RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 27.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul III 2018
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul III 2018
04.12.2018
Versiune tipar

Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul III  20181

Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în trimestrul III 2018 populația economic activă a Republicii Moldova (populația ocupată plus șomerii) a constituit 1407,7 mii persoane, fiind în creștere cu 7,6% față de trimestrul III 2017 (1308,7 mii).

Disparități importante pe sexe în cadrul forței de muncă nu s-au înregistrat: ponderea femeilor (50,3%) a fost puțin mai înaltă în comparație cu cea a bărbaților (49,7%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca cea din mediul urban: respectiv 58,6% și 41,4%.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani și peste (proporția populației active de 15 ani şi peste în populaţia totală de aceeaşi categorie de vârstă) a constituit 47,2% (în 2017, respectiv, 43,9 %). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației masculine – 49,8%, în comparație cu cea feminină – 44,9%. Ratele respective pe medii au înregistrat următoarele valori: 49,3% în mediul rural și 44,5% în mediul urban. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 33,7%, iar în categoria 15-642 ani – 51,6%. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă conform legislației naționale (16-58 ani pentru femei şi 16-62 ani și 8 luni pentru bărbați) a fost de 53,8%.

Populaţia ocupată a constituit 1377,3 mii persoane, fiind în creștere cu 9,0%  față de trimestrul III 2017 (1264,1 mii). Ca și în cazul populației economic active, nu au fost înregistrate disparități pe sexe (50,5% femei și 49,5% bărbați), iar ponderea persoanelor ocupate din mediul rural a fost mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban (respectiv 59,2% mediul rural și 40,8% mediul urban).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste fată de populația totală din aceeași categorie de vârstă) a fost de 46,2% (în 2017, respectiv, 42,4 %). Rata de ocupare a bărbaților (48,5%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (44,1%). În distribuţia pe medii de reşedinţă acest indicator a avut valoarea 48,7% în mediul rural și 42,9% în mediul urban. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16-58 pentru femei/62 ani și 8 luni pentru bărbați) a fost de 52,5%, a populației în vârstă de 15-64 ani – 50,4%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a înregistrat valoarea de 32,5%.

Din distribuția persoanelor ocupate pe activități economice rezultă că în sectorul agricol au activat 556,0 mii persoane sau 40,4% din totalul persoanelor ocupate (în 2017, respectiv, 444,7 mii și 35,2%). Din rândul acestora, 51 la sută (sau 20,6% din total ocupare) o constituie persoanele ocupate cu producerea produselor agricole în exclusivitate pentru consumul propriu.

În activitățile non-agricole au fost ocupate 821,3 mii persoane, fiind în creștere cu 0,2% față de trimestrul III 2017. Ponderea persoanelor ocupate în industriea constituit 10,9% (în 2017 – 10,7%), iar în construcții 5,9%(în 2017 - 5,4%). Numărul persoanelor ocupate în industrie (150,2 mii) a fost în creștere față de nivelul trimestrului respectiv al anului trecut cu 11,5%, iar în construcții a constituit 81,3 mii, crescând cu 19,1% față de 2017. În sectorul servicii au activat 589,8 mii, sau 42,8% din totalul persoanelor ocupate (în 2017 – 48,8%), numărul acestora micșorându-se cu 4,3% față de trimestrul III 2017.

În repartizarea după forme de proprietate 79,0% din populația ocupată a activat în sectorul privat și 21,0% - în sectorul public.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că ponderea salariaților a constituit 58,2% din total (802,2 mii persoane). Marea majoritate a salariaților (89,5%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp.

Munca nedeclarată3 în rândul salariaților a constituit 9,4%, fiind în creștere față de nivelul anului precedent (8,2% în trimestrul III 2017). Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înţelegeri verbale) este mai frecventă printre salariații bărbați (11,5%) decât salariații femei (7,6%). Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza unei înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură (51,1%), comerț (14,4%) și construcții (8,8%).

În sectorul informal au lucrat 17,0% din totalul persoanelor ocupate în economie (în 2017 – 14,8%), iar 43,7% au avut un loc de muncă informal (în 2017 – 37,7%). Din numărul persoanelor ocupate informal salariații au alcătuit 13,9%.

Din totalul salariaților 10,4% aveau un loc de muncă informal. Salariu „în plic” primesc 9,8% din salariați, iar cele mai mari ponderi ale acestora se estimează pentru activitățile din agricultură (51,8%), comerț (13,9%), construcții (8,3%) și industrie (7,0%).

Numărul șomerilor, estimat conform definiției Biroului Internaţional al Muncii a fost de 30,4 mii, fiind în descreștere față de nivelul trimestrului III 2017 (44,6 mii). Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbații – 60,9% din total șomeri şi persoanele din mediul urban – 67,3%.4

Rata şomajului (ponderea şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 2,2%, fiind mai mică fată de trimestrul III 2017 (3,4%). Rata şomajului la bărbaţi a fost de 2,6% iar la femei - de 1,7%; în mediul urban – 3,5% și în mediul rural, respectiv, 1,2%. În rândul tinerilor (15-24 ani) rata șomajului a constituit 6,0%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 3,6%.

Populația inactivă de 15 ani şi peste a constituit 1575,2 mii persoane. Structura populației inactive se prezintă după cum urmează: majoritatea, 35,9%, o alcătuiesc pensionarii, 23,3% - persoanele declarate de către gospodării ca fiind plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru, 14,0% - elevii și studenții, 10,8% - persoanele care îngrijesc de familie, 11,9% - persoanele care (la momentul interviului) se aflau în țară, dar care nu lucrează în Moldova deoarece deja au un loc de muncă (permanent sau sezonier) peste hotare sau persoanele care planifică să lucreze peste hotare și, restul, 4,1%, o formează alte categorii de persoane inactive din punct de vedere economic.

În trimestrul III 2018, ponderea tinerilor NEET a constituit 24,9% din numărul total de tineri cu vârsta de 15-29 ani (cu excepția persoanelor plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru).

Grupul NEET (din limba engleză: „Persons Not in Employment, Education or Training (NEET)”) îl reprezintă tinerii în vârstă de 15-29 ani, care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educaţie şi nu participă la nici-un fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație.

 

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Vârstă de muncă în țările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat.
3 Prin munca nedeclarată se înțelege orice muncă prestată de o persoană fizică pentru și sub autoritatea unui angajator fără a fi respectate prevederile Codului Muncii referitoare la încheierea contractului individual de muncă.
4 Numărul șomerilor oficial înregistrați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă la 1 septembrie 2018 a fost de 15,1 mii persoane.

 

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău, 
şef al direcţiei statistica pieţei muncii 
tel. 0 22 40 30 99

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46185 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran