RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2021
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2021
10.08.2021
Versiune tipar

Evoluția  preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 20211

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna iulie 2021 comparativ cu luna iulie 2020 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 3,49%, inclusiv la produse alimentare cu 4,20% și mărfuri nealimentare cu 5,54%. Totodată, prețurile de consum la serviciile prestate populaţiei s-au redus în aceeași perioadă cu 0,45% (Tabelul 1).

Preţurile medii de consum în luna iulie 2021 faţă de luna iunie 2021 au crescut cu 0,08% (informativ: în luna iulie 2020 faţă de iunie 2020 acestea au înregistrat o scădere de 0,23%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la mărfurile nealimentare cu 0,60% și la serviciile prestate populației cu 1,37%. Totodată, prețurile de consum la produsele alimentare în luna iulie 2021 faţă de luna iunie 2021 s-au diminuat cu 1,36%.

În luna iulie 2021 faţă de luna iunie 2021 au crescut preţurile la următoarele produse alimentare: ouă de găină – cu 14,3%, legume rădăcinoase – cu 10,2%, citrice – cu 7,4%, peşte proaspăt sau refrigerat – cu 3,8%, lapte integral – cu 3,1%, bere cu conţinut scăzut de alcool şi fără alcool – cu 2,0%, miere naturală de albine – cu 1,6%, carne, preparate şi conserve din carne – cu 0,9% (în special: carne de vită  – cu 2,2%, carne de pasăre – cu 1,1%, carne de porc – cu 1,0%).

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preţ la: legume – cu 15,6% (în special: castraveți – cu 32,3%,tomate – cu 28,6%, ardei grași, dovlecei proaspeți – cu 28,4%, varză – cu 22,1%, usturoi – cu 8,8%, ceapă uscată – cu 6,5%), fructe sâmburoase –  cu 14,9%, cartofi – cu 14,6%.

Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, în luna iulie 2021 față de iunie 2021, au fost înregistrate creșteri de preț mai accentuate la: echipamentele de procesare a informaţiei – cu 6,9%, gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 3,9%, materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 3,8%, piese de schimb şi accesorii pentru transportul personal – cu 3,5%, mobilă – cu 2,6%.

Concomitent, în luna iulie 2021 în comparație cu iunie 2021 au fost înregistrate unele reduceri de preț la plante şi flori – cu 4,8%, benzină – cu 2,3%, motorină – cu 1,8%.

Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna iulie 2021 faţă de luna iunie 2021, au fost înregistrate creșteri de preț la serviciile saloanelor de coafură şi estetică corporală – cu 9,3%, repararea mobilei și a articolelor de mobilier – cu 8,9%, contractele anuale de studii în universități și colegii – cu 3,5% și respectiv 1,3%, serviciile transportului aerian de pasageri – cu 2,8%, serviciile turistice internaţionale – cu 1,8%, serviciile prestate de zugravi – cu 1,5%, serviciile pentru întreținerea copiilor în creșe și grădinițe – cu 0,9%.                                                                                           

Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna iulie 2021

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)2

Iulie 2021, în % faţă de:

Informativ:
Iulie 2020, în % faţă de:

Iunie
2021

Decembrie
 2020

Iulie
2020

Iunie
2020

Decembrie
 2019

Iulie
2019

Total

10 000

0,08

3,95

3,49

-0,23

0,84

4,23

  Produse alimentare

3 634,29

-1,36

4,82

4,20

-1,01

2,27

8,12

Pâine

194

0,10

2,60

3,77

0,13

2,38

3,60

Legume3

377

-15,64

-7,11

-9,31

-7,44

-0,90

15,70

Fructe4

274

-0,54

13,09

-7,24

2,75

27,72

38,11

Carne, preparate şi conserve din carne

752

0,86

6,59

6,72

-0,09

-1,21

1,43

Lapte şi produse lactate

463

0,74

1,86

5,12

0,38

1,09

8,14

Zahăr

51

0,23

3,70

4,34

-0,34

3,91

3,72

Ouă

53

14,25

-11,36

23,02

-2,22

-19,12

25,17

Ulei vegetal

49

0,80

28,67

50,17

0,82

1,79

2,11

  Mărfuri nealimentare

3 784,65

0,60

4,91

5,54

0,24

-1,08

0,43

Confecții

447

0,46

1,44

1,27

0,10

0,21

3,48

Încălțăminte

245

0,52

1,98

1,90

0,24

0,34

2,97

Medicamente

336

0,83

2,17

3,07

0,50

0,17

0,89

Combustibili și carburanți5

577

-0,71

16,09

17,15

0,07

-9,29

-11,14

Materiale de construcţie

135

3,84

14,76

14,89

0,12

0,69

1,54

  Servicii

2 581,06

1,37

1,28

-0,45

0,27

1,43

3,76

Servicii comunal-locative

860

-0,03

-2,69

-8,00

0,29

0,41

4,10

Apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energie electrică

328

0,00

-7,85

-15,38

0,00

0,00

10,04

Gaze naturale prin reţea

185

0,00

0,00

-12,09

0,00

0,00

0,00

Încălzire centralizată

97

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,15

-0,15

Transportul de pasageri

275

0,59

1,10

1,96

-0,20

9,07

8,68

Alimentaţia publică

320

0,14

1,55

2,21

0,79

1,19

6,30

Tabelul 1 în format .xlsx

Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP6, sunt prezentați în Tabelul 27.

Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum în iulie 2021, pe diviziuni de mărfuri și servicii conform clasificatorului COICOP

Diviziunea

Denumirea

Iulie 2021, în % faţă de:

Iunie
 2021

Decembrie 2020

Iulie
2020

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

98,58

104,92

104,25

02

Băuturi alcoolice, tutun și droguri

100,24

104,11

105,47

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

100,46

101,75

101,65

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

100,60

100,87

97,00

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

101,11

102,89

102,38

06

Sănătate

100,53

101,73

102,90

07

Transport

99,57

108,96

111,74

08

Telecomunicație8

100,08

100,33

100,39

09

Recreere și cultură

101,19

105,44

104,80

10

Educație

101,85

101,76

105,73

11

Restaurante și hoteluri

100,13

101,38

102,13

12

Diverse produse și servicii

107,68

108,86

109,44

Tabelul 2  în format .xlsx

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali9 ai prețurilor de consum în iulie 2021

Denumirea indicatorilor

Iulie 2021, în % faţă de:

 Iunie
2021

Decembrie
2020

Iulie
2020

Total IPC

100,08

103,95

103,49

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,82

102,89

103,51

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,91

103,43

103,06

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

99,76

104,63

104,68

Total IPC,,exclusiv combustibili

100,13

103,24

102,69

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

98,64

104,82

104,20

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

101,68

100,57

98,35

Indicele preţurilor la combustibili

99,29

116,09

117,15

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

99,57

104,68

103,65

Tabelul 3 în format .xlsx

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-iulie 2021, față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-iulie 2021, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

100,46

100,43

100,61

100,45

100,37

100,22

99,91

99,94

100,11

100,62

Februarie

100,38

100,37

100,53

100,20

100,35

100,62

100,32

100,56

100,16

101,00

Martie

100,96

100,92

100,92

101,02

100,99

101,49

101,29

101,34

100,97

101,90

Aprilie

101,48

101,49

101,48

101,59

101,44

102,83

102,67

102,66

102,19

103,26

Mai

100,48

100,58

100,54

100,80

100,27

103,09

103,02

103,08

102,86

103,24

Iunie

100,05

100,16

100,39

99,88

99,83

103,16

103,29

103,49

102,65

103,05

Iulie

100,08

100,45

100,02

99,60

100,07

103,49

104,12

103,92

102,61

103,13

Tabelul 4 în format .xlsx

Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada iulie 2020 – iulie 2021, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.

 Figura 1 în format .xlsx

 Anexă:

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, coeficienţii de ponderare se modifică anual, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC) în anul t-2, ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (ved. metadatele de referinţă). Astfel, începând cu luna ianuarie 2021, calculele IPC sunt realizate cu utilizarea coeficienților de ponderare pentru anul 2019. Din anul 2019, cheltuielile de consum în cadrul CBGC sunt clasificate conform Clasificatorului cheltuielilor gospodăriilor casnice (CC-GC) armonizat cu Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP) aprobată de către Comisia de statistică a ONU în 1999, precum și cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
3 Poziția „legume” (în Tabelul1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
4 Poziția „fructe” (în Tabelul1) include fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
5 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul1) include gaze lichefiate, combustibili lichizi (petrol lampant), combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți, etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
6 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP).
7 Informație mai detaliată privind indicii prețurilor de consum, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul 2.1)  la comunicatul de presă.
8 Diviziunea Telecomunicație (în Tabelul2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
9 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică  nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

 

Persoană de contact:
Todică Elizaveta
şef interimar al direcţiei statistica preţurilor de consum
tel: 067 770 834

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
43027 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran