RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei în ianuarie-mai 2021
Activitatea industriei în ianuarie-mai 2021
20.07.2021
Versiune tipar

Activitatea industriei în ianuarie-mai 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna mai 2021, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 11,6%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna mai 2020 față de luna  mai 2019 cu 12,9%. Majorarea producției în mai 2021 față de luna mai 2020 a fost cauzată de creșteri în industria extractivă (+17,6%), în industria prelucrătoare (+11,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+12,3%), generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,5%, 10,1% și 1,0% (ved. Figura 1 și Tabelul 1).

În luna mai 2021, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a majorat cu 14,7% față de luna mai a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+21,2%), în industria prelucrătoare (+14,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+14,2%).

 

Datele graficului în format .xls

Evoluția producției industriale în mai 2011 - mai 2021 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xls

În ianuarie-mai 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 11,7%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-mai 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 7,0%. Majorarea producției în ianuarie-mai 2021 față de perioada similară a anului trecut a fost cauzată de  creșterea producției în industria extractivă (+11,2%), în industria prelucrătoare (+8,5%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+25,4%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-mai 2021, comparativ cu ianuarie-mai 2020, s-a majorat cu 8,8%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+8,9%), în industria prelucrătoare (+6,8%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+18,7%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Mai 2021 față de mai 2020

Ianuarie-mai 2021 față de ianuarie-mai 2020

TOTAL

B

111,6

111,7

S

114,7

108,8

Industria extractivă

B

117,6

111,2

S

121,2

108,9

Industria prelucrătoare

B

111,4

108,5

S

114,6

106,8

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

112,3

125,4

S

114,2

118,7

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xls

 În luna mai 2021, comparativ cu lună mai 2020, industria alimentară a înregistrat o descreștere a producției cu 11,7% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 3,1%). Descreșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 64,8% (cauzând reducerea pe total industrie cu 3,9%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 12,2% (-0,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 6,7% (-0,5%); fabricarea produselor lactate – cu 3,8% (-0,2%).

În același timp s-au înregistrat creșteri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: fabricarea altor produse alimentare – cu 72,5% (+0,5%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 39,2% (+0,9%); %); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 2,1% (+0,1%), etc.

În luna mai 2021 s-au înregistrat creșteri față de mai 2020 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea de mobilă – de 2,1 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 3,0%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 81,7% (+1,9%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 75,9% (+0,9%); fabricarea produselor textile – cu 71,1% (+1,7%); industria metalurgică – cu 60,8% (+0,1%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 42,6% (+0,2%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 33,5% (+1,6%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 31,0% (+1,2%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 19,3% (+0,3%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 – cu 18,1% (+0,2%); fabricarea băuturilor – cu 16,9% (+1,2%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 13,9% (+0,2%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 11,5% (+0,9%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 9,4% (+0,5%), etc.
Totodată, în luna mai 2021 față de mai 2020, producția a înregistrat descreșteri la activitățile: repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 45,1% (-0,7%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 16,3% (-1,2%).

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice în mai 2021, % (serie brută)
 

 

Mai 2021 față de:

Mai 2021 față de
 mai 2020: gradul de influență  (+/-) asupra indicelui general de producție, %

aprilie 2021

mai 2020

mai 2019

INDUSTRIE – TOTAL

85,3

111,6

97,2

+11,6

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

89,0

117,6

100,2

+0,5

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

91,8

111,4

96,0

+10,1

Industria alimentara

97,8

88,3

99,6

-3,1

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

87,2

93,3

93,8

-0,5

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

56,7

104,6

119,6

+0,0

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

110,2

139,2

89,3

+0,9

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

659,6

35,2

157,6

-3,9

Fabricarea produselor lactate

113,2

96,2

95,8

-0,2

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

105,7

87,8

105,4

-0,1

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

75,2

102,1

99,2

+0,1

Fabricarea altor produse alimentare

73,3

172,5

82,8

+0,5

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

104,1

109,2

119,6

+0,0

Fabricarea băuturilor

104,5

116,9

87,4

+1,2

Fabricarea produselor textile

67,6

171,1

94,1

+1,7

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

95,3

111,5

94,6

+0,9

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

83,5

175,9

137,4

+0,9

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

90,9

142,6

66,7

+0,2

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

84,1

113,9

116,5

+0,2

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

82,0

113,9

70,3

+0,1

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

100,4

83,7

134,3

-1,2

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

100,2

119,3

122,6

+0,3

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

80,7

109,4

107,7

+0,5

Producția altor produse din minerale nemetalifere

88,5

102,7

110,4

+0,2

Industria metalurgică

106,8

160,8

176,4

+0,1

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

114,3

133,5

122,3

+1,6

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

59,0

101,5

48,3

+0,0

Fabricarea echipamentelor electrice

90,2

181,7

77,2

+1,9

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

75,2

118,1

60,6

+0,2

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

83,9

131,0

44,3

+1,2

Fabricarea de mobilă

95,3

211,3

115,0

+3,0

Alte activitați industriale n.c.a.

81,5

165,0

134,4

+0,4

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

54,5

54,9

62,9

-0,7

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

48,0

112,3

111,3

+1,0

 Datele tabelului în format .xls

Anexă:

Note:
1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:
 
Baza de date Eurostat:

 

Persoana de contact:

Galina Ermurachi
şef al direcţiei statistica industriei și energeticii
Tel. 067 770 045
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69619 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran