RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Produsul intern brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2018
Produsul intern brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2018
15.12.2018
Versiune tipar

Produsul intern brut în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2018*

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2018, Produsul intern brut (PIB) s-a cifrat la 57370 mil. lei prețuri curente de piață și a înregistrat, în termeni reali, o creștere cu 3,4% față de trimestrul III 2017. Pe seria ajustată sezonier, PIB s-a majorat cu 3,7% față de același trimestru din 2017 și cu 1,2% față de trimestrul II 2018.

Tabelul 1.Evoluția produsului intern brut trimestrial

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

Anul

-       în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2016

101,0

102,0

106,7

107,0

104,5

2017

103,2

102,6

105,3

106,4

104,5

2018

103,7

105,2

103,4

-

-

Serie ajustată sezonier

2016

101,3

102,2

106,7

106,4

-

2017

104,0

103,6

105,2

105,6

-

2018

104,0

105,3

103,7

-

-

-       în % față de trimestrul precedent -

Serie ajustată sezonier

2016

103,4

100,9

101,2

100,7

-

2017

101,1

100,5

102,8

101,1

-

2018

99,5

101,8

101,2

-

-

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB în trimestrul III 2018 (Anexa 1).

Categorii de resurse

La creșterea PIB, în perioada de referință, contribuții pozitive mai importante au avut-o  următoarele activități economice:

 • Construcțiile (+2,3%), cu o pondere de 9,6% la formarea PIB și o majorare a valorii  adăugate brute (VAB) cu 30,0%;
 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a  motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică  (+0,6%), cu o pondere de 20,5% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 3,0%;
 • Industria extractivă și industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie  electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,3%), cu o pondere la formarea PIB de 13,1% și o majorare a VAB cu 2,5%.

Volumul impozitelor pe produs s-a majorat cu 2,3% în raport cu perioada similară a  anului anterior, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 0,3% și cu 12,6%, respectiv. 
Agricultura, silvicultura și pescuitul au avut un impact negativ la creșterea PIB (-0,3%) ca  urmare a reducerii VAB cu 1,4%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB, creșterea s-a datorat:

 • Formării brute de capital fix (+4,8%), cu o pondere de 27,3% la formarea PIB și o creștere cu 20,3% a volumului său;
 • Consumului final al gospodăriilor populației (+1,8%), cu o pondere de 76,8% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 2,3%.

                          
Impact negativ la creșterea PIB a avut-o exportul net (-3,0%), consecință a contribuției mai accentuate a volumului importurilor de bunuri și servicii la formarea PIB (47,0%) față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (24,9%) și a diminuării cu 0,2% a volumului exporturilor de bunuri și servicii corelată cu creșterea volumului importurilor de bunuri și servicii, cu 6,3%.

Revizuiri

Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea calculelor PIB pentru trimestrul III 2018 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată (indicii de volum ai PIB fiind revizuiţi faţă de indicii de volum publicați la 17 septembrie 2018), astfel:

 • rezultatele trimestrului I 2018, comparativ cu trimestrul I 2017, au fost revizuite de la 103,9% la 104,0%;
 • rezultatele trimestrului II 2018, comparativ cu trimestrul II 2017, au fost revizuite de la 105,1% la 105,3%.
 • rezultatele trimestrului I 2018 față de trimestrul IV 2017 și trimestrul II 2018 față de trimestrul I 2018 practic nu s-au modificat față de varianta publicată anterior.

În ianuarie-septembrie 2018 PIB a constituit în valoare nominală 139145 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 4,0% faţă de ianuarie-septembrie 2017.

Tabelul 2.Produsul intern brut în ianuarie-septembrie 2018

 

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Ianuarie-septembrie

Milioane lei, prețuri curente

37 609

44 166

57 370

139 145

În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent

103,7

105,2

103,4

104,0

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB în ianuarie-septembrie 2018 (Anexa 2).

Categorii de resurse
 
Creșterea PIB, în perioada de referință, a fost determinată de următoarele activități economice:

 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a  motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică  (+1,2%), cu o pondere de 20,4% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 5,8%;
 • Construcțiile (+1,2%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (8,9%), dar care au înregistrat o creștere  semnificativă a VAB (+15,9%);
 • Industria extractivă și industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie  electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,8%), cu o pondere la formarea PIB de 15,0% și o majorare a VAB cu 5,3%.

Volumul impozitelor pe produs a depășit cu 1,1% realizările perioadei respective ale anului precedent, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 0,2% și cu 13,6%, respectiv.

Categorii de utilizări

Pe categorii de utilizări creșterea s-a datorat:

 • Formării brute de capital fix (+3,0%), cu o pondere la formarea PIB de 25,0% și o majorare a volumului cu 12,7%;
 • Consumului final al gospodăriilor populației (+2,7%), cu o contribuție la formarea PIB de 82,9% și o majorare a volumului cu 3,2%.

O contribuție negativă la creșterea PIB a avut-o exportul net (-2,6%), consecință a aportului mai accentuat a volumului importurilor de bunuri și servicii la formarea PIB (55,3%) față de cel al exporturilor de bunuri și servicii (30,0%) și a creșterii cu 8,9% a volumului importurilor de bunuri și servicii corelată cu o creștere mai redusă a volumului exporturilor de bunuri și servicii cu 7,8%.

 

Anexe:

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 40 30 90

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38477 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran