RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.05.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei în anul 2020
Activitatea industriei în anul 2020
19.02.2021
Versiune tipar

Activitatea industriei în anul 20201

Biroul Național de Statistică informează că în luna decembrie 2020, producția industrială (serie brută) s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 1,8%. Reducerea producției a fost cauzată de descreșteri în industria prelucrătoare (cu 5,6%), generând scăderea producției pe total industrie cu 4,4%. Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+32,5%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+12,1%), atenuând descreșterea producției pe total industrie, respectiv, cu 0,4% și 2,2%.

În luna decembrie 2020, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a micșorat cu 1,2% față de luna decembrie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria prelucrătoare (-5,1%). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+25,0%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+12,2%).

În anul 2020, comparativ cu anul precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 5,5%, ca urmare a descreșterii producției în industria prelucrătoare (-7,1%). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+9,5%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+2,3%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în anul 2020, comparativ cu anul 2019, s-a micșorat cu 5,9%, ca rezultat al descreșterii producției în industria prelucrătoare (-6,7%). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+8,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+3,4%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-22, %

 

 

Decembrie 2020 față de
decembrie 2019

Anul 2020 față de
anul 2019

TOTAL

B

98,2

94,5

S

98,8

94,1

Industria extractivă

B

132,5

109,5

S

125,0

108,7

Industria prelucrătoare

B

94,4

92,9

S

94,9

93,3

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

112,1

102,3

S

112,2

103,4

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

 

În luna decembrie 2020 comparativ cu aceeași perioada a anului 2019 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreștere a producției industriale cu 6,0% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 1,2%). Descreșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 33,1% (-0,9%); fabricarea altor produse alimentare – cu 5,7% (-0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 4,7% (-0,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 3,1% (-0,2%); fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 2,3% (-0,1%) etc.

În același timp s-au înregistrat creșteri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 20,4% (+0,1%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 5,4% și fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 0,5%.

În luna de referință s-au înregistrat descreșteri față de decembrie 2019 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea băuturilor – cu 31,8% (cauzând reducerea pe total industrie cu 6,5%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 29,3% (-1,0%); fabricarea produselor textile – cu 13,4% (-0,4%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. – cu 7,2% (-0,1%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 5,9% (-0,1%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 4,3% (-0,1%) etc.

Totodată, în luna de raport față de decembrie 2019, producția industrială a înregistrat creșteri la activitățile: prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 92,1% (+0,3%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 69,0% (+0,8%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 45,8% (+0,6%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 42,8% (+0,3%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 38,3% (+0,9%); fabricarea de mobilă – cu 31,7% (+1,1%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 8,3% (+0,1%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 6,5% (+0,2%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 5,2% (+0,2%) etc.

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice industriale în decembrie 2020, % (serie brută)

 

Decembrie 2020 față de noiembrie 2020

Decembrie 2020 față de decembrie 2019

Gradul de influență  (+/-) asupra indicelui general de producție, % (decembrie 2020 față de decembrie 2019)

INDUSTRIE - TOTAL

104,4

98,2

-1,8

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

71,3

132,5

+0,4

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

101,4

94,4

-4,5

Industria alimentara

86,5

94,0

-1,2

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

126,3

96,9

-0,2

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

153,9

120,4

+0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

72,2

66,9

-0,9

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

97,4

97,7

-0,1

Fabricarea produselor lactate

90,2

95,3

-0,1

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

104,1

105,4

+0,0

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

111,3

100,5

+0,0

Fabricarea altor produse alimentare

30,1

94,3

-0,1

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

73,4

92,0

-0,0

Fabricarea băuturilor

131,5

68,2

-6,5

Fabricarea produselor textile

71,9

86,6

-0,4

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

101,3

101,7

+0,1

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

103,9

98,2

-0,0

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

115,5

192,1

+0,3

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

105,7

95,7

-0,1

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

172,0

102,3

+0,0

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

95,9

138,3

+0,9

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

117,6

108,3

+0,1

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

99,8

106,5

+0,2

Producția altor produse din minerale nemetalifere

74,1

105,2

+0,2

Industria metalurgică

105,1

139,0

+0,0

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

121,9

145,8

+0,6

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

131,6

142,8

+0,3

Fabricarea echipamentelor electrice

101,0

94,1

-0,1

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

126,3

92,8

-0,1

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

80,5

70,7

-1,0

Fabricarea de mobilă

128,4

131,7

+1,1

Alte activitați industriale n.c.a.

121,6

148,4

+0,3

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

221,4

169,0

+0,8

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

122,6

112,1

+2,2

 

Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității din domeniul industrial.


 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Anexă:

Informații relevante:
Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
65775 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran