RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea agricolă în ianuarie-iunie 2021
Activitatea agricolă în ianuarie-iunie 2021
27.07.2021
Versiune tipar

Activitatea agricolă în ianuarie-iunie 20211

Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-iunie 2021, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 5200,4 mil. lei, constituind 88,7% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2020. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 22,8% și producţiei animaliere cu 9,5%. Reducerea producţiei vegetale este cauzată în special de întârzierea față de anul precedent a campaniei de recoltare a cerealierelor de prima grupă și a altor culturi agricole, drept urmare a condițiilor climaterice specifice din acest an. Producţia animalieră s-a diminuat în principal ca urmare a scăderii efectivului de animale în gospodăriile de toate categoriile.

Fitotehnie. Conform datelor priliminare pentru roada anului 2021, gospodăriile de toate categoriile au semănat 1547,3 mii ha sau cu 26,4 mii ha (cu 1,7%) mai mult faţă de anul 2020.

Tabelul 1. Suprafețele însămânțate cu culturi agricole și structura lor, în gospodăriile de toate categoriile la 1 iunie 2021

 

Mii ha

În % faţă
 de 1 iunie 2020

Structura, %

la 1 iunie 2020

la 1 iunie 2021

Suprafaţa însămânţată – total

1547,3

101,7

100,0

100,0

din care:

 

 

 

 

Cereale şi leguminoase pentru boabe – total

966,5

101,7

62,5

62,4

din acestea:

 

 

 

 

grâu de toamnă şi primăvară

340,9

111,8

20,0

22,0

orz de toamnă şi primăvară

64,9

120,9

3,5

4,2

porumb pentru boabe

518,1

95,0

35,8

33,5

leguminoase pentru boabe

31,1

98,6

2,1

2,0

Culturi tehnice – total

471,4

103,0

30,1

30,5

din acestea:

 

 

 

 

sfeclă de zahăr

16,3

114,3

0,9

1,1

floarea-soarelui

389,1

101,5

25,2

25,1

tutun

0,3

115,5

0,0

0,0

soia

23,2

80,5

1,9

1,5

rapiţă de toamnă

33,0

144,3

1,5

2,1

Cartofi, legume şi bostănoase – total

66,4

96,0

4,5

4,3

din acestea:

 

 

 

 

cartofi

22,2

97,2

1,5

1,4

legume de câmp

37,5

94,7

2,6

2,4

bostănoase

6,2

102,1

0,4

0,4

Culturi pentru nutreţ – total

43,2

98,7

2,9

2,8

din acestea:

 

 

 

 

porumb pentru siloz şi masă verde

3,4

77,0

0,3

0,2

ierburi perene

36,2