RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 25.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2020
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2020
10.11.2020
Versiune tipar

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 20201

Biroul Naţional de Statistică informează că în luna octombrie 2020 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni) a constituit 1,56%, inclusiv la produse alimentare 3,95%, mărfuri nealimentare (-0,37%) și servicii prestate populaţiei 0,59%.

Preţurile medii de consum în luna octombrie faţă de luna septembrie 2020 au crescut cu 0,11% (informativ: în luna octombrie 2019 faţă de septembrie 2019 acestea au crescut cu 0,87%).

Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de creșterea preţurilor la mărfurile nealimentare cu 0,33 la sută și la serviciile prestate populației cu 0,05 la sută (Tabelul 1).

Prețurile medii de consum în luna octombrie 2020 față de decembrie 2019 s-au diminuat cu 0,09 la sută (informativ: în octombrie 2019 față de decembrie 2018 acestea s-au majorat cu 5,80 la sută). Reducerea prețurilor medii de consum în zece luni ale anului 2020 a fost determinată în principal de scăderea prețurilor la mărfurile nealimentare (cu 1,09 la sută).

În luna octombrie faţă de luna septembrie 2020 au scăzut preţurile la fructe proaspete – cu 4,3% (în special: citrice – cu 14,3%, fructe exotice – cu 8,8%, struguri – cu 6,7%, fructe de livadă sămânțoase – cu 3,9%), cartofi – cu 3,5%, legume proaspete – cu 0,3% (în special: varză – cu 16,9%, vinete – cu 10,3%, morcovi – cu 9,6%, usturoi – cu 4,8%, ceapă uscată – cu 4,7%), carne de pasăre  și crupe – cu câte 0,3%.

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate creşteri de preţuri la următoarele produse alimentare: fructe de livadă sâmburoase – cu 26,3%, tomate – cu 18,9%, ouă de găină – cu 11,8%,  castraveți – cu 7,0%, dovlecei – cu 6,9%, ulei de floarea soarelui – cu 4,4%, făină de porumb – cu 1,0%, lapte și produse lactate – cu 0,8% (în special: brânză din lapte de vacă – cu 1,3%, lapte integral – cu 1,1%, smântână – cu 0,9%), carne de oi – cu 0,5%, conserve din legume – cu 0,4%, carne de bovine, afumături, mezeluri fierte,  subproduse, ceai și miere de albine – cu câte 0,2%.

În luna octombrie față de septembrie 2020 preţurile la mărfurile nealimentare au crescut cu 0,33%. Au fost înregistrate creșteri de preț mai accentuate (până la 5,9%) la îmbrăcăminte și încălțăminte de iarnă, lemne pentru foc, medicamente, obiecte de sanitărie și igienă, țigări.

Concomitent, în perioada de raport au fost înregistrate unele reduceri de preț la îmbrăcăminte și încălțăminte de vară, mărfuri sportive, covoare și preșuri, veselă pentru bucătărie și obiecte casnice, frigidere și congelatoare, mașini de spălat rufe, aparate de aer condiționat, mărfuri chimice de uz casnic, detergenți, cărbune de pământ – până la 2,0%.

Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna octombrie faţă de luna septembrie 2020, a fost înregistrată majorarea tarifelor la: închirierea apartamentelor de către studenți – cu 2,0%, serviciile hoteliere – cu 1,1%, serviciile pentru întreținerea copiilor în creșe și grădinițe – cu 0,8%, serviciile laboratoarelor medicale – cu 0,6%, plata pentru chiria în cămine studențești – cu 0,4%.

În perioada de raport față de luna septembrie 2020 au fost înregistrate reduceri de preț la serviciile transportului aerian de pasageri – cu 1,3% și la serviciile de turism peste hotarele țării – cu 0,4%.

Tabelul 1.  Rata inflaţiei în octombrie 2020

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(decimile)2

Octombrie 2020 în % faţă de:

Informativ:
Octombrie 2019 în % faţă de:

Septembrie 2020

Decembrie 2019

Octombrie 2019

Septembrie 2019

Decembrie 2018

Octombrie 2018

Total

10000

0,11

-0,09

1,56

0,87

5,80

6,76

  Produse alimentare

3840

-0,05

0,44

3,95

1,84

8,58

10,68

Pâine

267

0,07

2,73

3,70

0,07

1,48

1,64

Legume

370

-0,29

-12,43

0,73

10,11

4,36

17,56

Fructe

294

-4,34

9,13

22,29

-0,05

36,02

38,35

Carne, preparate şi conserve din carne

833

-0,04

-0,32

0,17

0,77

6,03

6,06

Lapte şi produse lactate

513

0,84

3,24

6,18

1,42

4,92

6,77

Zahăr

63

-0,10

4,06

3,72

0,12

1,95

3,52

Ouă

55

11,83

-6,39

15,11

1,49

11,62

23,78

Ulei vegetal

63

4,40

10,70

10,99

-0,03

0,22

0,75

  Mărfuri nealimentare

3639

0,33

-1,09

-0,37

0,30

4,40

4,68

Confecții

506

0,52

-0,24

0,77

0,95

5,17

5,51

Încălțăminte

270

1,22

0,36

1,20

0,57

4,00

4,32

Medicamente

376

0,20

0,83

0,24

0,22

0,84

0,31

Combustibili

601

0,49

-9,77

-9,48

-1,22

-1,54

-0,89

Materiale de construcţie

107

0,09

0,95

1,41

0,11

2,08

2,45

  Servicii

2521

0,05

0,50

0,59

0,15

3,42

3,63

Servicii comunal-locative

962

0,05

-2,70

-2,74

0,09

4,26

4,32

Apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energie electrică

376

0,00

-8,18

-8,18

0,00

10,04

10,04

Gaze naturale prin reţea

199

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încălzire centralizată

143

0,00

-0,15

-0,15

0,00

0,00

0,00

Transportul de pasageri

220

-0,10

9,88

9,00

0,39

1,61

1,97

Alimentaţia publică

255

0,17

1,66

3,00

0,65

4,85

5,30

Dinamica prețurilor pe principalele grupe de mărfuri și servicii, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP3, este prezentată în Tabelul 2.

Tabelul 2.  Indicii Preţurilor de Consum pe grupe principale de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP

Grupa

Denumirea grupei

Octombrie 2020 în % faţă de:

Septembrie
 2020

Decembrie 2019

Octombrie
2019

 

Total IPC

100,11

99,91

101,56

01

Produse alimentare şi băuturi nealcoolice

99,95

100,37

103,99

02

Băuturi alcoolice şi tutun

100,08

101,63

102,38

03

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

100,67

100,16

101,08

04

Întreţinerea locuinţei

100,25

97,71

97,91

05

Înzestrarea apartamentului

99,89

100,48

101,43

06

Ocrotirea sănătăţii

100,18

100,92

100,55

07

Transportul

100,11

97,44

97,72

08

Servicii de telecomunicaţie

100,03

99,96

99,94

09

Cultură şi odihnă

100,24

100,51

101,54

10

Studii

100,00

103,91

103,91

11

Hoteluri, cafenele şi restaurante

100,17

101,73

102,90

12

Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii

100,16

101,90

102,77

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali4 ai prețurilor de consum în octombrie 2020

Denumirea indicatorilor

Octombrie 2020 în % faţă de:

Septembrie 2020

Decembrie 2019

Octombrie 2019

Total IPC

100,11

99,91

101,56

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,28

101,16

102,09

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi alcoolice

100,22

99,56

100,02

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,14

99,95

102,12

Total IPC,, exclusiv combustibili

100,09

100,55

102,29

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi alcoolice

99,95

100,44

103,95

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

100,04

99,73

99,56

Indicele preţurilor la combustibili

100,49

90,23

90,52

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,03

99,26

101,25

Datele privind dinamica prețurilor de consum în profil teritorial și per total, pentru zece luni ale anului 2020, sunt prezentate în Tabelul 4. Rezultatele indicate reflectă indicii de preț calculați în fiecare lună a anului curent față de lunile premergătoare, precum și față de lunile corespunzătoare ale anului precedent.          

 Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-octombrie 2020, pe regiuni statistice și per total

 

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Luna

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

100,63

100,51

100,91

100,66

100,51

106,85

106,46

106,04

106,44

107,75

Februarie

99,98

99,95

99,91

100,14

99,97

106,41

106,03

105,73

106,13

107,18

Martie

100,09

99,95

100,15

100,21

100,10

105,94

105,43

105,51

105,88

106,54

Aprilie

100,17

100,13

100,17

100,37

100,10

105,25

104,89

105,09

105,64

105,41

Mai

100,22

100,23

100,14

100,14

100,29

104,05

103,86

103,59

104,33

104,34

Iunie

99,99

99,90

99,99

100,09

100,01

104,25

104,11

103,91

104,61

104,41

Iulie

99,77

99,65

99,60

99,64

99,99

104,23

103,93

103,87

104,23

104,66

August

99,22

99,19

99,22

99,31

99,20

103,45

103,15

103,03

103,54

103,88

Septembrie

99,74

99,50

99,98

99,52

99,83

102,32

101,50

102,15

102,56

102,86

Octombrie

100,11

100,32

100,05

99,91

100,10

101,56

100,96

101,53

101,66

101,91

Preţurile de consum în luna octombrie 2020, comparativ cu luna octombrie 2019, au înregistrat o tendinţă de creştere cu 1,56 la sută, pe când în luna octombrie 2019 faţă de luna octombrie 2018 – cu 6,76 la sută.

Expunerea grafică a IPC lunari înregistrați în octombrie 2019 – octombrie 2020, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.

Informația cu privire la rata lunară a inflației în primele zece luni ale anului 2020 este prezentată în Tabelul 5.

Tabelul 5. Rata lunară a inflaţiei în ianuarie-octombrie 2020 față de luna precedentă și luna decembrie 2019

Luna

În % faţă de luna decembrie 2019

În % faţă de luna precedentă

Total

Produse alimentare

Mărfuri nealimentare

Servicii

Total

Produse alimentare

Mărfuri nealimentare

Servicii

Ianuarie

0,63

0,97

0,19

0,74

0,63

0,97

0,19

0,74

Februarie

0,60

1,35

-0,25

0,70

-0,02

0,38

-0,44

-0,04

Martie

0,70

1,71

-0,44

0,79

0,09

0,35

-0,19

0,09

Aprilie

0,86

2,90

-1,22

0,81

0,17

1,17

-0,79

0,02

Mai

1,08

3,74

-1,52

0,88

0,22

0,82

-0,30

0,06

Iunie

1,07

3,31

-1,31

1,15

-0,01

-0,41

0,22

0,27

Iulie

0,84

2,27

-1,08

1,43

-0,23

-1,01

0,24

0,27

August

0,05

1,11

-1,37

0,48

-0,78

-1,13

-0,30

-0,94

Septembrie

-0,21

0,49

-1,41

0,45

-0,26

-0,61

-0,04

-0,03

Octombrie

-0,09

0,44

-1,09

0,50

0,11

-0,05

0,33

0,05

În Figura 2 este prezentată dinamica IPC în primele zece luni ale anului curent față de luna decembrie a anului precedent.

 

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul t-2 ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei din Conturi Naţionale (ved. metadatele de referinţă).
3 COICOP - Clasificarea cheltuielilor pentru consumul individual (en.: Classification of individual consumption by purpose).
4 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009.

 

Precizări metodologice:

 

Informații relevante:

 

Referințe utile privind IPC în unele state:

Eurostat:

OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

 

Persoană de contact:
Şveţ Margareta
şef al direcţiei statistica preţurilor de consum
tel.067 770 834

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44409 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran