RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.10.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei în ianuarie-octombrie 2020
Activitatea industriei în ianuarie-octombrie 2020
21.12.2020
Versiune tipar

Activitatea industriei în ianuarie-octombrie 20201,2

Biroul Național de Statistică informează că în luna octombrie 2020, producția industrială (serie brută) s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 7,7%. Reducerea producției a fost cauzată de descreșteri în industria prelucrătoare (cu 9,7%), generând scăderea producției pe total industrie cu 8,9%. Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+13,3%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+15,9%), atenuând descreșterea producției pe total industrie cu 0,3% și 0,9% respectiv.

În luna octombrie 2020, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a micșorat cu 7,5% față de luna octombrie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria prelucrătoare (-8,6%). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+14,9%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+10,5%).

În ianuarie-octombrie 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 6,9%, ca urmare a descreșterii producției în industria prelucrătoare (-7,8%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-3,1%). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+5,5%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-octombrie 2020, comparativ cu ianuarie-octombrie 2019, s-a micșorat cu 7,3%, datorită descreșterii producției în industria prelucrătoare (-7,0%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-1,4%). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+3,4%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Octombrie 2020 față de
octombrie 2019

Ianuarie-octombrie 2020 față de
ianuarie-octombrie 2019

TOTAL

B

92,3

93,1

S

92,5

92,7

Industria extractivă

B

113,3

105,5

S

114,9

103,4

Industria prelucrătoare

B

90,3

92,2

S

91,4

93,0

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

115,9

96,9

S

110,5

98,6

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

 

În luna octombrie 2020 comparativ cu aceeași perioada a anului 2019 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreștere a producției industriale cu 23,6% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 7,7%). Descreșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 50,6% (-4,3%); fabricarea altor produse alimentare – cu 39,2% (-2,6%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 7,8% (-0,4%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 5,4% (-0,2%); fabricarea produselor lactate – cu 3,6% (-0,1%); fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 1,0% (-0,1%), etc.

În același timp s-au înregistrat creșteri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 13,7% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor – cu 13,3%.

În perioada de referință s-au înregistrat descreșteri față de octombrie 2019 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 54,3% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,7%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. – cu 40,7% (-0,7%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 30,8% (-0,8%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 23,2% (-0,2%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 16,7% (-0,7%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 12,0% (-0,5%); fabricarea băuturilor – cu 8,2% (-0,9%); alte activități industriale n.c.a. – cu 6,9% (-0,1%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 4,6% (-0,1%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 2,5% (-0,2%), etc.

Totodată, în luna de referință față de octombrie 2019, producția industrială a înregistrat creșteri la activitățile: repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 52,3% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,5%); fabricarea produselor textile – cu 25,6% (+0,8%); fabricarea de mobilă – cu 25,6% (+0,9%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 25,3% (+0,8%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 8,7% (+0,6%); tipărire și reproducere pe suporți a înregistrărilor – cu 6,4% (+0,1%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 5,0% (+0,1%), etc.

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice industriale în octombrie 2020, %

 

Octombrie 2020 față de septembrie 2020

Octombrie 2020 față de octombrie 2019

Gradul de influență  (+/-) asupra indicelui general de producție, % (octombrie 2020 față de octombrie 2019)

INDUSTRIE - TOTAL

110,3

92,3

-7,7

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

104,9

113,3

+0,3

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

110,8

90,3

-8,9

Industria alimentara

134,8

76,4

-7,7

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

101,5

92,2

-0,4

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

105,3

113,7

+0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

143,1

49,4

-4,3

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

663,9

99,0

-0,1

Fabricarea produselor lactate

92,2

96,4

-0,1

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

126,3

94,7

-0,0

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

105,5

94,6

-0,2

Fabricarea altor produse alimentare

126,7

60,8

-2,6

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

147,5

113,3

+0,0

Fabricarea băuturilor

93,5

91,8

-0,9

Fabricarea produselor textile

88,0

125,6

+0,8

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

119,0

97,5

-0,2

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

91,3

105,0

+0,1

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

103,0

45,7

-0,7

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

97,0

100,0

-0,0

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

105,0

106,4

+0,1

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

117,3

125,3

+0,8

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

137,8

101,2

+0,0

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

100,5

88,0

-0,5

Producția altor produse din minerale nemetalifere

97,9

108,7

+0,6

Industria metalurgică

108,9

101,1

+0,0

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

82,5

95,4

-0,1

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

83,0

76,8

-0,2

Fabricarea echipamentelor electrice

134,6

69,2

-0,8

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

108,5

59,3

-0,7

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

102,5

83,3

-0,7

Fabricarea de mobilă

113,6

125,6

+0,9

Alte activitați industriale n.c.a.

88,2

93,1

-0,1

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

139,3

152,3

+0,5

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

106,9

115,9

+0,9

Sectorul energetic în luna octombrie 2020 față de luna octombrie 2019 a înregistrat majorarea producției industriale cu 15,9%, motivând creșterea volumului de producție pe total industrie cu 0,9%.


Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității din domeniul industrial.


 

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

 

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Eurostat:

 

 Persoana de contact:
Galina Ermurachi
şef al direcţiei statistica industriei și energeticii
Tel. 067 770 045

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
49826 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran