RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.05.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea agricolă în anul 2020
Activitatea agricolă în anul 2020
29.01.2021
Versiune tipar

Activitatea agricolă în anul 20201

Biroul Naţional de Statistică comunică că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2020, conform estimărilor preliminare, a marcat 72,9% faţă de anul 2019. Micşorarea producţiei globale agricole (cu 27,1%) a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 35,9% (care a cauzat reducerea indicelui general al producției globale agricole cu 26,1%) și producţiei animaliere - cu 3,8% (-1,0%).

Tabelul 1. Producţia principalelor produse agricole în gospodăriile de toate categoriile

 

Producţia,
mii tone

Producţia agricolă
în 20
20
în % faţă de 20192

Gradul de influenţă
a produselor agricole asupra
 creşterii (+), descreşterii (-) producţiei globale agricole în 20
20 faţă de 2019, %

2019

2020

Total producţia agricolă

x

x

72,9

-27,1

Producţia vegetală

x

x

64,1

-26,1

din care pe principalele tipuri:

 

 

 

 

Cereale şi leguminoase boabe – total3

3550

1496

43,7

-14,0

din care: grâu3

1147

568

49,5

-4,3

           porumb pentru boabe

2130

778

36,6

-8,6

           leguminoase pentru boabe

51

27

69,2

-0,3

Floarea-soarelui3

811

487

60,1

-4,7

Sfeclă de zahăr3

607

424

69,8

-0,4

Tutun

0,5

0,4

94,2

0,0

Soia

64

31

47,6

-0,5

Rapiță3

77

47

60,8

-0,6

Cartofi

177

171

96,7

-0,1

Legume

307

225

77,8

-1,7

Fructe, nuci şi pomuşoare – total

846

648

78,8

-2,0

Struguri

659

475

72,4

-1,8

Producţia animalieră

x

x

96,2

-1,0

din care pe principalele tipuri:

 

 

 

 

Vite şi păsări (în masă vie)

185

184

99,5

-0,1

Lapte

367

322

87,6

-0,7

Ouă (mil. bucăți)

687

641

94,3

-0,2

Scăderi considerabile a volumului fizic al producției agricole în anul 2020 faţă de anul 2019 au fost înregistrate la următoarele culturi: porumb pentru boabe - cu 63,4% (care a generat micşorarea producţiei globale agricole cu 8,6%), floarea-soarelui - cu 39,9% (-4,7%), grâu - cu 50,5% (-4,3%), fructe, nuci şi pomuşoare - cu 21,2% (-2,0%), struguri - cu 27,6% (-1,8%), legume - cu 22,2% (-1,7).

În anul 2020 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 64% (în anul 2019 – 73%), producţiei animaliere revenind 36% (în anul 2019 – 27%).

Fitotehnie. Recolta în anul 2020 faţă de anul 2019 se caracterizează prin micșorarea considerabilă a volumului cerealelor şi leguminoaselor boabe – cu 2054 mii tone sau cu 57,9% mai puțin (din ele a porumbului pentru boabe – cu 1352 mii tone (cu 63,5%), a grâului – cu 579 mii tone (cu 50,5%), a orzului – cu 62 mii tone (cu 36,6%) și a leguminoaselor-boabe – cu 24 mii tone (cu 47,0%)), a soiei – cu 33 mii tone (cu 52,4%), a floarei soarelui – cu 324 mii tone (cu 40,0%), a rapiței – cu 30 mii tone (cu 39,2%), a culturilor bostănoase alimentare – cu 15 mii tone (cu 35,1%), a sfeclei de zahăr cu 183 mii tone (cu 30,2%), a strugurilor – cu 184 mii tone (cu 27,9%), a legumelor, total – cu 82 mii tone (cu 26,8%) și a fructelor, nucilor și pomușoarelor – cu 198 mii tone (cu 23,3%).

Tabelul 2. Structura recoltei globale a culturilor agricole în anul 2020, pe categorii de gospodării, %

 

Gospodăriile de toate categoriile

din ele:

întreprinderile agricole

gospodăriile ţărăneşti (de fermier) și gospodăriile populaţiei

Cereale şi leguminoase boabe – total

100,0

47,9

52,1

din care:
cereale şi leguminoase
boabe (exclusiv porumb)

100,0

70,8

29,2

porumb pentru boabe

100,0

26,8

73,2

Floarea-soarelui

100,0

69,4

30,6

Sfeclă de zahăr

100,0

91,8

8,2

Tutun

100,0

88,9

11,1

Soia

100,0

49,9

50,1

Rapiţă - total

100,0

89,0

11,0

Cartofi

100,0

13,4

86,6

Legume

100,0

19,8

80,2

Culturi bostănoase alimentare

100,0

3,5

96,5

Fructe, nuci şi pomuşoare

100,0

32,9

67,1

Struguri

100,0

26,5

73,5

În anul 2020 întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de sfeclă de zahăr – 91,8%, rapiţă – 89,0%, tutun – 88,9%, cereale şi leguminoase pentru boabe (exclusiv porumb) – 70,8%, floarea-soarelui – 69,4%. Totodată, 96,5% din volumul total de culturi bostănoase, 86,6% de cartofi, 80,2% de legume, 73,5% de struguri, 73,2% de porumb pentru boabe, 67,1% de fructe, nuci și pomușoare şi 50,1% soia au fost produse de gospodăriile populaţiei și cele ţărăneşti (de fermier).

Tabelul 3. Roada medie a principalelor culturi agricole în gospodăriile de toate categoriile

 

2020

chintale la 1 hectar

în % faţă de 2019

Cereale şi leguminoase pentru boabe – total3

18,6

49,6

din care:grâu3

18,9

58,0

porumb pentru boabe

18,7

43,2

Floarea soarelui3

13,1

57,7

Sfeclă de zahăr3

327,0

81,7

Tutun

10,9

70,8

Soia

11,9

68,8

Rapiţă – total3

19,4

95,6

Cartofi

76,1

77,9

Legume de cîmp

56,1

69,9

Fructe, nuci şi pomuşoare

55,3

77,2

Struguri

39,2

71,5

Zootehnie. Producţia animalieră pe principalele tipuri se caracterizează prin următoarele date:

Tabelul 4. Producţia animalieră pe principalele tipuri

 

2020

total

în % faţă de 2019

Ponderea
(în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor
 
(în masă vie) – total, mii tone

183,9

99,2

100,0

din care: întreprinderile agricole4

94,2

110,9

51,2

  gospodăriile populaţiei

89,7

89,3

48,8

Lapte – total, mii tone

321,9

87,6

100,0

din care:întreprinderile agricole4

23,5

98,7

7,3

  gospodăriile populaţiei

298,4

86,9

92,7

Ouă - total, mil. bucăți

641,3

93,4

100,0

din care:întreprinderile agricole4

267,3

89,8

41,7

  gospodăriile populaţiei

374,0

96,2

58,3

Producția (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) în anul 2020 față de anul precedent  în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 0,8%, datorită micșorării volumului producţiei animale cu 10,7% în gospodăriile populației. În același timp, în întreprinderile agricole creşterea vitelor şi păsărilor  s-a majorat cu 10,9%.

Producţia de lapte și de ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut, respectiv, cu 12,4% și cu 6,6% în rezultatul micşorării producţiei atât în întreprinderile agricole, cât și în gospodăriile populației.

La 1 ianuarie 2021 faţă de data respectivă a anului trecut a fost înregistrată micșorarea efectivului de animale în gospodăriile de toate categoriile, cu excepția efectivului de vaci în întreprinderile agricole care a crescut cu 13,1%.

Tabelul 5. Efectivul de animale pe principalele specii 

La 1 ianuarie  2021

Ponderea
(în % faţă de total)

mii capete

în % faţă
de 1 ianuarie 2020

Bovine – total

110,6

86,3

100,0

 

din care: întreprinderile agricole4

18,4

99,8

16,7

 

  gospodăriile populaţiei

92,2

84,1

83,3

 

din ele vaci – total

72,7

86,0

100,0

 

din care: întreprinderile agricole4

5,3

113,1

7,3

 

  gospodăriile populaţiei

67,4

84,4

92,7

 

Porcine – total

354,2

85,7

100,0

 

din care: întreprinderile agricole4

198,2

86,8

56,0

 

  gospodăriile populaţiei

156,0

84,3

44,0

 

Ovine şi caprine – total

583,3

83,4

100,0

 

din care: întreprinderile agricole4

18,3

94,8

3,1

 

  gospodăriile populaţiei

565,0

83,1

96,9

 

Păsări (întreprinderile agricole)4

3078,7

79,1

x

 

 

Note:

1 Conform estimărilor preliminare. Informația este prezentată fară datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender
2 Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile, mai departe în text - reieșind din producția în expresie naturală
3 În masă după finisare
4 Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale

Metodologii statistice:

 

   Persoană de contact:
   Elena Orlova
   şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
   tel. 067 770 018

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
62417 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran