RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 15.08.2022
Prima / Comunicate de presă / Produsul intern brut în trimestrul I 2019
Produsul intern brut în trimestrul I 2019
25.06.2019
Versiune tipar

Produsul intern brut în trimestrul I 2019*

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2019, Produsul intern brut (PIB) a însumat, pe serie brută, 41185 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 4,4% față de trimestrul I 2018. Pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2018, PIB s-a majorat cu 4,1%, iar față de trimestrul IV 2018 - cu 0,3%.

Tabelul 1. Evoluția produsului intern brut trimestrial

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

Anul

    - în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2017

102,6

102,5

105,7

107,0

104,7

2018

103,8

 105,3

103,3

103,8

104,0

2019

104,4

-

-

-

-

 Serie ajustată sezonier

2017

103,8

103,6

105,6

105,9

-

2018

104,4

105,5

103,6

103,5

-

2019

104,1

-

-

-

-

    - în % fața de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier

2017

101,2

100,6

102,9

101,1

-

2018

99,7

101,6

101,1

101,0

-

2019

100,3

-

-

-

-

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB (Anexa 1).

Categorii de resurse

La creșterea PIB, în trimestrul I 2019 față de trimestrul I 2018 au contribuit următoarele activități economice:

 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,2%), cu o pondere de 19,7% la formarea PIB și o creștere a valorii adăugate brute (VAB) cu 6,4%;
 • Construcții (+0,9%), cu o pondere de 6,3% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 15,7%;
 • Industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+0,5%), cu o pondere de 16,3% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 3,1%;
 • Informații și comunicații (+0,5%), cu o pondere de 6,4% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 8,1%;
 • Tranzacții imobiliare (+0,4%), cu o pondere de 9,1% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 5,0%;
 • Artă, activități de recreere și de agrement; alte activităţi de servicii; activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu (+0,4%), cu o pondere de 2,8% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 15,2%;
 • Activități financiare și de asigurări (+0,3%), cu o pondere de 4,3% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 6,8%;
 • Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+0,1%), cu o pondere de 3,7% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 3,8%.

Total pe economie VAB s-a majorat cu 5,1%, contribuind la formarea și creșterea PIB cu 85,9% și 4,4% respectiv.

Volumul impozitelor pe produse s-a majorat cu 2,3% în raport cu perioada similară a anului anterior, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 0,3% și 14,5% respectiv.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB creșterea s-a datorat:

 • Formării brute de capital fix (+2,3%), cu o pondere de 20,6% la formarea PIB și o creștere a volumului cu 11,3%;
 • Consumului final al gospodăriilor populației (+1,6%), cu o pondere de 87,0% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 1,7%;
 • Consumului final al administrației publice și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (+0,5%), cu o pondere de 19,6% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 2,6%;
 • Exportului net de bunuri și servicii (+1,0%), consecință a creșterii cu 9,5% a exporturilor de bunuri și servicii corelată cu o creștere mai redusă a importurilor de bunuri și servicii (+3,8%).

 

Anexe:

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale
Tel. 0 22 40 30 90

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
43950 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran