RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2017
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2017
25.05.2018
Versiune tipar

Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2017

Biroul Naţional de Statistică comunică datele  privind activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 20171.

Sisteme de alimentare cu apă. Comparativ cu anul precedent numărul sistemelor de alimentare cu apă s-a majorat cu 33 unități, astfel pe teritoriul  ţării în anul 2017 au fost amplasate 1214 sisteme de alimentare cu apă. Din total apeducte, pe parcursul anului au funcţionat 1150 sisteme sau 94,7 %, totodată au fost reconstruite 26 apeducte, din care 25 în localități rurale.

Figura 1. Sisteme de alimentare cu apă, 2013-2017

Anual sînt efectuate lucrări pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă. Lungimea totală a rețelelor şi apeductelor de distribuţie a apei în anul 2017 s-a extins cu 0,6 mii km, alcătuind 14,0 mii km., au fost reconstruite 0,2 mii km și construite 0,3 mii km de rețele noi. Dat fiind că nu toate sistemele de alimentare cu apă sunt funcţionale, de facto pe parcursul anului au funcţionat 13,6 mii km de reţea (96,7%). 
            
Populația deservită de sistemul de alimentare cu apă. Actualmente în țară dispun de sistem de alimentare cu apă 52 municipii și orașe, și 708 localități rurale, ce reprezintă  45,3% din localităţile ţării. Circa 23% din satele Moldovei nu au acces la reţele de apă potabilă şi canalizare, iar multe dintre sistemele existente sunt învechite.

Comparativ cu anul precedent numărul localităţilor cu acces la sisteme de alimentare cu apă s-a majorat cu – 66 unități, alcătuind 761 localități. Cel mai mare număr de localități care au acces la  sisteme de alimentare cu apă este în mun. Chișinău (85,7%) și UTA Găgăuzia (78,1%). Localitățile din regiunea Nord au cea mai mică rată de conectare la sisteme de alimentare cu apă (35,5%).

Figura 2. Localitățile deservite de sistemul de alimentare cu apă pe regiuni de   dezvoltare, în 2017

În anul 2017 circa 1,9 mil din populaţia ţării a beneficiat de servicii de alimentare cu apă, ce reprezintă 54,2% din total populaţie. Cea mai mare pondere a populaţiei deservite de sistem de alimentare cu apă se înregistrează în UTA Găgăuzia (73,3%) și mun. Chişinău (66,7%) urmată de regiunea Sud – 63,2%, Centru – 47,0% şi Nord – 43,5%.  

Figura 3. Populația deservită de sistemul de alimentare cu apă pe regiuni de dezvoltare, în 2017

În ultimii trei ani, aproximativ 92 mii persoane au fost conectate la apeducte și peste 28 de mii, la sisteme de canalizare.

Apă captată și distribuită. În anul 2017, captările totale de apă au constituit 131,5 mil. m.c., din care, volumul de apă captată din surse de suprafață a fost de 87,6 mil.m.c. (66,6%), din surse subterane 31,9 mil.m.c. (24,3%), iar din alte surse 11,9 mil.m.c. (9,1%). Totodată, cantitatea de apă distribuită consumatorilor a fost de 86,4 mil m.c., cu 1,6 mil m.c. mai  mult față de anul 2016. Diferența o reprezintă consumul propriu al întreprinderilor care au captat apă, dar și pierderile de apă în timpul transportului.

Tabelul 1. Reţeaua şi volumul de apă distribuită, 2013-2017

 

2013

2014

2015

2016

2017

Numărul localităţilor cu acces la sisteme de alimentare cu apă

384

480

689

695

760

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, km
 inclusiv:

9 901,1

10 483,7

12 756,4

13 385,0

14 038,7

localități urbane

4 793,0

4 442,2

4 696,0

4 666,0

4 618,8

localități rurale

5 108,1

6 041,5

8 060,4

8 719,0

9 419,9

Volumul de apă distribuită consumatorilor, mil. m.c.
 inclusiv:

74,9

74,3

79,5

84,8

86,4

localități urbane

66,7

62,8

63,4

67,2

68,4

localități rurale

8,2

11,5

16,1

17,6

18,0

Din care, apă livrată populaţiei, mil. m.c.
 inclusiv:

52,8

53,2

57,3

60,0

59,9

localități urbane

45,6

43,0

43,1

44,2

43,9

localități rurale

7,2

10,2

14,2

15,8

16,0

În medie pe an la un locuitor revine 17,0 m.c. apă furnizată. În profil teritorial cel mai mare volum de apă furnizată la un locuitor se înregistrează în mun. Chişinău – 40,8 m.c., UTA Găgăuzia – 10,4 m.c. după care urmează regiunile Centru și Sud, cu cîte – 10,0 m.c. (vezi anexa, tab.1).

Din volumul total de apă distribuită, 59,9 mil. m.c sau 69,3% este distribuită populaţiei, 5,3% – instituţiilor bugetare, iar 25,4% altor consumatori, precum agenţii economici. Volumul de apă distribuit populaţiei, comparativ cu anul precedent s-a micșorat cu 0,2%.

Figura 4. Volumul de apă distribuit pe categorii de consumatori, în 2017

Pe parcursul anului 2017 au fost înregistrate 35,2 mii cazuri de avarii accidentale în reţeaua de distribuţie a apei sau cu 1,2 mii cazuri mai mult comparativ cu anul 2016.

Proporţia apei distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în total apă  distribuită este de 85,2%, cele mai mari ponderi au fost înregistrate în regiunile Sud și Nord, respectiv 96,1% și 91,2%.

Sisteme de canalizare centralizate2. În anul 2017, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populației și din unitățile economice și sociale s-a desfășurat în 51 municipii și orașe și în 98 sate. Din numărul total de apeducte, doar 164 au fost dotate cu sisteme de canalizare (14,0%), din care au funcţionat 141 sisteme sau cu 5 unităţi mai mult comparativ cu anul 2016. Din total sisteme de canalizare, 106 sunt dotate cu staţii de epurare, din care funcţionale sunt 91 unităţi. Nu toate sistemele de canalizare existente dispun de stații de epurare, cea mai bună situație pe regiunil de dezvoltare este în UTA Găgăuzia, unde toate cele 4 sisteme de canalizare dispun de stații de epurare. Lipsa stațiilor de epurare se înregistrează în raioanele Glodeni, Soroca și Dubăsari.

Figura 5. Sisteme de canalizare, 2013-2017

Lungimea totală a reţelei de canalizare a constituit 2,9 mii km, din care de facto au funcţionat 2,8 mii km (97,5%). Comparativ cu anul precedent lungimea totală a rețelei de canalizare s-a extins cu 17,1 km. Pe parcursul anului au fost reconstruite 12,6 km și construite 8,0 km de rețele de canalizare.

Tabelul 2. Reţeaua sistemelor de canalizare, 2013-2017

 

2013

2014

2015

2016

2017

Numărul localităţilor cu sisteme de canalizare

125

136

141

140

148

Sisteme de canalizare, unităţi

156

166

171

169

164

Lungimea totală a reţelei de canalizare, km
 inclusiv:

2 633,4

2 690,7

2 779,1

2 907,4

2 924,5

localități urbane

2 272,6

2 186,7

2 232,6

2 351,1

2 303,8

localități rurale

360,8

504,0

546,5

556,3

620,7

Ape uzate trecute prin stațiile de epurare – total, mil.m.c
 inclusiv:

65,9

66,6

67,6

65,0

67,9

localități urbane

65,2

65,3

65,4

64,1

67,4

localități rurale

0,7

1,3

2,2

0,9

0,5

Populația conectată la sistemul de canalizare.În anul 2017 circa 818 mii persoane aveau acces la servicii centralizate de canalizare, ce prezintă 23,1% din total populație. În mediul urban s-au înregistrat 770,6 mii persoane care aveau acces la servicii centralizate de canalizare, reprezentînd 50,6% din populația urbană a țării, iar din mediul rural – 47,4 mii persoane au beneficiat de servicii de canalizare, reprezentînd 2,3% din populația rurală a țării.

Figura 6. Populația deservită de sistemul de canalizare pe regiuni de dezvoltare, în 2017

Ape uzate colectate. Volumul total al apelor uzate colectate în 2017 a constituit 70,1 mil. m.c., din care 54,6% reprezintă apele uzate recepţionate de la populaţie, ceea ce este mai puțin cu 2,4 p.p. comparativ cu anul 2016.

Figura 7. Distribuţia volumului de ape uzate recepţionate de la abonaţi, în 2017

Prin staţiile de epurare a apei au trecut 67,9 mil. m. c. de apă uzată (96,7%). Din volumul total de apă uzată epurată, 95,9% au fost epurate biologic, 85,3%  mecanic, iar 4,5% au fost epurate insuficient. Pe parcursul anului la reţelele de canalizare au fost înregistrate 25,5 mii de avarii, cu 1,6 mii mai mult comparativ cu anul 2016.

      

Note:

1 Din anul 2014 a fost revizuită metodologia de colectare a datelor privind activitatea întreprinderilor, instituţiilor care dispun de sisteme de alimentare cu apă şi canalizare, fiind extinsă sfera de cuprindere şi unitatea de referinţă. Astfel, începînd cu anul 2014 întreprinderile raportează informaţia la nivel de localitate deservită. Anterior datele au fost prezentate agregat conform sediului întreprinderii.
2 Sistem centralizat de canalizare – ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde, în special, următoarele componente: reţele publice de canalizare, staţii de pompare, staţii de epurare, colectoare de evacuare spre emisar.

 

Persoană de contact:
Liubovi Stoianov
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 73 15 68

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38250 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran