RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Contravenţii constatate în anul 2019
Contravenţii constatate în anul 2019
04.05.2020
Versiune tipar

Contravenţii constatate în anul 2019

Biroul Național de Statistică comunică datele privind contravenţiile constatate în anul 2019.

Numărul contravențiilor constatate este în descreștere

În anul 2019, au fost constatate 370,1 mii contravenţii, ceea ce este cu 56,2 mii contravenții mai puțin, comparativ cu anul precedent. Din numărul total al deciziilor luate asupra cauzelor contravenționale, în majoritatea cazurilor au fost adoptate decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale (95,2% sau 352,7 mii cazuri). În 5,6 mii cazuri (1,5%) au fost luate decizii de a transmite organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind faptul că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii, iar în 12,4 mii cazuri procesul contravențional a fost încetat în legătură cu alte motive (3,3%). În medie, la 1000 locuitori revin 132 decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale1.

În rezultatul examinării contravenţiilor, pe parcursul anului 2019, au fost aplicate următoarele sancțiuni contravenționale: 2,1 mii avertismente, 349,8 mii amenzi (cu 14,2% mai puține comparativ cu anul precedent) şi 1,8 mii sancțiuni aplicate privind munca neremunerată în folosul comunității, precum și alte sancțiuni

Cele mai multe contravenții pentru care au fost adoptate decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale au fost constatate de către organele Ministerului Afacerilor Interne

Din totalul deciziilor de aplicare a sancțiunilor contravenționale, 84,8% au fost adoptate de către organele Ministerului Afacerilor Interne, 5,9% - autoritățile administrative din subordinea Ministerului Finanțelor, 2,4% - judecătoriile raionale şi municipale, 2,1% - Serviciul Vamal, 1,5% - Inspectoratul pentru Protecția Mediului, dar și alte organe care au o pondere nesemnificativă (3,3%).

Cele mai multe contravenții pentru care au fost adoptate decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale sunt din domeniul circulației rutiere

Pe categorii de contravenții, aproape fiecare a doua decizie de aplicare a sancțiunii contravenționale se referă la încălcările în domeniul circulaţiei rutiere (62,8%), fiind în scădere cu 14,8% față de anul 2018, urmate de deciziile de aplicare a sancțiunilor pentru contravenţiile ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală și valorile imobiliare (10,8%), acestea micșorându-se cu 24,8%, comparativ cu anul precedent. În topul deciziilor de aplicare a pedepsei, urmează cele adoptate pentru contravenţiile ce atentează la ordinea și securitatea publică (9,8%), contravențiile care atentează la drepturile politice, de muncă și alte drepturi constituționale ale persoanei fizice (4,9%) și cele care atentează la sănătatea populației, sănătatea persoanei, la starea sanitar-epidemiologică (2,5%).

Amenda rămâne a fi principala sancțiune aplicată în cazul contravențiilor din domeniul circulației rutiere

În total,pe parcursulanului 2019,au fost constatate 231,9 mii cazuri de contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere sau cu 12,4 % mai puțin, comparativ cu anul precedent. În cazul acestora au fost adoptate 221,5 mii decizii de aplicare a sancțiunii. În majoritatea cazurilor au fost aplicate amenzi (220,3 mii amezi) și circa 1,9 mii avertismente. De asemenea, au fost înregistrate 325 cazuri de privare de anumite drepturi, 217 cazuri în care a fost aplicată munca neremunerată în folosul comunității și în 2 cazuri s-a aplicat arestul contravenţional.

Tabelul 1. Aplicarea pedepsei după principalele încălcări din domeniul circulaţiei rutiere, în anul 2019, cazuri

 

Total, decizii de aplicare a sancțiunii

Principalele sancțiuni aplicate, inclusiv:

 

avertisment

amendă

privare de anumite drepturi

alte sancțiuni

Total, cazuri

221 518

1 946

220 285

325

219

inclusiv:

 

 

 

 

 

Depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum

126 803

-

126 800

29

1

Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorităţii de trecere, a altor reguli de circulaţie rutieră

26 385

-

26 384

8

-

Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat, de revizie tehnică a vehiculelor

16 860

-

16 856

39

-

Încălcarea regulilor de oprire și neacordare de prioritate pietonilor și altor participanți la traficul rutier

13 967

1 087

13 640

5

-

Încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor

8 334

-

8 333

5

-

Încălcarea regulilor de circulație rutieră soldată cu deteriorarea bunurilor materiale ori cu cauzarea de vătămări corporale ușoare

5 887

-

5 885

21

1

Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă, a căştii de protecţie, a vestei de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizantă, a sistemului de reținere pentru copii şi a regulilor privind convorbirile radiotelefonice

5 456

-

5 456

-

-

Conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind permisul de conducere

5 257

-

5 255

16

1

Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere

3 498

-

3 498

5

-

Conducerea vehiculului sub influența alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool, predarea conducerii lui către o persoană care se află sub influenţa alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe

2 597

-

2 425

99

156

Încălcarea regulilor de circulaţie de către pietoni şi alţi participanţi la circulaţia rutieră

2 472

549

2 114

-

-

Conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor de amplasare a numărului de înmatriculare sau conducerea unui vehicul fără un astfel de număr

2 036

310

1 783

17

-

Alte tipuri de încălcări

1 966

-

1 856

81

60

Depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum este una dintre cele mai frecvente încălcări contravenționale

De cele mai dese ori au fost adoptate decizii de aplicare a sancţiunii contravenționale pentru depășirea vitezei de circulație - 126,8 mii, înregistrându-se, astfel, o majorare cu 6,9 % față de anul precedent. Pentru nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră și de acordare a priorității de trecereau fost adoptate decizii de aplicare a sancțiunii în proporție de 11,9 % (cu 38,8% mai puțin față de anul 2018), iar pentru încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat, de revizie tehnică a vehiculelor au fost adoptate 7,6% decizii de aplicare a sancțiunii din totalul deciziilor adoptate pentru această categorie de contravenții.

Cele mai multe sancțiuni, însoțite de privarea de anumite drepturi, au fost aplicate pentru conducerea vehiculului sub influența alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool, predarea conducerii lui către o persoană care se află sub influenţa alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe - 99 sancțiuni. În 156 de cazuri s-a aplicat munca neremunerată în folosul comunității.

În categoria contravențiilor ce afectează activitatea de întreprinzător au predominat încălcările cu privire la modul de prezentare de către contribuabili a dării de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiilor, precum și a informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale

În cazul contravenţiilor ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare au fost constatate 38,4 mii contravenții și ulterior, au fost adoptate 37,9 mii decizii de aplicare a pedepsei. Principala sancțiune pentru această categorie de contravenții a fost amenda, concomitent pentru 673 contravenții a fost aplicată confiscarea, iar în cazul a 59 a fost aplicată ridicarea contraechivalentă a obiectului.

În această categorie, au predominat încălcările ce țin de modul de prezentare de către contribuabili a dării de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiilor, precum și a informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale, fiind aplicate amenzi în circa 9,4 mii cazuri. Amenzile privind încălcarea regulilor vamale au constituit 19,7% în totalul amenzilor aplicate pentru această categorie de contravenții, după care urmează desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător - 18,1% și încălcarea regulilor de exploatare a mașinilor de casă și control - 15,9%. Amenzile aplicate pentru încălcarea regulilor privind vinieta au constituit 6,3% în structura amenzilor, iar pentru încălcarea regulilor de comerț – 3,2% din amenzi.

Ordinea și securitatea publică a fost afectată cel mai des de acte de huliganism și de tulburarea liniștii

Contravenţiile constatate care atentează la ordinea şi securitatea publică au constituit 34,9 mii cazuri. În urma examinării, circa 34,5 mii decizii de aplicare a pedepsei au fost adoptate (cu 9,8% mai puțin comparativ cu anul precedent). Și pentru aceste încălcări preponderent a fost aplicată amenda, însă au fost înregistrate și 10 cazuri de muncă neremunerată în folosul comunității, 8 cazuri de privare de anumite drepturi și 5 cazuri de confiscare a bunurilor.

Amenzile privind huliganismul nu prea grav au constituit 59,7% în totalul amenzilor aplicate pentru această categorie de contravenții, după care urmează cele aplicate pentru tulburarea liniştii (17,7%), consumul de băuturi alcoolice în locuri publice şi apariţia în stare de ebrietate în astfel de locuri (15,3%), încălcarea termenului de înregistrare a armelor letale şi neletale sau de vizare a permisului de armă sau a permisului de deţinere a armelor (4,8%), și încălcarea regulilor de păstrare, deținere, transport, port și folosire sau aplicare a armelor letale şi neletale şi/sau a muniţiilor aferente, precum şi a armelor nesupuse autorizării (1,4%), etc.

Injuria a fost cea mai frecventă încălcare din categoria contravențiilor ce atentează la drepturile persoanelor fizice

Contravenţiile ce atentează la drepturile politice, de muncă şi la alte drepturi constituţionale ale persoanei fizice au constituit 18,6 mii cazuri de contravenţii constatate în anul 2019. În rezultatul examinării, circa 17,4 mii decizii de aplicare a pedepsei au fost adoptate (cu 2,1% mai puțin comparativ cu anul 2018).

În structura amenzilor aplicate predomină amenzile aplicate pentru injurie (vorbe sau fapte care lezează onoarea și demnitatea persoanei) - 86,5%, iar amenzile pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului au constituit - 10,1%. Pe lîngă amenda aplicată, ca și sancțiune preponderentă, au fost înregistrate şi 130 cazuri de aplicare a pedepsei cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, 3 cazuri de privare de anumite drepturi și un avertisment.

În categoria contravențiilor ce atentează la sănătatea populației au predominat încălcările cu privire la vătămarea integrității corporale

Contravenţiile constatate ce atentează la sănătatea populației, persoanei, la starea sanitar-epidemiologică au constituit 9,9 mii cazuri în anul 2019. În rezultatul examinării contravențiilor, au fost adoptate 9,0 mii decizii de aplicare a pedepsei. Pe lîngă amendă au fost aplicate și 1281 sancțiuni cu muncă neremunerată în folosul comunitații și 72 cazuri de arest contravențional. În această categorie predomină amenzile pentru încălcările ce țin de vătămarea integrității corporale (57,4%), încălcarea legislației privind controlul asupra plasării pe piață și consumul produselor din tutun (19,5%), procurarea sau păstrarea ilegală de droguri, precursori, etnobotanice și a analogilor acestora în cantități mici sau consumul de droguri fără prescripția medicului (11,3%). Pentru contravențiile constatate ce țin de violența în familie au fost aplicate 40 de amenzi și 1198 sancțiuni cu muncă neremunerată în folosul comunității.

Gradul de încasare a amenzilor aplicate la nivel de țară pentru contravențiile constatate este de 40 la sută

În anul 2019, suma amenzilor aplicate a constituit 328,5 milioane lei (cu 8,6% mai mult faţă de anul precedent). Din suma totală a amenzilor aplicate au fost încasate 131,4 milioane lei sau circa 40,0%.

Amenzile din domeniul agricol și sanitar-veterinar au un nivel mai mare de încasare

Nivelul de încasare a amenzilor aplicate diferă în funcție de categoria de contravenţii. Astfel, cea mai mare rată de încasare a amenzilor aplicate a fost înregistrată în domeniul agricol și sanitar- veterinar – 48,0%, în cazul contravențiilor în domeniul protecției mediului – 46,3%, în cele ce atentează la regimul de transporturi – 45,4% și în cele ce atentează la regimul frontierii de stat și regimul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova – 44,6%. Cea mai mică rată de încasare s-a atestat în cazul contravențiilor ce afectează activitatea autoritățiilor publice - 18,6% și care atentează la drepturile reale –18,2%.

  

Anexă:

Notă:

1 Indicatorii relativi, dependenți de numărul populației, sunt calculați în baza numărului populației cu reședință obișnuită. Reședința obișnuită este definită ca locul în care persoana a trăit preponderent în ultimele 12 luni indiferent de absenţele temporare (în scopul recreării, vacanţei, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.).

 

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
Nadejda Cojocari
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale
tel. 067 770 011

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38982 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran