RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 21.09.2021
Prima / Comunicate de presă / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2020
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2020
19.02.2021
Versiune tipar

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 20201,2

Biroul Național de Statistică informează, că în luna decembrie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o creștere cu 17,2% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o creștere cu 18,5%, comparativ cu luna decembrie 2019.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, în decembrie 2020 a crescut cu 18,4% (în preţuri comparabile) faţă de luna noiembrie 2020 şi a scăzut cu 0,7% comparativ cu luna decembrie 2019.

Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului  cu autovehicule şi motociclete) şi
 serviciile de piaţă prestate populaţiei, în prețuri comparabile

Activitate economică

Decembrie 2020
în % faţă de:

Ianuarie-decembrie 2020
 în % faţă de
ianuarie-decembrie 2019

noiembrie 2020

decembrie 2019

Comerţ cu amănuntul

117,2

118,5

104,6

din care:

 

 

 

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate

123,9

103,3

98,5

Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate

131,2

117,1

109,0

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate

108,0

88,5

81,7

Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specializate

121,3

134,1

127,0

Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate

118,5

173,0

131,7

Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate

145,6

77,9

63,8

Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate

100,9

114,6

110,2

Servicii de piaţă prestate populaţiei

118,4

99,3

84,3

din care:

 

 

 

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică

102,0

60,9

55,4

Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale turoperatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

135,9

92,5

41,0

Învăţămînt

141,6

121,5

91,7

Sănătate şi asistenţă socială

114,9

107,5

107,6

Activităţi de recreare, de agrement

116,2

97,0

72,0

Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc

165,7

129,8

135,6

Alte activităţi de servicii

123,5

129,8

98,5

În anul 2020 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 4,6% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2019.

În același timp, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei s-a micșorat cu 15,7% (în preţuri comparabile) în raport cu anul 2019.

În luna decembrie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a scăzut cu 2,1 % (în preţuri curente) față de luna noiembrie 2020 și s-a majorat cu 2,2 %, comparativ cu luna decembrie 2019.

Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi
 serviciile de piaţă prestate întreprinderilor, în prețuri curente

Activitate economică

Decembrie 2020
în % faţă de:

Ianuarie-decembrie 2020
în % faţă de
ianuarie-decembrie 2019

noiembrie 2020

decembrie 2019

Comerţ cu ridicata

97,9

102,2

94,4

din care:

 

 

 

Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata

125,4

112,4

62,8

Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii

60,3

85,2

100,4

Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului

121,1

98,5

95,3

Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum

97,8

131,0

98,9

Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii

115,7

140,6

155,8

Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri

86,2

113,3

82,0

Comerţ cu ridicata specializat al altor produse

89,9

94,7

88,9

Comerț cu ridicata nespecializat

124,5

90,5

86,3

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor

116,7

92,6

84,5

din care:

 

 

 

  Transport și depozitare

99,8

77,6

68,0

Informaţii şi telecomunicaţii (cu excepţia activităţii de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţii de editare muzicală, activităţi de difuzare şi transmitere de programe)

126,3

104,5

104,6

Tranzacţii imobiliare

119,8

86,2

81,7

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (cu excepţia activităţii veterinare)

145,8

109,0

92,1

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (cu excepţia activităţii agenţiilor turistice şi ale turoperatorilor)

107,0

107,1

106,7

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor în decembrie 2020, au crescut cu 16,7 % (în preţuri curente) față de luna precedentă și s-au micșorat cu 7,4%, comparativ cu luna decembrie 2019.

În anul 2020 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a micșorat cu 5,6% (în preţuri curente), faţă de anul 2019.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor, în aceeași perioadă a înregistrat o scădere cu 15,5% (în preţuri curente), în raport cu anul 2019.

În luna decembrie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a inregistrat o scădere de 3,4% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi s-a micșorat cu 13,1% față de luna decembrie 2019.

În anul 2020 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete s-a micșorat cu 18,1% (în preţuri curente), comparativ cu anul 2019.


Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității comerțului și serviciilor.


 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt provizorii, si pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Precizări metodologice:

Referințe utile privind evoluția cifrei de afaceri  în unele state ale lumii:
Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):
   • http://www.cisstat.com/
    •  

     Persoană de contact:
     Iulia Timofti
     consultant principal al direcției statistica comerţului interior
     tel. 067 770 062

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
31283 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran