RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.10.2022
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active imobilizate în anul 2017
Investiţiile în active imobilizate în anul 2017
31.07.2018
Versiune tipar

Investiţiile în active imobilizate în anul 20171

Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2017, investiţiile în active imobilizate realizate în economia națională au însumat 23498,3 mil. lei (preţuri curente), fiind în creştere cu 3,5% (preţuri comparabile) faţă de anul 2016.

Investiţii în active imobilizate. În anul 2017, comparativ cu anul precedent, investițiile în imobilizări necorporale au crescut cu 18,8%. Valoarea investițiilor în imobilizările corporale a constituit 22966,5 mil. lei sau cu 3,1% mai mult față de anul 2016.

Tabelul 1. Structura investiţiilor în active imobilizate în anul 2017

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

anul 2016

total

Investiţii în active imobilizate – total

23 498,3

103,5

100,0

Imobilizări necorporale

531,8

118,8

2,3

Imobilizări corporale

22 966,5

103,1

97,7

din care:

 

 

 

clădiri rezidențiale

3 497,3

95,6

14,9

clădiri nerezidențiale

4 873,2

94,9

20,7

construcții inginerești

3 608,0

114,0

15,3

mașini, utilaje, instalații de transmisie

7 521,6

105,2

32,0

mijloace de transport

2 183,7

107,5

9,3

alte imobilizări corporale

1 282,7

111,4

5,5

Pe tipuri de imobilizări corporale, în anul 2017 s-a diminuat volumul investițiilor la clădirile rezidențiale cu 4,4%, iar la clădirile nerezidenţiale cu 5,1%. Creştere s-a înregistrat la construcţiile inginereşti cu 14,0%, la maşini, utilaje, instalaţii de transmisie – cu 5,2% şi la mijloacele de transport – cu 7,5%.

Din total investiții realizate în anul 2017, cea mai mare pondere revine investițiilor în utilaje, maşini, instalații de transmisie, care a constituit 32,0%.

Investiţii în active imobilizate pe surse de finanţare. În anul 2017, pentru relizarea procesului investițional, au fost utilizate preponderent mjloacele proprii ale investitorului, care au însumat 15356,3 mil. lei, ceea ce constituie 65,4% din volumul total al investițiilor realizate. Comparativ cu anul precedent acest indicator s-a diminuat cu 1,2%.

Tabelul 2. Investiții în active imobilizate pe surse de finanţare în anul 2017

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

anul 2016

total

Investiţii în active imobilizate - total

23 498,3

103,5

100,0

din care, finanţate din contul:

 

 

 

bugetului de stat

1 458,0

146,0

6,2

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

1 283,7

138,3

5,5

mijloacelor proprii

15 356,3

98,8

65,4

surselor din străinătate

1 489,0

93,0

6,3

altor surse

3 911,3

107,5

16,6

Sursele bugetare (bugetul de stat şi bugetul unităţilor administrativ-teritoriale), îndreptate spre dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, au însumat 2741,7 mil. lei, în creștere cu 42,3% faţă de anul precedent.

Investiţii în active imobilizate pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că cele mai mari investiții sunt realizate de sectorul privat. Agenţii economici ai sectorului nominalizat au valorificat 11655,9 mil. lei investiţii, fiind în creştere cu 3,8% (în prețuri comparabile) faţă de anul precedent.

Tabelul 3. Investiţii în active imobilizate pe forme de proprietate în anul 2017

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

2016

total

Investiţii în active imobilizate – total

23 498,3

103,5

100,0

din care, pe forme de proprietate:

 

 

 

publică

7 057,5

121,3

30,0

privată

11 655,9

103,8

49,6

mixtă (publică şi privată), fără participare străină

98,3

110,3

0,4

străină

2 415,1

84,1

10,3

a întreprinderilor mixte

2 271,5

83,8

9,7

Cota-parte a entităţilor cu forma de proprietate publică a constituit 30,0% în volumul total al investiţiilor realizate. Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 20,0% din investiţiile utilizate în total pe ţară.

Investiţii în active imobilizate pe regiuni2. Distribuţia investiţiilor pe regiuni de dezvoltare arată că 62,0%, din total investiţii, au fost realizate de către întreprinderile şi organizaţiile înregistrate în municipiul Chişinău, care în anul 2017 au valorificat 14559,3 mil. lei. Comparativ cu anul 2016, acest volum s-a micșorat cu 4,3% (în preţuri comparabile).

Tabelul 4. Investiţii în active imobilizate pe regiuni în anul 2017

 

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2016

total

Total

23 498,3

103,5

100,0

din care:

 

 

 

mun. Chişinău

14 559,3

95,7

62,0

Nord

3 233,6

104,1

13,8

Centru

3 537,7

132,3

15,0

Sud

1 558,3

123,0

6,6

UTA Găgăuzia

609,4

133,9

2,6

În anul 2017 se constată creştere a investiţiilor în active imobilizate, realizate de către întreprinderile înregistrate în regiunea Nord – cu 4,1%, în regiunea Centru – cu 32,3%, în regiunea Sud – cu 23,0% şi UTA Găgăuzia – 33,9%.

Investiţii în active imobilizate pe tipuri de activităţi economice. În anul 2017 cea mai intensă activitate investiţională s-a reflectat la entităţile cu genul de activitate: administrare publică şi apărare care au realizat 15,8% din total investiţii, construcții – 15,2%, industria prelucrătoare – 13,3%, comerț cu ridicata și cu amănuntul – 11,3%, agricultură – 9,8%.

Tabelul 5. Investiţii în active imobilizate pe activităţi economice în anul 2017

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

2016

total

Investiţii în active imobilizate - total

23 498,3

103,5

100,0

din care:

 

 

 

agricultura, silvicultura şi pescuit

2 306,2

119,3

9,8

industria extractivă

56,6

78,9

0,2

industria prelucrătoare

3 135,4

109,1

13,3

producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

1 186,8

121,8

5,0

distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

523,1

de 3,1ori

2,2

construcţii

3 572,9

99,0

15,2

comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

2 644,7

92,4

11,3

transporturi şi depozitare

1 343,2

96,1

5,7

activităţi de cazare şi de alimentaţie publică

166,3

58,4

0,7

informaţii şi comunicaţii

1 421,7

86,1

6,1

activităţi financiare şi de asigurări

493,4

81,5

2,1

tranzacţii imobiliare

1 061,2

67,8

4,5

activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

247,6

101,7

1,1

activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii de suport

370,4

172,5

1,6

administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii

3 714,5

120,8

15,8

învățământ

601,0

143,0

2,6

sănătate şi asistenţă socială

455,6

92,1

1,9

arta, activităţi de recreere şi de agrement

113,0

94,1

0,5

alte activităţi de servicii

84,7

58,0

0,4

Punerea în funcţiune a obiectelor şi capacităţilor. În anul 2017 au fost construite și date în exploatare: apeducte cu lungimea de 278,5 km, reţele de canalizare cu lungimea de 44,8 km, reţele termice cu lungimea 1,8 km, reţele de gaze naturale cu lungimea de 49,4 km, drumuri cu îmbrăcăminte rigidă cu lungimea de 50,4 km.

Din obiecte de menire social-culturală, în anul 2017 au fost date în folosinţă: două instituţii preşcolare (cu capacitatea totală de 90 locuri), o policlinică (cu 111 vizite pe schimb) și două spitale (cu capacitatea de 162 paturi).

 

Note:

1 Date precizate, prezentate, conform cercetării anuale a activităţii investiţionale, de către toate entităţile indiferent de genul de activitate, forma de proprietate şi forma organizatorico-juridică înregistrate în Republica Moldova, cu excepţia teritoriului din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Informaţia în profil teritorial este elaborată conform amplasării sediului central al entităţii raportoare.

  

Persoana de contact:
Tatiana Taievorbă
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
49948 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran