RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.10.2020
Prima / Comunicate de presă / Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul IV 2018
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul IV 2018
06.03.2019
Versiune tipar

Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul IV  20181

Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în trimestrul IV 2018 populația economic activă a Republicii Moldova (populația ocupată plus șomerii) a constituit 1197,8 mii persoane, fiind în ușoară descreștere (-1,0%) față de trimestrul IV 2017 (1210,2 mii).

Disparități importante pe sexe în cadrul forței de muncă nu s-au înregistrat: ponderea bărbaților (50,7%) a fost puțin mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (49,3%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca cea din mediul urban: respectiv 54,8% și 45,2%.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani și peste (proporția populației active de 15 ani şi peste în populaţia totală de aceeaşi categorie de vârstă) a constituit 40,2% (în 2017, respectiv, 40,6%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației masculine – 43,1%, în comparație cu cea feminină – 37,5%. Ratele respective pe medii au înregistrat următoarele valori: 41,2% în mediul urban și 39,4% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 28,6%, iar în categoria 15-642 ani – 44,6%. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă conform legislației naționale (16-58 ani pentru femei şi 16-62 ani și 8 luni pentru bărbați) a fost de 46,8%.

Populaţia ocupată a constituit 1163,6 mii persoane, fiind practic la nivelul trimestrului IV 2017 (1169,9 mii). Ca și în cazul populației economic active, nu au fost înregistrate disparități pe sexe (50,3% bărbați și 49,7% femei), iar ponderea persoanelor ocupate din mediul rural a fost mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban (respectiv 55,4% mediul rural și 44,6% mediul urban).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste fată de populația totală din aceeași categorie de vârstă) a fost de 39,0% (în 2017, respectiv, 39,2 %). Rata de ocupare a bărbaților (41,5%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (36,8 %). În distribuţia pe medii de reşedinţă acest indicator a avut valoarea 39,5% în mediul urban și 38,6% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16-58 pentru femei/62 ani și 8 luni pentru bărbați) a fost de 45,3%, a populației în vârstă de 15-64 ani – 43,2%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a înregistrat valoarea de 27,1%.

Din distribuția persoanelor ocupate pe activități economice rezultă că în sectorul agricol au activat 383,4 mii persoane sau 32,9% din totalul persoanelor ocupate (în 2017, respectiv, 365,6 mii și 31,3%). Din rândul acestora, 46 la sută (sau 15,3% din total ocupare) o constituie persoanele ocupate cu producerea produselor agricole în exclusivitate pentru consumul propriu.

În activitățile non-agricole au fost ocupate 780,3 mii persoane, fiind în descreștere cu 3,0% față de trimestrul IV 2017. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 12,7% (în 2017 – 12,5%), iar în construcții 4,6%(în 2017 - 4,1%). Numărul persoanelor ocupate în industrie (148,1 mii) a fost în ușoară creștere față de nivelul trimestrului respectiv al anului trecut cu 1,0%, iar în construcții a constituit 53,8 mii, crescând cu 13,4% față de 2017. În sectorul servicii au activat 578,3 mii, sau 49,7% din totalul persoanelor ocupate (în 2017 – 52,1%), numărul acestora micșorându-se cu 5,2% față de trimestrul IV 2017.

În repartizarea după forme de proprietate 76,0% din populația ocupată a activat în sectorul privat și 24,0% - în sectorul public.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că ponderea salariaților a constituit 64,5% din total (750,0 mii persoane). Marea majoritate a salariaților (90,1%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp.

Munca nedeclarată3 în rândul salariaților a constituit 5,7%, fiind practic la nivelul anului precedent (5,3% în trimestrul IV 2017). Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înţelegeri verbale) este mai frecventă printre salariații bărbați (7,6%) decât salariații femei (4,0%). Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza unei înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură (53,4%), comerț (11,4%) și construcții (7,9%).

În sectorul informal au lucrat 16,5% din totalul persoanelor ocupate în economie (în 2017 – 15,5%), iar 36,0% au avut un loc de muncă informal (în 2017 – 34,6%). Din numărul persoanelor ocupate informal salariații au alcătuit 11,1%.

Din totalul salariaților 6,2% aveau un loc de muncă informal. Salariu „în plic” primesc 6,2% din salariați, iar cele mai mari ponderi ale acestora se estimează pentru activitățile din agricultură (54,6%), comerț (11,6%), industrie (6,8%) și construcții (6,6%).
 
Numărul șomerilor, estimat conform definiției Biroului Internaţional al Muncii a fost de 34,2 mii, fiind în descreștere față de nivelul trimestrului IV 2017 (40,3 mii). Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbații – 64,2% din total șomeri şi persoanele din mediul urban – 63,2%.4

Rata şomajului (ponderea şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 2,9%, fiind mai mică fată de trimestrul IV 2017 (3,3%). Rata şomajului la bărbaţi a fost de 3,6% iar la femei - de 2,1%; în mediul urban – 4,0% și în mediul rural, respectiv, 1,9%. În rândul tinerilor (15-24 ani) rata șomajului a constituit 5,5%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 5,4%.

Populația inactivă de 15 ani şi peste a constituit 1785,1 mii persoane. Structura populației inactive se prezintă după cum urmează: majoritatea, 35,1%, o alcătuiesc pensionarii, 19,4% - persoanele declarate de către gospodării ca fiind plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru, 14,2% - elevii și studenții, 11,4% - persoanele care îngrijesc de familie, 12,3% - persoanele care (la momentul interviului) se aflau în țară, dar care nu lucrează în Moldova deoarece deja au un loc de muncă (permanent sau sezonier) peste hotare sau persoanele care planifică să lucreze peste hotare și, restul, 7,6%, o formează alte categorii de persoane inactive din punct de vedere economic.

În trimestrul IV 2018, ponderea tinerilor NEET a constituit 27,1% din numărul total de tineri cu vârsta de 15-29 ani (cu excepția persoanelor plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru).

Grupul NEET (din limba engleză: „Persons Not in Employment, Education or Training (NEET)”) îl reprezintă tinerii în vârstă de 15-29 ani, care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educaţie şi nu participă la nici-un fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație.

 

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Vârstă de muncă în țările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat.
3 Prin munca nedeclarată se înțelege orice muncă prestată de o persoană fizică pentru și sub autoritatea unui angajator fără a fi respectate prevederile Codului Muncii referitoare la încheierea contractului individual de muncă.
4 Numărul șomerilor oficial înregistrați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă la 1 ianuarie 2019 a fost de 18,7 mii persoane.

 

Persoană de contact:
Vâtcărău Elena
şef al direcţiei statistica ocupării
tel. 0 22 40 30 99

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
52334 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran