RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.05.2022
Prima / Comunicate de presă / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2021
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2021
11.05.2021
Versiune tipar

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 20211

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna aprilie 2021 comparativ cu luna aprilie 2020 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 2,83%, inclusiv la produse alimentare cu 5,08% și la mărfuri nealimentare cu 3,80%. Totodată, prețurile de consum la serviciile prestate populaţiei s-au redus în aceeași perioadă cu 1,58% (Tabelul 1).

Preţurile medii de consum în luna aprilie 2021 faţă de luna martie 2021 au crescut cu 1,48% (informativ: în luna aprilie 2020 faţă de martie 2020 acestea au crescut cu 0,17%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de creșterea preţurilor la produsele alimentare cu 3,18%, la mărfurile nealimentare cu 0,63% și la serviciile prestate populației cu 0,34%.

În luna aprilie 2021 faţă de luna martie 2021 au crescut preţurile la următoarele produse alimentare: cartofi proaspeți – cu 18,0%, legume proaspete – cu 13,8% (în special: varză – cu 51,0%, tomate – cu 19,0%, castraveți – cu 13,9%, usturoi – cu 13,6%, ceapă uscată – cu 3,9%, bostănoase – cu 3,3%, ciuperci proaspete – cu 2,6%), fructe proaspete – cu 4,0% (în special: fructe exotice – cu 9,8%, citrice – cu 4,8%, struguri – cu 3,5%), uleiuri și grăsimi – cu 3,5% (în special: ulei vegetal – cu 8,1%, alte grăsimi comestibile de origine animală – cu 6,8%, margarină şi alte grăsimi vegetale – cu 4,3%), maioneză,  muştar, oţet si alte condimente – cu 3,2%, cereale (grâne) – cu 2,8%, carne, preparate și conserve din carne – cu 2,2% (în special: carne de porc – cu 5,2%, carne de oi – cu 3,3%, carne de vită – cu 1,8%, carne de pasăre – cu 1,7%, semifabricate şi  produse finite din carne – cu 1,5%), peşte şi conserve din peşte – cu 1,6% (în special: peşte proaspăt sau refrigerat – 3,8%, fructe de mare congelate – cu 1,4%), lapte integral proaspăt – 0,9%, zahăr – 0,8%.

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preţ la: ouă de găină – cu 2,9%,  legume rădăcinoase – cu 2,4%.

Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, în luna aprilie 2021 față de martie 2021, au fost înregistrate creșteri de preț la combustibili și carburanți – cu 1,6% (în special: benzină – cu 2,8%, gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 1,8%, motorină – cu 1,2%), echipamente pentru sport, camping și de recreere în aer liber, calculatoare și alte echipamente de procesare a informației, sandalete pentru bărbați, femei, copii, biciclete, materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – până la 3,9%.

Concomitent, în luna aprilie 2021 în comparație cu martie 2021 au fost înregistrate unele reduceri de preț la încălțăminte de iarnă pentru adulți și copii, îmbrăcăminte din blană naturală pentru adulți până la 4,2%.

Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna aprilie 2021 faţă de luna martie 2021, au fost înregistrate creșteri de preț la serviciile transportului aerian de pasageri – cu 11,3%, serviciile turistice interne și internaţionale – cu 4,7% și respectiv cu 2,3%, servicii de conducere auto – cu 3,1%.

 Tabelul 1. Rata inflaţiei în aprilie 2021 

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)2

Aprilie 2021, în % faţă de:

Informativ:
Aprilie 2020, în % faţă de:

Martie
2021

Decembrie
 2020

Aprilie
2020

Martie
2020

Decembrie
 2019

Aprilie
2019

Total

10 000

1,48

3,31

2,83

0,17

0,86

5,25

  Produse alimentare

3 634,29

3,18

6,36

5,08

1,17

2,90

9,96

Pâine

194

0,61

1,62

4,19

0,36

0,99

2,40

Legume(fără cartofi)

377

13,78

33,92

12,00

4,37

15,68

3,06

Fructe (fără fructe uscate, congelate, conserve din fructe)

274

4,03

9,68

-0,94

3,13

16,01

56,73

Carne, preparate şi conserve din carne

752

2,17

3,42

3,26

0,47

-0,94

4,45

Lapte şi produse lactate

463

0,45

1,33

4,34

0,16

1,31

8,32

Zahăr

51

0,80

2,14

3,44

0,74

3,23

2,66

Ouă

53

-2,91

-22,79

15,77

1,76

-25,14

25,61

Ulei vegetal

49

8,13

25,52

47,94

0,14

0,80

1,17

  Mărfuri nealimentare

3 784,65

0,63

3,03

3,80

-0,79

-1,22

1,48

Confecții

447

0,33

0,44

0,91

0,09

-0,42

3,60

Încălțăminte

245

0,40

0,19

1,30

0,22

-0,83

2,49

Medicamente

336

0,25

0,71

2,54

-0,24

-0,75

0,58

Combustibili3

577

1,62

14,46

11,98

-4,11

-6,43

-6,19

Materiale de construcţie

135

1,15

2,62

3,45

0,13

0,00

1,46

  Servicii

2 581,06

0,34

-0,48

-1,58

0,02

0,81

3,51

Servicii comunal-locative

860

0,08

-2,83

-7,76

-0,02

0,02

3,81

Apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energie electrică

328

0,00

-7,85

-15,38

0,00

0,00

10,04

Gaze naturale prin reţea

185

0,00

0,00

-12,09

0,00

0,00

0,00

Încălzire centralizată

97

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,15

-0,15

Transportul de pasageri

275

2,40

2,95

4,76

0,27

8,09

8,38

Alimentaţia publică

320

0,00

0,58

2,17

0,00

0,27

5,52

Datele  tabelului în format .xlsx

Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP4, este prezentată în Tabelul 25.

 Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP

Diviziunea

Denumirea

Aprilie 2021, în % faţă de:

Martie
 2021

Decembrie 2020

Aprilie
2020

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

103,29

106,56

105,16

02

Băuturi alcoolice, tutun și droguri

100,36

102,85

105,28

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

100,35

100,36

101,13

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

100,33

99,41

95,64

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

100,29

100,90

101,23

06

Sănătate

100,14

100,58

102,42

07

Transport

101,94

108,44

110,09

08

Telecomunicație6

100,01

100,08

100,18

09

Recreere și cultură

100,69

101,05

102,38

10

Educație

100,00

99,55

103,43

11

Restaurante și hoteluri

100,02

100,46

102,12

12

Diverse produse și servicii

100,12

100,46

101,40

Datele tabelului în format .xlsx

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali7 ai prețurilor de consum în aprilie 2021

Denumirea indicatorilor

Aprilie 2021, în % faţă de:

  Martie
2021

Decembrie
2020

Aprilie
2020

Total IPC

101,48

103,31

102,83

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,39

100,89

102,48

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,51

101,50

101,58

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,69

104,17

104,10

Total IPC,,exclusiv combustibili

101,47

102,65

102,28

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

103,18

106,36

105,08

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

100,43

99,11

97,20

Indicele preţurilor la combustibili

101,62

114,46

111,98

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

102,25

105,03

103,43

 Datele tabelului în format .xlsx

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-aprilie 2021, față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

 Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-aprilie 2021, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

100,46

100,43

100,61

100,45

100,37

100,22

99,91

99,94

100,11

100,62

Februarie

100,38

100,37

100,53

100,20

100,35

100,62

100,32

100,56

100,16

101,00

Martie

100,96

100,92

100,92

101,02

100,99

101,49

101,29

101,34

100,97

101,90

Aprilie

101,48

101,49

101,48

101,59

101,44

102,83

102,67

102,66

102,19

103,26

Datele tabelului în format .xlsx

Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada aprilie 2020 – aprilie 2021, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.

Datele figurii în format .xlsx

 

 Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, coeficienţii de ponderare se modifică anual, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC) în anul t-2, ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (ved. metadatele de referinţă). Astfel, începând cu luna ianuarie 2021, calculele IPC sunt realizate cu utilizarea coeficienților de ponderare pentru anul 2019. Din anul 2019, cheltuielile de consum în cadrul CBGC sunt clasificate conform Clasificatorului cheltuielilor gospodăriilor casnice (CC-GC) armonizat cu Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP) aprobată de către Comisia de statistică a ONU în 1999, precum și cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
3 Poziția Combustibili include gaze lichefiate, combustibili lichizi, combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, vreascuri, brichete, peleți, etc.), carburanți.
4 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP).
5 Informație mai detaliată privind indicii prețurilor de consum, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul 2.1)  la comunicatul de presă.
6 Diviziunea Telecomunicație pe lăngă serviciile de telecomunicații include și echipamentele de telefonie.
7 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică  nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009 cu modificările și completările ulterioare.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

 

Persoană de contact:

Todică Elizaveta
şef interimar al direcţiei statistica preţurilor de consum
tel: 067 770 834

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
65934 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran