RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Produsul intern brut în trimestrul II și semestrul I 2019
Produsul intern brut în trimestrul II și semestrul I 2019
16.09.2019
Versiune tipar

Produsul intern brut în trimestrul II și semestrul I 2019*

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2019, Produsul intern brut (PIB) a însumat, pe serie brută, 49704 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 5,8% față de trimestrul II 2018. Pe seria ajustată sezonier, PIB s-a majorat cu 5,2% față de același trimestru din 2018 și cu 2,0% față de trimestrul I 2019.

Tabelul 1. Evoluția Produsului intern brut trimestrial

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

Anul

în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2017

102,6

102,5

105,7

107,0

104,7

2018

103,8

 105,3

 103,3 

 103,8

104,0

2019

104,4

105,8

-

-

-

Serie ajustată sezonier

2017

103,8

103,6

105,5

106,0

-

2018

104,5

105,2

103,5

103,6

-

2019

104,3

105,2

-

-

-

în % față de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier

2017

101,2

100,5

103,0

101,1

-

2018

99,9

101,2

101,3

101,2

-

2019

100,6

102,0

-

-

-

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB în trimestrul II 2019 (Anexa 1).

Categorii de resurse

Contribuții pozitive mai importante la creșterea PIB, în perioada de referință, au avut următoarele activități economice:

 • Construcții (+3,3%) cu o pondere de 12,7% la formarea PIB și o majorare a Valorii adăugate brute (VAB) cu 32,0%;
 • Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,0%), cu o pondere de 19,3% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 5,0%;
 • Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,6%), cu o pondere de 14,6% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 3,9%;
 • Informații și comunicații (+0,5%) cu o pondere de 4,7% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 12,4%.

Total pe economie VAB s-a majorat cu 6,6%, contribuind la formarea și creșterea PIB cu 86,6% și cu 5,6%, respectiv.

Impozitele pe produs, cu o pondere de 13,8% la formarea PIB au contribuit cu +0,5% la creșterea PIB, volumul lor majorîndu-se cu 3,2%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB creșterea s-a datorat, în principal:

 • Formării brute de capital fix (+6,9%), cu o pondere de 30,5% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 26,1%;
 • Consumului final al gospodăriilor populației (+1,5%), cu o pondere de 79,7% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 1,8%;

Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net (-2,0%), consecință a contribuției mult mai accentuate la formarea PIB a importurilor de bunuri și servicii (58,4%) față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (30,2%).

Revizuiri

Seria ajustată sezonier a PIB trimestrial (ca urmare a includerii calculelor PIB pentru trimestrul II 2019) s-a modificat neesențial față de varianta publicată la 25 iunie 2019.

Astfel:

 • Rezultatele trimestrului I 2019 față de trimestrul I 2018 au fost revizuite de la 104,1% la 104,3%;
 • Rezultatele trimestrului II 2018 față de trimestrul II 2017 - de la 105,5% la 105,2%;
 • Rezultatele trimestrului I 2018 față de trimestrul IV 2017 – de la 99,7% la 99,9%;
 • Rezultatele trimestrului II 2018 față de trimestrul I 2018  – de la 101,6% la 101,2%;
 • Rezultatele trimestrului III 2018 față de trimestrul II 2018 – de la 101,1% la 101,3%.

În semestrul I 2019 PIB a constituit în valoare nominală 90889 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 5,2% faţă de semestrul I 2018.

Tabelul 2. Produsul intern brut în semestrul I 2019

Trim.I

Trim.II

Sem.I

Prețuri curente, mil. lei

41 185

49 704

90 889

În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent

104,4

105,8

105,2

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB în semestrul I 2019 (Anexa 2).

Categorii de resurse

La creșterea PIB, în semestrul I 2019 față de semestrul I 2018, mai semnificativ au contribuit următoarele activități economice:

 • Construcții (+2,2%), cu o ponderie la formarea PIB de 9,8% și o creștere a VAB cu 26,7%;
 • Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,1%), cu o pondere de 19,5% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 5,7%;
 • Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,6%), cu o pondere de 15,3% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 3,6%;
 • Informații și comunicații (+0,5%) cu o pondere de 5,5% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 10,0%.

În semestrul I 2019 VAB s-a majorat cu 5,9% comparativ cu semestrul I 2018, contribuind la formarea și creșterea PIB cu 86,3% și cu 5,1%, respectiv.

Volumul impozitelor pe produs a depășit cu 2,8% realizările perioadei respective a anului precedent, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 0,4% și cu 14,1%, respectiv.

Categorii de utilizări

Pe categorii de utilizări creșterea s-a datorat:

 • Formării brute de capital fix (+4,8%), cu o pondere de 26,0% la formarea PIB și o creștere a volumului cu 20,3%;
 • Consumului final al gospodăriilor populației (+1,6%), cu o contribuție la formarea PIB de 83,0% și o majorare a volumului cu 1,8%.

Impact negativ asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net (-0,6%), consecință a contribuției mai accentuate la formarea PIB a importurilor de bunuri și servicii (60,2%) față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (33,3%).

 

Anexe:

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale
Tel. 0 22 40 30 90

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
40646 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran