RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2017
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2017
26.04.2018
Versiune tipar

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2017

Biroul Național de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2017.

Instituții de educație timpurie. Către sfârșitul anului 2017 în țară funcționau 1458 instituții de educație timpurie, inclusiv 833 cu statut de creșă-grădiniță, 529 - grădinițe, 73 - școli-grădinițe, 21 – centre comunitare și 2 creșe. După destinație s-au distins 3 tipuri de instituții: 1443 cu destinație generală, 5 – sanatoriale și 10 – speciale.

Tabelul 1. Instituții de educație timpurie

 

2016

2017

Total

inclusiv rural

Total

inclusiv rural

Total

1469

1137

1458

1128

grădinițe

526

501

529

507

creșe-grădinițe

838

547

833

540

creșe

2

0

2

0

școli-grădinițe

80

67

73

60

centre comunitare

23

22

21

21

Numărul instituțiilor de educație timpurie a manifestat o tendință continuă de majorare pe parcursul a mai multor ani. Comparativ cu anul 2010 acest număr s-a majorat cu 77 unități sau cu 5,6%, iar comparativ cu anul 2016 s-a diminuat ușor (cu 11 unități).

Figura 1. Dinamica numărului de instituții de educație timpurie

În anul 2017 rețeaua instituțiilor de educație timpurie a fost supusă unui șir de schimbări, numărul acestora fiind corelat cu populația din grupa de vârstă 0-6 ani. Și-au sistat activitatea 10 instituții de educație timpurie, câte 4 unități în UTA Găgăuzia1 și regiunea Nord și câte 1 – în regiunea Centru și Sud, toate fiind din mediul rural. În mun. Chișinău și-a sistat activitatea o instituție cu forma de proprietate privată. Pe parcursul întregului an 8 instituții s-au aflat în reparație capitală. Totodată, au fost deschise sau redeschise 5 instituții de educație timpurie în zona Centru (inclusiv 4 – în rural ) și 2 – în zona Nord, mediul rural. În total în mediul urban au funcționat 330 instituții de educație timpurie, iar în mediul rural – 1128 unități.

Contingentul de copii din educația timpurie. Numărul copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie în anul 2017 a constituit 149,2 mii, prezentând o ușoară scădere cu circa o mie persoane comparativ cu anul precedent și o majorare cu circa 15% comparativ cu anul 2010. Totodată, gradul de cuprindere al copiilor cu educație timpurie a crescut cu 0,3 puncte procentuale comparativ cu anul 2016 și cu 8,5 p. p. comparativ cu anul 2010.

Figura 2. Gradul de cuprindere al copiilor cu educație timpurie (1-6 ani)

Sectorul privat este slab conturat în educația timpurie, marea majoritate a copiilor fiind înscriși în instituțiile de stat (99,8%). Puțin peste jumătate dintre copiii înscriși în grupele de educație timpurie au fost băieți (51,6%) și au fost înscriși în unitățile educaționale din mediul rural (52,9%). Din totalul copiilor cuprinși cu educație timpurie, 124 copii au fost cuprinși în unități cu regim de lucru de 6 zile pe săptămână. În același timp, 272 copii au frecventat grupe cu durata aflării de 24 ore și 1010 copii au frecventat grupe cu durata aflării de 4-6 ore pe zi.

Continuă să existe discrepanțe între gradul de cuprindere al copiilor cu educație timpurie în mediul urban și rural. Gradul de cuprindere cu educațieantepreşcolară (1-2 ani) în urban a fost mai înalt decât în rural cu 13,3 p. p., iar gradul de cuprindere cu educație preșcolară (3-6 ani) – cu 35,9 p. p.

Figura 3. Gradul de cuprindere al copiilor cu  educație antepreşcolară (1-2 ani) și preșcolară (3-6 ani), pe medii de reședință, în anul 2017

În distribuția pe vârste a copiilor înscriși în educația timpurie, se observă preponderența copiilor cu vârsta de 5 ani (22,8%), de 4 ani (22,6%), de 3 și 6 ani (câte 21%). Ponderea copiilor cu vârsta de până la 2 ani (cuprinși cu educație antepreşcolară) reprezintă 11,2%, iar a copiilor în vârstă de 7 ani și peste – 1,2%.

Cea mai înaltă pondere a copiilor în vârstă de 3 ani și peste din total copii s-a înregistrat în municipiul Chișinău – 91,1%, iar cea mai mică  în UTA Găgăuzia – 85,9%.

La 100 locuri în instituțiile de educație timpurie din țară reveneau 86 copii, la fel ca și în ultimii 4 ani. Numărul mediu de copii la 100 locuri în instituțiile din mediul urban a fost de 100 persoane, iar în mediul rural – 76 persoane. Cele mai înalte valori ale acestui indicator s-au înregistrat în mun. Bălți – 113 copii, mun. Chișinău – 104 copii și UTA Găgăuzia – 101 copii, iar cel mai puțin solicitate au fost grădinițele din raionul Leova, capacitatea lor fiind utilizată doar pe jumătate (51 copii la 100 locuri).

Figura 4. Numărul de copii la 100 locuri pe raioane, 2017

Copii cu necesități speciale. Pentru copiii cu necesități speciale în țară funcționează 10 instituții specializate cu 69 grupe. Totodată, în cadrul a 5 instituții cu destinație generală funcționează 11 grupe cu destinație specială. Numărul copiilor cu necesități speciale din aceste instituții a fost de 1196 persoane, cu circa 13,0% mai puțin față de anul 2016. Majoritatea acestor copii fac parte din grupa de vârstă 3 ani și peste și sunt cuprinși cu educație preșcolară (96,2%). Mai mult de jumătate din acești copii (55,5%) sunt cu dereglări de vorbire, 19,1% - cu dereglări de vedere și 9,6% - cu dereglări de intelect.

Tot mai multe grădinițe sunt adaptate la necesitățile copiilor cu dizabilități. Numărul copiilor cu dizabilități, care au frecventat în anul 2017 instituțiile de educație timpurie a înregistrat cifra de 164 persoane.

Cadre didactice în educația timpurie. În anul 2017, din totalul de 30,6 mii persoane care asigurau activitatea didactică și nedidactică din educația timpurie, 41,0% a fost personal didactic și de conducere, iar 59,0% - alte categorii de personal. Din totalul de 12,6 mii cadre didactice din educația timpurie (cu 81 persoane mai puțin decât în anul precedent), 90,8% a fost personal didactic calificat. Ponderea cadrelor didactice cu studii superioare în instituțiile de educație timpurie s-a majorat cu 1,2 p. p față de anul 2016 și cu 18,3 p. p. față de anul 2010.

Figura 5. Ponderea cadrelor didactice cu studii superioare în instituțiile de educație timpurie, pe medii de reședință

În mediul urban și-au desfășurat activitatea 43,9% din personalul didactic, iar în cel rural 56,1% din personalul didactic. În ceea ce privește situația personalului didactic din educația timpurie pe grupe de vârstă, se observă preponderența persoanelor cu vârsta cuprinsă între 50-59 de ani (29,0%), fiind urmați de cei ce se aflau în grupa de vârstă 40-49 ani - 23,2%, 30-39 ani au avut 20,9%. Ponderea persoanelor sub 30 ani a fost de 17,4% și 9,5% au constituit persoanele în vârstă de 60 ani și peste.

Figura 6. Cadrele didactice din educația timpurie pe grupe de vârstă, 2017

În anul 2017, în educația timpurie, numărul mediu de copii la un educator a constituit 14,7 persoane, unui educator din mediul urban îi reveneau 15,1 copii, iar din mediul rural - 14,4 copii.

Baza tehnico-materială. În anul 2017 instituțiile de educație timpurie au fost dotate cu 2668 computere, peste jumătate (67,0%) din ele au avut conectare la Internet. Din total instituții, doar 14,8% dispun de sală sportivă, mai mult de jumătate din grădinițe sunt dotate cu sală muzicală. Din cele 6,3 mii săli de grupă din instituțiile de educație timpurie, 4, 4% sunt cu utilizare unică, 78,5% - cu utilizare dublă și 17,1% - cu utilizare triplă.
           

Notă:

1 Prin absorbție.

 

Persoană de contact:
Liubovi Stoianov
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 73 15 68

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
39415 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran