ori), care a favorizat majorarea pe total importuri cu 34,7%.

În același timp s-au diminuat livrările din Belarus (-32,9%), Statele Unite ale Americii (-27,1%), Elveția (-21,5%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-11,7%) și Macedonia (-57,8%).

Figura 10. Structura importurilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-februarie 2018, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017, au sporit importurile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (de 1,6 ori), gaz și produse industriale obținute din gaz (+20,5%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (+19,8%), fire, țesături și articole textile (+28,1%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 1,7 ori), legume și fructe (de 1,6 ori), vehicule rutiere (+28,6%), metale neferoase (de 2,0 ori), articole prelucrate din metal (de 1,6 ori), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (de 1,6 ori), îngrășăminte minerale sau chimice (de 1,7 ori), produse medicinale și farmaceutice (+20,5%), energie electrică (de 8688,6 ori), cereale și preparate pe bază de cereale (de 1,6 ori), articole din minerale nemetalice (+49,8%), piele și blană prelucrate (de 1,8 ori), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+29,4%), îmbrăcăminte și accesorii (+25,1%), fier și oțel (+45,6%), semințe și fructe oleaginoase (+37,9%), articole din lemn (de 1,6 ori), materiale plastice prelucrate (+37,4%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+32,5%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 1,6 ori), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+18,3%), pește, crustacee, moluște (+44,5%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+38,0%), materiale plastice sub forme primare (+47,9%), cauciuc prelucrat (+32,4%), carne și preparate din carne (de 1,7 ori), încălțăminte (+42,2%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+36,2%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (de 1,6 ori), hrană destinată animalelor (+30,8%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+26,4%), produse tanante și colorante (de 1,6 ori), mobilă și părțile ei (+14,6%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+15,3%), lemn și plută (+24,5%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 1,8 ori), facilitând astfel creșterea pe total importuri cu 32,9%.

Totodată au scăzut importurile de zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-63,3%), articole de voiaj (-72,9%), tutun brut și prelucrat (-53,9%), cărbune, cocs și brichete (-55,1%).
Deficitul balanței comerciale în luna februarie 2018 a fost de 211,7 mil. dolari SUA, cu 57,7 mil. dolari SUA (+37,5%) mai mare, față de cel înregistrat în luna ianuarie 2018 și cu 55,6 mil. dolari SUA (+35,6%) - comparativ cu luna februarie 2017.

Figura 11. Evoluția lunară a balanței comerciale

Figura 12. Tendințele comerțului exterior de mărfuri

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-februarie 2018 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 365,6 mil. dolari SUA, cu 82,2 mil. dolari SUA (+29,0%) mai mare față de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017. Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 94,2 mil. dolari SUA (în ianuarie-februarie 2017 – 64,2 mil. dolari SUA), iar cu țările CSI - de 127,6 mil. dolari SUA (în ianuarie-februarie 2017 – 106,4 mil. dolari SUA).

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2018 a fost de 54,4%, comparativ cu 52,7% în perioada similară din anul 2017.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-februarie 2018 mărfuri și produse în valoare de 25,6 mil. dolari SUA, cu 35,8% mai puțin în raport cu aceeași perioadă din anul 2017. Diminuarea a fost condiționată, în principal, de micșorarea importurilor de autoturisme (-42,8%), cărora le-a revenit 81,8% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexe (8 tabele .xls):

Note:

1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2. Datele pentru luna februarie 2087 sunt provizorii, iar pentru luna precedentă și perioada corespunzătoare din anul 2017 – date rectificate.
3. Reexporturile Republicii Moldova includ în sine reexporturile de mărfuri clasice și reexporturile de mărfuri după prelucrare. 
Reexporturile de mărfuri clasice reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici).

 

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
35970 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran