RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 17.09.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2020
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2020
19.11.2020
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 20201,2

Biroul Național de Statistică informează că în luna septembrie 2020, producția industrială (serie brută) s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 7,9%. Reducerea producției a fost cauzată de descreșteri în industria prelucrătoare (cu 10,5%), generând scăderea producției pe total industrie cu 9,7%. Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+16,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+24,1%), atenuând descreșterea producției pe total industrie cu 0,4% și 1,4% respectiv.

În luna septembrie 2020, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a micșorat cu 8,1% față de luna septembrie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria prelucrătoare (-11,1%). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+10,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+10,1%).

În ianuarie-septembrie 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 6,8%, ca urmare a descreșterii producției în industria prelucrătoare (-7,5%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-4,3%). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+4,5%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-septembrie 2020, comparativ cu ianuarie-septembrie 2019, s-a micșorat cu 7,2%, datorită descreșterii producției în industria prelucrătoare (-7,1%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-2,7%). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+2,2%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Septembrie 2020 față de septembrie 2019

Ianuarie-septembrie 2020
față de
ianuarie-septembrie 2019

TOTAL

B

92,1

93,2

S

91,9

92,8

Industria extractivă

B

116,6

104,5

S

110,6

102,2

Industria prelucrătoare

B

89,5

92,5

S

88,9

92,9

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

124,1

95,7

S

110,1

97,3

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

 

În luna septembrie 2020 comparativ cu aceeași perioada a anului 2019 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreștere a producției industriale cu 33,7% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 10,3%). Descreșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 60,1% (-1,3%); fabricarea altor produse alimentare – cu 55,5% (-4,4%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 54,0% (-3,8%); fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor – cu 44,0% (-0,1%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 19,7% (-0,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 8,4% (-0,5%); fabricarea produselor lactate – cu 6,9% (-0,2%).

În același timp s-au înregistrat creșteri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 12,9% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 0,7%.

În perioada de referință s-au înregistrat descreșteri față de septembrie 2019 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 50,0% (cauzând reducerea pe total industrie cu 1,2%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 46,5% (-1,4%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. – cu 43,3% (-0,8%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 32,1% (-0,4%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 23,2% (-0,4%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 10,5% (-0,5%), etc.

Totodată, în perioada de referință față de septembrie 2019, producția industrială a înregistrat creșteri la activitățile: fabricarea produselor textile – cu 77,6% (motivând creșterea pe total industrie cu 2,1%); alte activități industriale n.c.a. – cu 32,0% (+0,2%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 23,7% (+0,3%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 22,4% (+0,5%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 16,7% (+0,2%); tipărire și reproducere pe suporți a înregistrărilor – cu 13,8% (+0,1%); fabricarea de mobilă – cu 12,5% (+0,5%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 9,5% (+0,7%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 4,5% (+0,3%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 1,9% (+0,1%), etc.

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe total activități economice industriale în septembrie 2020, %

 

Septembrie 2020 față de august 2020

Septembrie 2020 față de septembrie 2019

Gradul de influență  (+/-) asupra indicelui general de producție, % (septembrie 2020 față de septembrie 2019)

INDUSTRIE - TOTAL

113,9

92,1

-7,9

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

91,5

116,6

+0,4

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

115,1

89,5

-9,7

Industria alimentara

123,3

66,3

-10,3

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

100,7

91,6

-0,5

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

117,9

112,9

+0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

127,5

46,0

-3,8

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

177,5

39,9

-1,3

Fabricarea produselor lactate

91,7

93,1

-0,2

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

94,7

80,3

-0,1

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

111,0

100,7

+0,0

Fabricarea altor produse alimentare

382,4

44,5

-4,4

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

86,5

56,0

-0,1

Fabricarea băuturilor

125,5

109,6

+1,0

Fabricarea produselor textile

161,2

177,6

+2,1

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

87,5

104,5

+0,3

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

127,4

123,7

+0,3

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

104,0

88,4

-0,1

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

117,1

116,7

+0,2

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

143,8

113,8

+0,1

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

83,4

101,9

+0,1

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

220,0

76,8

-0,4

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

115,8

89,5

-0,5

Producția altor produse din minerale nemetalifere

99,6

109,5

+0,7

Industria metalurgică

95,9

80,8

-0,0

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

128,5

122,4

+0,5

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

100,0

67,9

-0,4

Fabricarea echipamentelor electrice

118,7

53,5

-1,4

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

128,9

56,7

-0,8

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

140,8

90,8

-0,4

Fabricarea de mobilă

101,7

112,5

+0,5

Alte activitați industriale n.c.a.

128,8

132,0

+0,2

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

82,7

50,0

-1,2

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

110,5

124,1

+1,4

Sectorul energetic în luna septembrie 2020 față de luna septembrie 2019 a înregistrat majorarea producției industriale cu 24,1%, motivând creșterea volumului de producție pe total industrie cu 1,4%.


Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității din domeniul industrial.


  

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Precizări metodologice:

 

Informații relevante:

 

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Eurostat:

 

 Persoana de contact:
Galina Ermurachi
şef al direcţiei statistica industriei și energeticii
Tel. 067 770 045

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
29029 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran