RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.08.2021
Prima / Comunicate de presă / Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul l 2018
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul l 2018
04.06.2018
Versiune tipar

Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul l 20181

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul I 2018 populația economic activă a Republicii Moldova (populația ocupată plus șomerii) a constituit 1172,9 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,4% față de trimestrul I 2017.

Disparități importante pe sexe şi medii în cadrul forței de muncă nu s-au înregistrat: ponderea femeilor (50,4%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a bărbaților (49,6%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea din mediul  urban: respectiv 52,4% și 47,6%.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani și peste (proporția populației active de 15 ani şi peste în populaţia totală de aceeaşi categorie de vârstă) a constituit 39,3% (în 2017, respectiv, 40,3%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației masculine – 41,3%, în comparație cu cea feminină – 37,5%. Ratele respective pe medii au înregistrat următoarele valori: 42,5% în mediul urban și 36,8% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 28,8%, iar în categoria 15-642 ani – 43,7%. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă conform legislației naționale (16-57,5 ani pentru femei şi 16-62 ani și 4 luni pentru bărbați) a fost de 45,6%.

Populaţia ocupată a constituit 1124,6 mii persoane, fiind, practic, la nivelul trimestrul I 2017. Ca și în cazul populației economic active, nu au fost înregistrate disparități pe sexe (50,7% femei și 49,3% bărbați), iar ponderea persoanelor ocupate din mediul rural a fost mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban (respectiv 52,7% mediul rural și 47,3% mediul urban).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste fată de populația totală din aceeași categorie de vârstă) a fost de 37,7% (la nivelul anului precedent). Rata de ocupare a bărbaților (39,3%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (36,2%). În distribuţia pe medii de reşedinţă acest indicator a avut valoarea 40,4% în mediul urban și 35,6% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16-57,5 pentru femei/62 ani și 4 luni pentru bărbați) a fost de 43,6%, a populației în vârstă de 15-64 ani – 41,9%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a înregistrat valoarea de 26,6%.

Figura 1. Evoluția trimestrială a ratelor de activitate și ocupare, %

Din distribuția persoanelor ocupate pe activități economice rezultă că în sectorul agricol au activat 331,4 mii persoane (29,5% din totalul persoanelor ocupate), în creștere cu 2 puncte procentuale față de perioada respectivă a anului precedent. Din rândul acestora, 49 la sută (sau 14,3% din total ocupare) o constituie persoanele ocupate cu producerea produselor agricole în exclusivitate pentru consumul propriu. Față de trimestrul I 2017 numărul populației ocupate în agricultură a crescut cu 20,8 mii sau cu 6,7%.

În activitățile non-agricole au fost ocupate 793,3 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,7% față de trimestrul I 2017. Ponderea persoanelor ocupate în industriea constituit 12,9% (în 2017 – 12,8%), iar în construcții3,2%(în 2017 - 3,8%). Numărul persoanelor ocupate în industrie (144,8 mii) a fost, practic, la nivelul trimestrului respectiv al anului trecut (+0,2%), iar în construcții a constituit 36,5 mii, micșorându-se cu 13,9% față de 2017. În sectorul servicii au activat 612,0 mii, sau 54,4% din totalul persoanelor ocupate (în 2017 – 55,8%), numărul acestora micșorându-se cu 16,4 mii față de trimestrul I 2017.

În repartizarea după forme de proprietate 73,0% din populația ocupată a activat în sectorul privat și 27,0% - în sectorul public.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că ponderea salariaților a constituit 68,1% din total (766,1 mii persoane). Marea majoritate a salariaților (92,1%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp.

Munca nedeclarată3 în rândul salariaților a constituit 4,4%, fiind în ușoară scădere față de nivelul anului precedent (4,8% în trimestrul I 2017). Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înţelegeri verbale) este mai frecventă printre salariații bărbați (5,1%) decât salariații femei (3,9%). Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza unei înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură (34,9%) și comerț (29,8%).

În sectorul informal au lucrat 14,4% din totalul persoanelor ocupate în economie (în 2017 – 14,5%), iar 31,8% au avut un loc de muncă informal (în 2017 – 29,6%). Din numărul persoanelor ocupate informal salariații au alcătuit 10,8%.

Din totalul salariaților 5,0% aveau un loc de muncă informal. Salariu „în plic” primesc 5,1% din salariați, iar cele mai mari ponderi ale acestora se estimează pentru activitățile din agricultură (37,2%), comerț (28,1%) și industrie (7,8%).

Numărul șomerilor, estimat conform definiției Biroului Internaţional al Muncii a fost de 48,3 mii, fiind în descreștere față de nivelul trimestrului I 2017 (75,8 mii). Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbații – 57,2% din total șomeri şi persoanele din mediul urban – 56,6%.4

Rata şomajului (ponderea şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 4,1%, fiind mai mică fată de trimestrul I 2017 (6,3%). Rata şomajului la bărbaţi a fost de 4,7% iar la femei - de 3,5%; în mediul urban – 4,9% și în mediul rural, respectiv, 3,4%. În rândul tinerilor (15-24 ani) rata șomajului a constituit 10,4%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 7,6%.

Figura 2. Evoluția ratei șomajului, %

Populația inactivă de 15 ani şi peste a constituit 1810,1 mii persoane.

Din punct de vedere al relaţiei cu piața muncii din țară, în cadrul populației inactive pentru trimestrul I 2018, se disting câteva categorii importante:

A. Persoane care nu doresc să lucreze: 1440,3 mii. Din acestea:

A.1. pensionari - 631,8 mii;
A.2. persoane care nu doresc să lucreze deoarece învață sau studiază - 246,5 mii;
A.3. persoane care nu doresc să lucreze pentru un venit deoarece îngrijesc de familie - 193,2  mii;
A.4. persoane care se află în ţară, dar care nu doresc să lucreze în Moldova deoarece deja au un loc de muncă (permanent sau sezonier) peste hotare sau persoane care planifică să lucreze peste hotare - 207,5  mii;

B. Persoane declarate de către gospodării aflate peste hotare, la lucru sau în căutare de lucru – 342,8 mii persoane;
C. Persoane descurajate în a-şi mai găsi un loc de muncă în țară - 10,6  mii persoane.

Sumând numărul persoanelor din grupurile A.4. și B. se obține un număr de 550,3 mii persoane, sau 30,4% din numărul total de persoane inactive cu vârsta de 15 ani și mai mult, care participă sau planifică să participe pe piața forței de muncă din alte țări.
În trimestrul I 2018, ponderea tinerilor NEET a constituit 29,4% din numărul total de tineri cu vârsta de 15-29 ani, cu excepția persoanelor plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru.

Grupul NEET (din limba engleză: „persons Not in Employment, Education or Training (NEET)”) îl reprezintă tinerii în vârstă de 15-29 ani, care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educaţie şi nu participă la nici-un fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație.

 

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender. 
2 Vârstă de muncă în țările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat.
3 Prin munca nedeclarată se înțelege orice muncă prestată de o persoană fizică pentru și sub autoritatea unui angajator fără a fi respectate prevederile Codului Muncii referitoare la încheierea contractului individual de muncă. 
4 Numărul șomerilor oficial înregistrați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă la 1 aprilie 2018 a fost de 23,7 mii persoane.

 

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău, 
şef al direcţiei statistica pieţei muncii 
tel. 0 22 40 30 99

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37961 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran