RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea instituțiilor de învăţământ profesional tehnic, în anul de studii 2018/19
Activitatea instituțiilor de învăţământ profesional tehnic, în anul de studii 2018/19
14.12.2018
Versiune tipar

Activitatea instituțiilor de învăţământ profesional tehnic, în anul de studii 2018/19

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de învăţământ profesional tehnic în anul de studii 2018/191.

Învățământul profesional tehnic

În anul de studii 2018/19 reţeaua instituțiilor de învăţământ profesional tehnic cuprinde 89 unităţi, din care 13 centre de excelenţă (inclusiv 1 instituție nestatală), 34 colegii (inclusiv 5 instituții nestatale) şi 42 şcoli profesionale. Numărul de elevi în învățământul profesional tehnic la începutul anului de studii 2018/19 a constituit 44,3 mii persoane (cu 4,8% mai puțin comparativ cu anul de studii 2017/18), inclusiv 13,0 mii ‒ în centre de excelenţă, 17,4 mii ‒ în colegii şi 13,9 mii ‒ în şcoli profesionale. Activitatea educaţională şi de instruire din învățământul profesional tehnic este asigurată de 4,1 mii cadre didactice.

Învățământul profesional tehnic secundar

La începutul anului de studii 2018/19, în învățământul profesional tehnic secundar erau înscrişi 15,3 mii elevi sau cu 9,7% mai puțin faţă de anul de studii precedent. Distribuţia pe programe de studii arată că 50,7% dintre elevi studiază o meserie (cu durata de studii 2 ani), 40,3% ‒ două meserii conexe (3 ani), 8,5% au manifestat interes pentru învăţământul dual (1-2 ani), iar  0,5% ‒ o meserie (cu durata de studii 1 an). Comparativ cu anul de studii 2017/18, este evidentă descreşterea numărului de elevi la programele de instruire de 2 ani (cu 18,8%), mai puţin la programele de instruire de 3 ani (cu 6,3%), totodată, fiind în creştere (de 2 ori) numărul elevilor în învățământul dual.

Structura pe sexe a elevilor din învăţământul profesional tehnic secundar relevă o pondere mai mare a băieţilor (72,6%) faţă de cea a fetelor (27,4%).

Tabelul 1. Elevi în învățământul profesional tehnic secundar pe programe de studii, la începutul anilor de studii 2017/18–2018/19

 

2017/18

2018/19

Total elevi

din care:

Total elevi

din care:

fete

cu finanţare bugetară

fete

cu finanţare bugetară

Total 

16 948

4 568

16 178

15 306

4 196

14 503

În baza studiilor gimnaziale:

 

 

 

 

 

 

pentru o meserie 2 ani (inclusiv şi fără studii gimnaziale)

9 569

2 808

8 961

7 767

2 395

7 157

pentru meserii conexe 3 ani

6 579

1 540

6 428

6 163

1 331

5 991

În învăţământul dual 1-2 ani

661

191

661

1 294

429

1 285

În baza studiilor medii de cultură generală şi liceale

139

29

128

82

41

70

În structura pe vârste a elevilor s-au înregistrat ponderi mai mari în cazul vârstelor de 16 şi 17 ani (respectiv, 33,4% şi 30,9%), cât şi pentru vârsta de 18 ani –16,8% (vârste corespunzătoare învăţământului profesional tehnic secundar).

Înmatricularea. În anul de studii 2018/19, au fost înmatriculate 7,7 mii persoane sau cu 2,0% mai puţin faţă de anul de studii precedent. Din totalul elevilor înmatriculaţi, 97,3% au studii gimnaziale, peste trei pătrimi din aceştia (76,8%) fiind absolvenţi ai anului 2018. Ca și în anii precedenți, ponderea elevilor înmatriculaţi la studii cu finanțare bugetară a fost majoritară (94,3%).

În baza studiilor gimnaziale au fost înmatriculaţi 4,0 mii elevi pentru instruirea într-o meserie (din care 92,4% cu finanţare bugetară) şi 2,5 mii la meserii conexe (din care 95,7% cu finanţare bugetară). Totodată, numărul elevilor înmatriculaţi pentru instruirea într-o meserie este în scădere cu 15,6% faţă de anul de studii 2017/18, iar a celor înmatriculaţi la meserii conexe a crescut cu 7,7%. Promovarea învăţământului dual are ca rezultat un număr mai mare de elevi-ucenici înmatriculaţi – 1,1 mii persoane faţă de 0,6 mii în anul de studii 2017/18, iar persoanele cu studii medii de cultură generală sau liceale care au ales acest nivel educaţional numără 0,1 mii.

Cele mai solicitate meserii au fost următoarele: mecanic auto (7,2% din total înmatriculaţi), bucătar (5,5%), operator pentru suport tehnic al calculatoarelor (4,1%), cusătoreasă în industria confecţiilor (4,1%), tencuitor (3,7%), electrogazosudor-montator (2,8%), etc. Totodată, unele meserii dintre acestea se regăsesc şi în meseriile conexe. Astfel, se remarcă preferinţe pentru următoarele meserii conexe: electrogazosudor-montator – tăietor cu gaze (5,3%), electrician-electronist auto – mecanic auto (3,7%), bucătar – chelner (3,2%), electromontor utilaj electric – lăcătuş-electrician utilaj electric (3,0%), croitor confecţioner îmbrăcăminte după comandă – cusător (2,5%), etc.

Comparativ cu anul de studii 2017/18, structura elevilor înmatriculaţi pe domenii generale s-a modificat, în special pentru afaceri, administrare şi drept (creştere cu 1,3 puncte procentuale) şi pentru inginerie, prelucrare şi construcţii (scădere cu 1,6 puncte procentuale).

Absolvenţi. În anul 2018 numărul de absolvenţi a constituit 7,1 mii persoane, prezentând o scădere cu 7,0% comparativ cu anul precedent. Din total absolvenţi, 10,2% au obţinut calificarea bucătar, 9,0% – operator pentru suport tehnic al calculatoarelor, 8,7% – mecanic auto, 8,3% – electrogazosudor-montator, 5,0% – tencuitor, 4,4% –  cusător, 3,3% – cusătoreasă în industria confecţiilor, 2,6% – electromontor utilaj electric, etc.

Învățământul profesional tehnic postsecundar

La începutul anului de studii 2018/19, în învățământul profesional tehnic postsecundar studiau 29,0 mii elevi, în scădere cu 2,0% faţă de anul de studii precedent. Majoritatea elevilor cuprinşi în acest nivel educaţional îşi fac studiile în instituţiile de stat (27,2 mii sau 93,8%).

Din totalul elevilor înscrişi în instituţiile de stat, 13,3 mii (48,9%) îşi fac studiile în bază de contract.

La acest nivel educaţional ponderea fetelor este superioară celei a băieţilor (respectiv, 53,8% şi 46,2%). 

Tabelul 2. Elevi în instituțiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar pe forme de proprietate, la începutul anilor de studii 2017/18– 2018/19

 

2017/18

2018/19

Total elevi

din care:

Total elevi

din care:

fete

pe bază de contract

fete

pe bază de contract

Total 

29 638

15 759

15 057

29 042

15 631

15 190

Instituţii de stat 

27 970

14 453

13 389

27 180

14 269

13 328

Instituţii nestatale

1 668

1 306

1 668

1 862

1 362

1 862

Distribuția elevilor pe vârste se prezintă astfel: 3,4% din elevii înscrişi la acest nivel educațional au vârsta de până la 16 ani, 22,7% – 16 ani, 22,2% – 17 ani, 22,0% – 18 ani, 18,8% – 19 ani, iar 10,9% dintre elevi au vârste de 20 ani şi peste. 
 
Înmatricularea. În anul de studii 2018/19, au fost înmatriculate 8,4 mii persoane, dintre care 92 la sută în baza certificatului de studii gimnaziale.

În instituţiile de stat au fost înmatriculate 7,7 mii persoane, inclusiv 3,7 mii cu finanţare bugetară şi 4,0 mii în bază de contract. Comparativ cu anul de studii 2017/18, numărul elevilor înmatriculaţi cu finanţare bugetară s-a diminuat cu 3,1%, iar a celor înmatriculaţi în bază de contract a crescut cu 2,7%. În acelaşi timp, s-a înregistrat o creştere de 1,4 ori a numărului elevilor înmatriculaţi în instituţiile nestatale (0,7 mii faţă de 0,5 mii în anul de studii 2017/18).

Pe domenii generale, cea mai mare pondere a elevilor revine domeniului inginerie, prelucrare şi construcţii (29,1% față de 30,7% în anul de studii 2017/18). La fel, ponderi semnificative s-au înregistrat și pentru domeniile: afaceri, administrare şi drept (19,6% față de 18,6%), sănătate şi asistenţă socială (16,4% față de 16,9%), servicii (11,0% față de 11,8%).

Cele mai solicitate au fost următoarele specialităţi: îngrijirea bolnavilor (9,8% din total înmatriculaţi), contabilitate (7,0%), turism (4,2%), asistenţă socială (2,9%), educaţie timpurie (2,9%), frizerie şi cosmetică (2,8%), vânzări angro (cu ridicata) şi cu amănuntul (2,8%), calculatoare (2,6%), exploatarea tehnică a transportului auto (2,5%), etc.

Absolvenţi. În anul 2018, numărul absolvenţilor a constituit 7,0 mii persoane, cu 10 la sută mai mult faţă de anul precedent. Fiecare al treilea specialist a absolvit domeniul inginerie, prelucrare şi construcţii, totodată, fiecare al cincilea domeniul afaceri, administrare şi drept, iar fiecare al şaselea domeniul sănătate şi asistenţă socială. Din numărul total de absolvenţi, 87 la sută au urmat studii liceale şi cursuri de specialitate. Numărul de elevi care au promovat examenele de bacalaureat în instituțiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar în anul 2018 a constituit 2,5 mii persoane.

 

Notă:

1 Situaţia la începutul anului de studii, la data de 01 octombrie.

 

Persoană de contact:
Liubovi Stoianov
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 31 03

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38477 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran