RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.01.2021
Prima / Comunicate de presă / Producţia globală agricolă în anul 2018
Producţia globală agricolă în anul 2018
29.01.2019
Versiune tipar

Producţia globală agricolă în anul 2018

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2018, conform estimărilor preliminare, a marcat 102,5% faţă de anul 2017. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creșterea producţiei vegetale – cu 3,8%, producţia animalieră fiind în scădere cu 1,1%. 

Tabelul 1. Producţia principalelor produse agricole în gospodăriile de toate categoriile

 

Producţia, mii tone

Producţia agricolă în 2018 în % faţă de 20171,2

Gradul de influenţă a produselor agricole asupra creşterii (+), descreşterii (-) producţiei globale agricole în 2018 faţă de 20171, %

2016

2017

20181

Total producţia agricolă

x

x

x

102,5

2,5

Producţia vegetală

x

x

x

103,8

2,8

din care pe principalele tipuri:

 

 

 

 

 

Cereale şi leguminoase boabe – total3

2 993

3 355

3 447

102,2

0,5

din care: grîu3

1 293

1 251

1 160

92,8

-0,6

porumb pentru boabe

1 392

1 773

2057

115,4

2,0

Floarea soarelui3

677

804

784

97,5

-0,3

Sfeclă de zahăr3

665

876

703

80,2

-0,4

Tutun

0,8

1,0

0,7

70,7

0,0

Soia

42

47

58

123,9

0,2

Rapiță

43

71

86

119,8

0,3

Cartofi

214

197

175

88,7

-0,3

Legume – total

293

310

283

92,6

-0,4

Fructe, nuci şi pomuşoare – total

596

666

884

128,4

3,0

Struguri

616

675

729

108,2

0,7

Producţia animalieră

x

x

x

    98,9

-0,3

din care pe principalele tipuri:

 

 

 

 

 

Vite şi păsări (în masă vie)

194

188

195

104,1

0,7

Lapte

504

485

412

85,3

-1,0

Ouă (mil. buc.)

674

707

698

103,1

0,1

1 Conform estimărilor preliminare.
2 Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile, mai departe în text - reieșind din producția în expresie naturală.
3 În masă după finisare.

În anul 2018 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 74% (în anul 2017 – 73%), producţiei animalieră i-a revenit 26% (în anul 2017 – 27%).

Fitotehnie. Roada anului 2018 faţă de anul 2017 se caracterizează prin majorarea volumului porumbului pentru boabe cu 285 mii tone sau cu 16,1%, fructelor, nucilor și pomușoarelor - cu 218 mii tone (cu 32,7%), strugurilor - cu 54 mii tone (cu 8,0%), rapiţei – cu 14 mii tone (sau cu 19,7%) și a soiei – cu 11 mii tone (cu 23,9%). Totodată, s-a micșorat recolta sfeclei de zahăr cu 173 mii tone (cu 19,8%), grîului – cu 91 mii tone (cu 7,2%), orzului – 74 mii tone (cu 29,7%), legumelor – cu 27 mii tone (cu 8,6%), cartofilor – cu 22 mii tone (cu 11,3), floarei soarelui – cu 20 mii tone (cu 2,5%).

Tabelul 2. Structura recoltei globale a culturilor agricole în anul 2018 pe categorii de gospodării, %

 

Gospodăriile de toate categoriile

din ele:

întreprinderile agricole

gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

gospodăriile populaţiei

Cereale şi leguminoase boabe – total

100,0

50,2

28,4

21,4

din care:

cereale şi leguminoase boabe (exclusiv porumb)

100,0

71,8

27,0

1,2

porumb pentru boabe

100,0

35,6

29,4

35,0

Floarea soarelui

100,0

70,0

29,1

0,9

Sfeclă de zahăr

100,0

92,0

7,7

0,3

Tutun

100,0

72,8

26,2

1,0

Soia

100,0

68,6

31,3

0,1

Rapiţă - total

100,0

92,8

7,2

-

Cartofi

100,0

9,0

14,9

76,1

Legume

100,0

14,0

10,8

75,2

Culturi bostănoase alimentare

100,0

5,1

45,5

49,4

Fructe, nuci şi pomuşoare

100,0

39,2

50,1

10,7

Struguri

100,0

28,7

32,2

39,1

În anul 2018 întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de rapiţă –92,8%, sfeclă de zahăr – 92,0%, tutun – 72,8%, cereale şi leguminoase pentru boabe (exclusiv porumb) – 71,8%, floarea soarelui – 70,0%, soia – 68,6%,. Totodată, 94,9% din volumul total de culturi bostănoase, 91,0% de cartofi, 86,0% de legume, 71,3% de struguri, 64,4% de porumb pentru boabe şi 60,8% de fructe, nuci și pomușoare au fost produse de gospodăriile populaţiei cele ţărăneşti (de fermier).

Tabelul 3. Roada medie a principalelor culturi agricole în gospodăriile de toate categoriile, chintale la 1 hectar

 

2016

2017

2018

2018 în % faţă de 2017

Cereale şi leguminoase pentru boabe – total1

31,6

35,9

36,1

100,6

din care:

 

 

 

 

grîu1

34,9

37,3

31,2

83,6

porumb pentru boabe

29,9

37,0

43,4

117,3

Floarea soarelui1

18,7

20,9

21,5

102,9

Sfeclă de zahăr1

325,5

369,5

373,3

101,0

Tutun

13,6

18,2

18,7

102,7

Soia

11,7

14,0

21,2

151,4

Rapiţă – total1

24,0

24,8

19,9

80,2

Cartofi

104,0

100,0

91,6

91,6

Legume de cîmp

97,0

103,2

95,5

92,5

Fructe, nuci şi pomuşoare

53,4

57,2

77,3

135,1

Struguri

46,9

54,2

63,3

116,8

1În masă după finisare.

Zootehnie. În anul 2018 faţă de anul precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată majorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în masă vie) cu 3,7%, care a fost influenţată de sporirea producţiei în întreprinderile agricole cu 14,2%. Totodată, creşterea vitelor şi păsărilor în gospodăriile populației s-a micşorat cu 3,3%.

Producţia de lapte în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 15% drept urmare a micşorării acesteia atît în întreprinderile agricole (cu 7,2%), cît şi în gospodăriile populației (cu 15,4%).

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a diminuat cu 1,3% în rezultatul micşorării producţiei de ouă în gospodăriile populației cu 5,2%. Totodată, în întreprinderile agricole producţia de ouă a crescut cu 3,5%.

Tabelul 4. Producţia animalieră pe principalele tipuri în anul 2018

 

total

în % faţă de 2017

ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

195,3

103,7

100,0

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole

85,7

114,2

43,9

 

gospodăriile populaţiei

109,6

96,7

56,1

 

Lapte – total, mii tone

412,4

85,0

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole1

22,9

92,8

5,6

 

gospodăriile populaţiei

389,5

84,6

94,4

 

Ouă - total, mil. buc.

697,8

98,7

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole1

327,2

103,5

46,9

 

gospodăriile populaţiei

370,6

94,8

53,1

 

1Întreprinderile agricole şi  gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care au la bilanţ animale sau ferme.

La 1 ianuarie 2019 faţă de aceeași dată a anului trecut a fost înregistrată micşorarea efectivelor de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile de producători agricole, cu excepția efectivului porcinelor în întreprinderile agricole, care a crescut cu 7,8%.

Tabelul 5. Efectivul de animale pe principalele specii la 1 ianuarie 2019

 

mii capete

în % faţă de 1 ianuarie 2018

Ponderea (în % faţă de total)

Bovine – total

151,0

86,3

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole1

18,1

96,3

12,0

 

gospodăriile populaţiei

132,9

85,1

88,0

 

 din ele vaci – total

100,1

85,9

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole1

4,8

92,1

4,8

 

gospodăriile populaţiei

95,3

85,6

95,2

 

Porcine – total

407,1

94,1

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole1

196,6

107,8

48,3

 

gospodăriile populaţiei

210,5

84,1

51,7

 

Ovine şi caprine – total

801,1

93,0

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole1

22,0

87,4

2,7

 

gospodăriile populaţiei

779,1

93,2

97,3

 

Păsări (întreprinderile agricole1)

3807,7

85,5

x

 

1 Întreprinderile agricole şi  gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care au la bilanţ animale sau ferme.

În anul 2018 faţă anul 2017 în întreprinderile agricole s-a îmbunătăţit păstrarea animalelor. Aşadar, nivelul mortalităţii bovinelor a constituit 1,3% (a.2017 – 2,0%), porcinelor – 12,8% (14,5%).

 

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38338 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran