RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2020
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2020
15.01.2021
Versiune tipar

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2020*

Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2020 s-au cifrat la 262,0 milioane dolari SUA, cu 5,1% mai mult față de luna octombrie 2020 și cu 1,7% mai puțin comparativ cu luna noiembrie 2019 (Figurile 1 și 2).

În ianuarie-noiembrie 2020 exporturile de mărfuri au însumat 2267,0 milioane dolari SUA (Figura 14), volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2019 cu 11,5%. 

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-noiembrie 2020 au constituit 1744,2 milioane dolari SUA (76,9% din total exporturi), fiind în scădere cu 4,4% față de perioada similară din anul 2019, influențând astfel diminuarea valorii totale a exporturilor cu 3,2%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-noiembrie 2020 s-au cifrat la 522,8 milioane dolari SUA (23,1% din total exporturi), sau cu 28,9% mai puțin, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2019. Această diminuare a contribuit la micșorarea pe total exporturi cu 8,3%. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere si alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 16,8% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țigarete care conțin tutun, distilate de vin sau de tescovină de struguri, whisky, gin, votcă, lichioruri, bere, motorină, țesături și materiale tricotate sau croșetate, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, autoturisme, mobilier) – 6,3%.

Mijloacele de transport rutier, în ianuarie-noiembrie 2020 (Figura 3), rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (88,3% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (7,0%), feroviar (2,8%) și aerian (1,9%).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27) în ianuarie-noiembrie 2020 au totalizat 1520,5 milioane dolari SUA (cu 7,1% mai puțin, comparativ cu  ianuarie-noiembrie 2019), deținând o pondere de 67,1% în total exporturi (Figura 4).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI în ianuarie-noiembrie 2020 au avut o valoare de 340,0 milioane dolari SUA (cu 15,9% mai puțin, față de ianuarie-noiembrie 2019), care echivalează cu o cotă de 15,0% în total exporturi (Figura 4).

În ianuarie-noiembrie 2020 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5) au fost: România (28,4% din total exporturi), Germania (9,2%), Federația Rusă (8,7%), Italia (8,6%), Turcia (6,6%), Polonia (4,4%), Republica Cehă (3,3%), Belarus (2,7%), Ucraina (2,6%), Elveția (2,4%), Bulgaria (2,4%), Olanda (2,3%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1,7%), Spania (1,3%), Franța (1,2%), Grecia (1,1%).   

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-noiembrie 2020, comparativ cu perioada similară din anul 2019 (Anexa 1), relevă micșorarea livrărilor de mărfuri în România (-9,6%), Italia (-20,0%), Federația Rusă (-15,5%), Elveţia (-28,2%), Germania (-8,1%), Ucraina (-19,8%), Turcia (-8,8%), Belarus (-18,0%), Siria (-74,7%), Grecia (-27,4%), Malaysia (-73,7%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-15,1%), Austria (-24,2%), Indonezia (-56,7%), China  (-27,3%), Franța (-13,3%), Polonia (-3,5%), Afganistan (-96,3%), Spania (-9,4%), Slovacia (-24,2%), Armenia (-67,1%), Irak (-27,6%), Taiwan, provincie a Chinei (-69,0%), Canada (-32,3%), Egipt  (-85,6%), Azerbaidjan (-39,4%), Israel (-23,0%), Belgia (-10,9%), Bangladesh (-80,9%), Emiratele Arabe Unite (-69,1%), Myanmar (-70,1%), Lituania (-11,8%), care a contribuit la diminuarea pe total exporturi cu 12,7%.

În același timp, s-au majorat exporturile de mărfuri în Olanda (+48,2%), Republica Cehă (+27,3%), Ungaria (de 2,5 ori), Etiopia (de 4,8 ori), Kazahstan (+38,3%), Iordania (de 141,2 ori), Georgia (+12,9%), Estonia (de 1,7 ori), Statele Unite ale Americii (+7,3%), Croația (de 2,1 ori), Portugalia (+13,2%), Uzbekistan (+32,0%), atenuând scăderea pe total exporturi cu 2,6%.

În structura exporturilor din ianuarie-noiembrie 2020 (Figura 6), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) au deținut împreună 90,3% din total exporturi, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (23,0%); produse alimentare și animale vii (21,6%); articole manufacturate diverse (20,7%); materiale brute necomestibile (10,5%); băuturi și tutun (7,5%); mărfuri manufacturate (7,0%).

Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2020 au însumat 522,9 milioane dolari SUA, cu 6,0% mai mult față de luna octombrie 2020 și cu 3,7% mai mult comparativ cu luna noiembrie 2019 (Figurile 7 și 8).

În ianuarie-noiembrie 2020 importurile de mărfuri au constituit 4848,6 milioane dolari SUA (Figura 14), volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2019 cu 8,6%.

Majoritatea importurilor de mărfuri, în ianuarie-noiembrie 2020 (Figura 9), continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (87,7% din total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (4,6%), instalațiile fixe de transport (3,1%), transportul aerian (2,3%), transportul maritim (1,5%), autopropulsie (0,6%) și expedieri poștale (0,2%).

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-noiembrie 2020 s-au cifrat la 2222,7 milioane dolari SUA (cu 14,1% mai puțin, față de ianuarie-noiembrie 2019), deținând o pondere de 45,8% în total importuri (Figura 10).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI în ianuarie-noiembrie 2020 au avut o valoare de 1182,8 milioane dolari SUA (cu 7,4% mai puțin, decât în ianuarie-noiembrie 2019), care echivalează cu o cotă de 24,4% în total importuri (Figura 10).

În ianuarie-noiembrie 2020 în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri   (Figura 11) au fost: China (11,8% din total importuri), România (11,7%), Federația Rusă (10,9%), Ucraina (9,9%), Germania (8,4%), Turcia (7,0%), Italia (6,4%), Polonia (4,0%), Franța (2,2%), Belarus (2,1%), Ungaria (1,9%), Republica Cehă (1,8%), Spania (1,5%), Statele Unite ale Americii, Bulgaria și  Austria ( a căite 1,2%).

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-noiembrie 2020, comparativ cu perioada similară din anul 2019 (Anexa 2), relevă diminuarea importurilor provenite din România (-26,2%), Federația Rusă (-13,7%), Italia (-16,5%), Ucraina (-8,6%), Germania (-6,8%), Austria (-32,7%), Franța (-20,0%), Republica Cehă (-17,6%), Turcia (-4,9%), Belarus (-13,5%), Ungaria (-9,7%), Statele Unite ale Americii (-12,5%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-15,5%), Vietnam (-10,3%), Suedia (-18,9%), Taiwan, provincie a Chinei (-21,2%), Slovacia (-10,6%), Maroc (-38,9%), Lituania (-16,0%), Spania (-2,8%), Finlanda (-12,5%),  care a influențat micșorarea pe total importuri cu 11,0%.  

În același timp, s-au majorat importurile provenite din Kazahstan (de 5,9 ori), China (+5,9%), Polonia (+7,7%), Serbia (+45,5%), Bulgaria (+10,3%), India (+11,4%), Azerbaidjan (de 5,7 ori), Japonia (+7,0%), Pakistan (+47,1%), Slovenia (+13,1%), Ecuador (+15,9%), Coreea de Sud (+6,1%), Grecia (+9,7%), Georgia (de 1,5 ori), atenuând scăderea pe total importuri cu 2,5%.      

În structura importurilor din ianuarie-noiembrie 2020 (Figura 12), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) au deținut împreună 95,2% din total importuri, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (26,0%); mărfuri manufacturate (19,9%); produse chimice (15,4%); produse alimentare și animale vii (12,1%); articole manufacturate diverse (11,0%); combustibili minerali (10,8%).

Deficitul balanței comerciale în luna noiembrie 2020 a fost de 260,9 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 16,8 milioane dolari SUA (+6,9%) mai mult față de cel înregistrat în luna octombrie 2020 și cu 23,4 milioane dolari SUA (+9,8%) mai mult comparativ cu luna noiembrie 2019.

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-noiembrie 2020 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 2581,6 milioane dolari SUA (Figura 14), sau cu 160,3 milioane dolari SUA (-5,8%) mai puțin comparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2019.

În ianuarie-noiembrie 2020 balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 702,2 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 842,8 milioane dolari SUA, respectiv cu 249,8 milioane dolari SUA (-26,2%) și cu 30,6 milioane dolari SUA (-3,5%) mai puțin față de valorile înregistrate în ianuarie-noiembrie 2019.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-noiembrie 2020 a fost de 46,8%, fiind în descreștere cu 1,5 puncte procentuale comparativ cu perioada similară din anul 2019.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-noiembrie 2020 a constituit 68,4%, în creștere cu 5,2 puncte procentuale față de perioada corespunzătoare din anul precedent. 

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-noiembrie 2020 a marcat 28,7%, în scădere cu 2,9 puncte procentuale comparativ cu aceeași perioadă din anul 2019. 

Persoanele fizice au importat în ianuarie-noiembrie 2020 mărfuri și produse în valoare de 175,0 mil. dolari SUA, cu 8,5% mai puțin în raport cu perioada similară din anul 2019. Scăderea a fost condiționată, în principal, de micșorarea importurilor de autoturisme (-9,2%), cărora le-a revenit 82,4% din importurile realizate de persoanele fizice.
  

Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra schimburilor comerciale ale Republicii Moldova.

  

Anexă: (8 tabele în format Excel)

  *Note:

 • Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
 • Datele pentru luna noiembrie 2020 sunt provizorii, iar pentru lunile precedente și perioadele  corespunzătoare din anii precedenți  - date revizuite.
 • Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri   utilizate sunt datorate rotunjirilor.
 • Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri.
 • Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.
Sursa datelor:

 • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

     

    Persoană de contact:
    Mariana Eni
    Șef al direcției statistica comerțului exterior 
    tel. 022 24 16 65

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
51911 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran