RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Producţia globală agricolă în ianuarie-martie 2018
Producţia globală agricolă în ianuarie-martie 2018
27.04.2018
Versiune tipar

Producţia globală agricolă în ianuarie-martie 2018

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-martie 2018, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 1633 mil. lei, constituind 101,0% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2017.

Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 1,0%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.

Tabelul 1. Producţia animalieră pe principalele tipuri

 

Ianuarie-martie 2018

total

în % faţă de ianuarie–martie 20171

Ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

37,3

102,0

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole2

20,6

110,4

55,3

gospodăriile populaţiei

16,7

93,3

44,7

Lapte – total, mii tone

74,3

100,7

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole2

5,4

83,2

7,2

gospodăriile populaţiei

68,9

102,4

92,8

Ouă - total, mil. buc.

124,6

98,9

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole2

83,3

98,6

66,9

gospodăriile populaţiei

41,3

99,5

33,1

În ianuarie-martie 2018 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată majorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în masă vie) cu 2%, care a fost influenţată de sporirea producţiei în întreprinderile agricole cu 10,4%. Totodată, producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) s-a micşorat în gospodăriile populației cu 6,7%.

Producţia de lapte în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 0,7% drept urmare a majorării producţiei de lapte cu 2,4% în gospodăriile populației, în întreprinderile agricole producţia de lapte a scăzut cu 16,8%.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a diminuat cu 1,1% în rezultatul micşorării producţiei de ouă atît în întreprinderile agricole (cu 1,4%), cît şi în gospodăriile populației (cu 0,5%).

Tabelul 2. Efectivul de animale pe principalele specii 

La 1 aprilie 2018

Ponderea (în % faţă de total)

mii capete

în % faţă de 1 aprilie 2017

Bovine – total

165,5

90,4

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole2

17,9

99,1

10,8

gospodăriile populaţiei

147,6

89,5

89,2

din ele vaci – total

112,3

91,4

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole2

5,3

91,0

 4,8

gospodăriile populaţiei

107,0

91,5

95,2

Porcine – total

394,3

94,4

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole2

180,4

103,8

45,8

gospodăriile populaţiei

213,9

 87,7

54,2

Ovine şi caprine – total

844,5

93,8

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole2

 30,5

92,3

3,6

gospodăriile populaţiei

814,0

93,9

96,4

Păsări (întreprinderile agricole2)

5880,1

111,3

x

La 1 aprilie 2018 faţă de data respectivă a anului trecut atît în întreprinderile agricole, cît şi în gospodăriile populaţiei a fost marcată micşorarea efectivelor de animale de toate speciile, cu excepţia efectivului de porcine în întreprinderile agricole, în care a crescut cu 3,8 %.

Situaţia în întreprinderile agricole în profil teritorial

În întreprinderile agricole în ianuarie–martie 2018 faţă de ianuarie–martie 2017 producţia (creşterea) vitelor si păsărilor (în masă vie) a crescut cu 10,4% ca rezultat al măririi atît a sporului zilnic în greutate a bovinelor, cît şi a efectivului mediu de bovine.
Producţia (creşterea) vitelor si păsărilor (în masă vie) s-a majorat în regiunile de dezvoltare Centru – cu 13%, Nord – cu 12% şi Sud– cu 9%. Totodată, producţia (creşterea) vitelor si păsărilor (în masă vie) s-a micşorat în regiunile de dezvoltare UTA Găgăuzia – cu 26% şi municipiul Chişinău – cu 22%.

Volumul de vînzare a vitelor şi păsărilor pentru sacrificare în întreprinderile agricole a crescut în regiunile de dezvoltare Sud – cu 22% şi Centru – cu 18%, iar în regiunile de dezvoltare UTA Găgăuzia şi Nord - a scăzut, corespunzător, cu 23% şi cu 5%. 
Volumul producţiei de lapte de vacă în întreprinderile agricole s-a micşorat în toate regiunile de dezvoltare: municipiul Chişinău – cu 41%, UTA Găgăuzia – cu 40%, Sud – cu 22%, Nord - cu7%, Centru - cu 5%.

Mortalitatea animalelor de toate vîrstele a scăzut considerabil în rîndul efectivului de bovine – cu 49% şi a efectivului de porcine – cu 41%, iar mortalitatea ovinelor şi caprinelor a crescut cu 1%.

 

Note:

Reieșînd din volumul producției în expresie naturală.
2 Întreprinderile agricole şi  gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au  la bilanţ animale (ferme).

 

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
41649 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran