RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 25.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în anul 2018
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în anul 2018
15.02.2019
Versiune tipar

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în anul 2018*

Biroul Național de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2018 s-au cifrat la 219,0 mil. dolari SUA, cu 18,5% mai puțin, față de luna precedentă și cu 6,0% - comparativ cu luna decembrie 2017.

În anul 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 2,7 miliarde dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2017 cu 11,6%.

 

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1,8 miliarde dolari SUA (68,4% din total exporturi), fiind în creștere cu 12,9% față de anul 2017, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 8,7%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 0,9 miliarde dolari SUA (31,6% din total exporturi), majorându-se cu 9,0% comparativ cu anul 2017. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere si alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 23,3% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țigarete care conțin tutun, distilate de vin sau de tescovină de struguri, whisky, gin, votcă, lichioruri, bere, motorină, țesături și materiale tricotate sau croșetate, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, autoturisme, mobilier) - 8,3%.

Mijloacele de transport rutier au fost cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (86,9% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (6,9%), feroviar (4,5%) și aerian (1,7%).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1,9 miliarde dolari SUA (cu 16,6% mai mult față de anul 2017), deținând o cotă de 68,8% în total exporturi (65,8% - în anul 2017).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 15,4% (în anul 2017 - 19,1%), ce corespunde unei valori de 416,0 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 10,1%, comparativ cu anul 2017.

Analiza evoluției exporturilor pe țări în anul 2018, comparativ cu anul 2017, relevă majorarea exporturilor în România (+31,9%), Italia (+31,2%), Germania (+32,4%), Turcia (+2,1%), Elveția (+38,9%), Ucraina (+22,6%), Republica Cehă (+43,0%), Serbia (de 1,9 ori), Olanda (+35,1%), Emiratele Arabe Unite (de 4,8 ori), Grecia (+27,0%), Slovacia (de 1,7 ori), Liban (de 1,7 ori), Indonezia (de 1,8 ori), Portugalia (de 1,6 ori), Statele Unite ale Americii (+15,6%), Georgia (+15,4%), Arabia Saudită (de 1,7 ori), Cipru (+33,3%), Sudan (de 2,8 ori), Bangladesh (de 8,1 ori), Belgia (+14,1%), Angola (de 1670,3 ori), Malaysia (+22,0%), Africa de Sud (de 7,1 ori), Maroc (de 2,5 ori), Tunisia (de 64,0 ori), Armenia (de 1,9 ori), Israel (+26,3%), care a favorizat creșterea pe total exporturi cu 18,6%.

În același timp s-au micșorat exporturile în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-42,1%), Federația Rusă (-14,1%), Bulgaria (-38,0%), Belarus (-20,7%), Polonia (-4,7%), Franța (-4,9%), Spania (-8,5%), Macedonia (-45,1%), Irak (-15,4%), Ungaria (-17,1%), Uzbekistan (-29,7%), Vietnam (-52,1%), Austria (-3,7%), Myanmar (-22,8%), Kazahstan (-5,4%).

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerț Internațional, indică o continuă creștere a activităților tradiționale pentru economia țării noastre.

Exporturile de produse alimentare și animale vii au avut o pondere de 22,7% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secțiuni de mărfuri ponderi importante au fost înregistrate la exporturile de legume și fructe (43,1% din total secțiune și 9,8% din total exporturi), cereale și preparate pe bază de cereale (39,2% din total secțiune și 8,9% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (5,0% din total secțiune și 1,1% din total exporturi), hrană destinată animalelor (3,6% din total secțiune și 0,8% din total exporturi), produse lactate și ouă de păsări (3,3% din total secțiune și 0,7% din total exporturi), animale vii (1,9% din total secțiune și 0,4% din total exporturi), carne și preparate din carne (1,6% din total secțiune și 0,4% din total exporturi), ciocolata si alte preparate alimentare care conțin cacao (1,5% din total secțiune și 0,3% din total exporturi).

Exporturile de articole manufacturate diverse au reprezentat 22,6% în total exporturi. În cadrul acestei secțiuni de mărfuri ponderi însemnate au deținut exporturile de îmbrăcăminte și accesorii (50,5% din total secțiune și 11,4% din total exporturi), mobilă și părțile ei (25,8% din total secțiune și 5,8% din total exporturi), încălțăminte (5,9% din total secțiune și 1,3% din total exporturi), instrumente și aparate profesionale, științifice și de control (3,8% din total secțiune și 0,9% din total exporturi), articole de voiaj; sacoșe și similare (2,7% din total secțiune și 0,6% din total exporturi).

Exporturile de mașini și echipamente pentru transport au deținut o cotă de 21,7% în total exporturi. În cadrul acestei secțiuni de mărfuri ponderi importante au fost înregistrate la exporturile de mașini și aparate electrice (88,9% din total secțiune și 19,3% din total exporturi), vehicule rutiere (3,4% din total secțiune și 0,7% din total exporturi), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (3,4% din total secțiune și 0,7% din total exporturi), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (2,3% din total secțiune și 0,5% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili au avut o pondere de 10,3% în total exporturi. În cadrul acestei secțiuni de mărfuri ponderi semnificative au deținut exporturile de semințe și fructe oleaginoase (85,7% din total secțiune și 8,9% din total exporturi), minereuri metalifere și deșeuri din metale (6,1% din total secțiune și 0,6% din total exporturi), îngrășăminte naturale și minerale naturale (3,8% din total secțiune și 0,4% din total exporturi).

Exporturile de băuturi și tutun au reprezentat 8,1% în total exporturi. În cadrul acestei secțiuni de mărfuri preponderente rămân a fi exporturile de băuturi alcoolice și nealcoolice (89,6% din total secțiune și 7,2% din total exporturi), tutun brut și prelucrat (10,4% din total secțiune și 0,8% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deținut o cotă 6,6% în total exporturi. În cadrul acestei secțiuni de mărfuri ponderi însemnate au fost înregistrate la exporturile de fire, țesături și articole textile (39,5% din total secțiune și 2,6% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (27,6% din total secțiune și 1,8% din total exporturi), articole prelucrate din metal (13,1% din total secțiune și 0,9% din total exporturi), articole din lemn, exclusiv mobilă (9,5% din total secțiune și 0,6% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice și produse derivate au avut o pondere de 4,8% în total exporturi. În cadrul acestei secțiuni de mărfuri ponderi importante au deținut exporturile de produse medicinale și farmaceutice (55,3% din total secțiune și 2,7% din total exporturi), produse chimice organice (20,3% din total secțiune și 1,0% din total exporturi), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (16,2% din total secțiune și 0,8% din total exporturi. Cea mai mare parte din produsele medicinale și farmaceutice exportate au constituit reexporturile (74,2%).

Exporturile de uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală sau vegetală au reprezentat 2,5% în total exporturi.

În anul 2018, comparativ cu anul 2017, s-au marcat creșteri la exporturile de mașini și aparate electrice (de 1,5 ori), cereale și preparate pe bază de cereale (+20,8%), îmbrăcăminte și accesorii (+11,2%), mobilă și părțile ei (+16,9%), articole din minerale nemetalice (+49,9%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+7,4%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (+24,5%), produse medicinale și farmaceutice (+14,8%), articole din lemn (de 1,7 ori), hrană destinată animalelor (+36,0%), tutun brut și prelucrat (+22,5%), articole de voiaj; sacoșe și similare (+31,7%), animale vii (+49,5%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+32,7%), produse chimice organice (+13,2%), încălțăminte (+8,2%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (+14,0%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+26,9%), produse tanante și colorante (de 2,5 ori), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+13,9%), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 15,2%.

Totodată s-au micșorat exporturile de legume și fructe (-12,2%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-25,0%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (-31,7%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-11,6%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (-24,9%), vehicule rutiere (-19,3%), articole prelucrate din metal (-11,5%).

Importurile de mărfuri realizate în luna decembrie 2018 au însumat 519,5 mil. dolari SUA, cu 0,6% mai puțin față de luna anterioară și cu 10,2% mai mult, comparativ cu luna decembrie 2017.

În anul 2018 importurile de mărfuri au constituit 5,8 miliarde dolari SUA, volum superior celui înregistrat în anul 2017 cu 19,3%.

Majoritatea importurilor de mărfuri au fost realizate cu mijloacele de transport rutier (82,8% din total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (5,7%), instalațiile fixe de transport (5,2%), transportul maritim (2,8%), aerian (2,7%), autopropulsie (0,6%) și expedieri poștale (0,2%).

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 2,9 miliarde dolari SUA (cu 19,4% mai mult față de anul 2017), deținând o pondere de 49,5% în total importuri (49,4% - în anul 2017).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 1,4 miliarde dolari SUA (cu 20,2% mai mare decât în anul 2017), care echivalează cu o cotă de 25,1% în total importuri (25,0% - în anul 2017).

Analiza evoluției importurilor pe țări în anul 2018, comparativ cu anul 2017, relevă creșterea importurilor din Federația Rusă (+26,1%), România (+20,7%), China (+18,8%), Germania (+23,9%), Ucraina (+12,9%), Italia (+17,6%), Polonia (+22,3%), Turcia (+11,7%), Austria (+29,1%), Franța (+17,5%), Republica Cehă (+27,5%), Japonia (+41,4%), Spania (+24,9%), Belarus (+11,8%), Olanda (+27,0%), Coreea de Sud (+47,7%), Ungaria (+11,1%), Serbia (de 1,5 ori), Slovacia (+36,4%), Belgia (+18,8%), Brazilia (de 2,1 ori), Statele Unite ale Americii (+8,6%), Slovenia (+33,4%), Suedia (+29,0%), Elveția (+13,6%), Kazahstan (de 3,5 ori), India (+15,6%), Portugalia (+29,3%), Letonia (+45,7%), Israel (+37,8%), Emiratele Arabe Unite (de 2,5 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+4,9%), Canada (+42,9%), Ecuador (+19,7%), Thailanda (+30,2%), care a favorizat majorarea pe total importuri cu 18,8%.

În același timp s-au diminuat importurile din Bulgaria (-12,9%), Macedonia (-32,9%), Uzbekistan (-29,8%), Egipt (-15,3%), Grecia (-5,5%), Luxemburg (-58,4%).

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerț Internațional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcționarea economiei, precum și celor destinate consumului populației.

Importurile de mașini și echipamente pentru transport au avut o pondere de 24,1% în total importuri. În cadrul acestei secțiuni de mărfuri ponderi importante au deținut importurile de mașini și aparate electrice (31,4% din total secțiune și 7,6% din total importuri), vehicule rutiere (22,3% din total secțiune și 5,4% din total importuri), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (14,9% din total secțiune și 3,6% din total importuri), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (12,6% din total secțiune și 3,0% din total importuri), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (11,5% din total secțiune și 2,8% din total importuri), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (4,1% din total secțiune și 1,0% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au reprezentat 19,8% în total importuri. În cadrul acestei secțiuni de mărfuri preponderente au fost importurile de fire, țesături și articole textile (25,9% din total secțiune și 5,1% din total importuri), articole prelucrate din metal (14,5% din total secțiune și 2,9% din total importuri), fier și oțel (11,8% din total secțiune și 2,3% din total importuri), articole din minerale nemetalice (11,2% din total secțiune și 2,2% din total importuri), metale neferoase (9,3% din total secțiune și 1,9% din total importuri), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (8,8% din total secțiune și 1,7% din total importuri), articole din lemn, exclusiv mobilă (7,7% din total secțiune și 1,5% din total importuri), cauciuc prelucrat (5,9% din total secțiune și 1,2% din total importuri), piele și blănuri prelucrate (4,8% din total secțiune și 0,9% din total importuri).

Importurile de combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate au deținut 17,2% în total importuri. În cadrul acestei secțiuni de mărfuri ponderi semnificative au înregistrat importurile de petrol și produse petroliere (63,9% din total secțiune și 11,0% din total importuri), gaz și produse industriale obținute din gaz (28,7% din total secțiune și 4,9% din total importuri), energie electrică (5,6% din total secțiune și 1,0% din total importuri), cărbune, cocs și brichete (1,8% din total secțiune și 0,3% din total importuri).

Importurile de produse chimice și produse derivate au avut o cotă de 14,1% în total importuri. În cadrul acestei secțiuni de mărfuri ponderi însemnate au deținut importurile de produse medicinale și farmaceutice (29,4% din total secțiune și 4,2% din total importuri), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (13,9% din total secțiune și 2,0% din total importuri), materiale plastice prelucrate (13,8% din total secțiune și 1,9% din total importuri), îngrășăminte minerale sau chimice (10,6% din total secțiune și 1,5% din total importuri), materiale plastice sub forme primare (7,2% din total secțiune și 1,0% din total importuri), produse tanante sau colorante (4,5% din total secțiune și 0,6% din total importuri).

Importurile de articole manufacturate diverse au reprezentat 10,2% în total importuri. În cadrul acestei secțiuni de mărfuri ponderi importante au înregistrat importurile de îmbrăcăminte și accesorii (24,0% din total secțiune și 2,5% din total importuri), instrumente și aparate profesionale, științifice și de control (10,6% din total secțiune și 1,1% din total importuri), mobilă și părțile ei (9,1% din total secțiune și 0,9% din total importuri), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (7,8% din total secțiune și 0,8% din total importuri), încălțăminte (6,9% din total secțiune și 0,7% din total importuri),

Importurile de produse alimentare și animale vii au înregistrat o pondere de 9,7% în total importuri. În cadrul acestei secțiuni de mărfuri preponderente au fost importurile de legume și fructe (26,7% din total secțiune și 2,6% din total importuri), cereale și preparate pe bază de cereale (13,2% din total secțiune și 1,3% din total importuri), produse lactate și ouă de păsări (10,3% din total secțiune și 1,0% din total importuri), cafea, ceai, cacao și condimente (10,1% din total secțiune și 1,0% din total importuri), pește, crustacee și moluște (9,3% din total secțiune și 0,9% din total importuri), carne și preparate din carne (7,1% din total secțiune și 0,7% din total importuri), hrană destinată animalelor (6,2% din total secțiune și 0,6% din total importuri). 
 
Importurile de băuturi și tutun au deținut 2,2% în total importuri. În cadrul acestei secțiuni de mărfuri ponderi semnificative au înregistrat importurile de tutun brut și prelucrat (50,7% din total secțiune și 1,1% din total importuri), băuturi alcoolice și nealcoolice (49,3% din total secțiune și 1,1% din total importuri).

În anul 2018, comparativ cu anul 2017, au sporit importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (+32,8%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+35,1%), gaz și produse industriale obținute din gaz (+40,4%), vehicule rutiere (+22,7%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+32,6%), legume și fructe (+36,1%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+29,1%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (+19,4%), articole prelucrate din metal (+18,2%), fier și oțel (+22,2%), îngrășăminte minerale sau chimice (+35,6%), metale neferoase (+25,2%), produse medicinale și farmaceutice (+8,9%), fire, țesături și articole textile și produse conexe (+7,0%), articole din lemn (+21,4%), materiale plastice prelucrate (+13,7%), articole din minerale nemetalice (+11,2%), îmbrăcăminte și accesorii (+9,3%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+13,0%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+21,3%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+20,9%), semințe și fructe oleaginoase (+33,9%), piele și blană prelucrate (+20,3%), cauciuc prelucrat (+15,5%), cereale și preparate pe bază de cereale (+14,0%), materiale plastice sub forme primare (+14,6%), produse lactate și ouă de păsări (+14,1%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+11,1%), peste, crustacee, moluște (+10,8%), mobilă și părțile ei (+11,7%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (+29,6%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+11,5%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (+42,0%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (+43,8%), produse tanante și colorante (+12,1%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+5,7%), carne și preparate din carne (+8,2%), hrană destinată animalelor (+9,5%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (de 3,3 ori), produse chimice anorganice (+18,5%), lemn și plută (+6,8%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+2,0%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (+20,4%), facilitând astfel creșterea pe total importuri cu 18,5%.

Totodată au scăzut importurile de zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-49,3%), cărbune, cocs și brichete (-26,4%), articole de voiaj; sacoșe și similare (-37,8%), tutun brut și prelucrat (-6,4%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-36,5%), energie electrică (-3,3%).

Deficitul balanței comerciale în luna decembrie 2018 a fost de 300,5 mil. dolari SUA, cu 46,6 mil. dolari SUA (+18,3%) mai mare față de cel înregistrat în luna noiembrie 2018 și cu 62,3 mil. dolari SUA (+26,1%) - comparativ cu luna decembrie 2017.

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în anul 2018 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 3,1 miliarde dolari SUA, cu 651,1 mil. dolari SUA (+27,1%) mai mare, comparativ cu cel înregistrat în anul 2017.

Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 989,6 mil. dolari SUA, iar cu țările CSI - 1,0 miliarde dolari SUA, respectiv cu 197,3 mil. dolari SUA (+24,9%) și 290,1 mil. dolari SUA (+39,0%) mai mare, față de cel înregistrat în anul 2017.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2018 a fost de 47,0%, comparativ cu 50,2% în anul 2017.

Cu țările Uniunii Europene (UE-28) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2018 a constituit 65,3% (în anul 2017 - 66,8%), iar cu țările CSI - 28,7% (în anul 2017 - 38,4%).

Persoanele fizice au importat în anul 2018 mărfuri și produse în valoare de 184,0 mil. dolari SUA, cu 5,3% mai puțin în raport cu anul 2017. Diminuarea a fost condiționată, în principal, de micșorarea importurilor de autoturisme (-9,6%), cărora le-a revenit 81,0% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexe:

*Note:

1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2. Datele pentru luna decembrie 2018 și anul 2018 în ansamblu sunt provizorii, iar pentru anii precedenți - date rectificate.
3. Reexporturile de mărfuri străine includ în sine reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare. 
Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici și persoanelor fizice).

 

Persoană de contact:
Mariana Eni
Șef al direcției statistica comerțului exterior 
tel. 022 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44178 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran