RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei în ianuarie-iunie 2021
Activitatea industriei în ianuarie-iunie 2021
19.08.2021
Versiune tipar

Activitatea industriei în ianuarie-iunie 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna iunie 2021, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 20,4%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna iunie 2020 față de luna iunie 2019 cu 6,8%. Majorarea producției în iunie 2021 față de luna iunie 2020 a fost cauzată de creșteri în industria extractivă (+18,1%), în industria prelucrătoare (+21,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+8,7%), generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,7%, 19,0% și 0,7% (ved. Figura 1 și Tabelul 1).

În luna iunie 2021, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a majorat cu 15,9% față de luna iunie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+15,6%), în industria prelucrătoare (+17,3%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+9,4%).

Datele graficului în format .xls

Evoluția producției industriale în iunie 2011 – iunie 2021 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xls

În ianuarie-iunie 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 13,1%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-iunie 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 7,0%. Majorarea producției în ianuarie-iunie 2021 față de perioada similară a anului trecut a fost cauzată de creșterea producției în industria extractivă (+12,5%), în industria prelucrătoare (+10,8%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+24,1%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-iunie 2021, comparativ cu ianuarie-iunie 2020, s-a majorat cu 9,8%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+10,3%), în industria prelucrătoare (+8,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+17,0%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Iunie 2021 față de iunie 2020

Ianuarie-iunie 2021 față de ianuarie-iunie 2020

TOTAL

B

120,4

113,1

S

115,9

109,8

Industria extractivă

B

118,1

112,5

S

115,6

110,3

Industria prelucrătoare

B

121,6

110,8

S

117,3

108,6

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

108,7

124,1

S

109,4

117,0

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xls

În luna iunie 2021, comparativ cu lună iunie 2020, industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 5,9% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 1,3%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea altor produse alimentare – cu 96,7% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 0,9%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 25,2% (+0,1%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 23,9% (+0,1%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 23,2% (+0,7%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 15,1% (+0,5%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 7,7% (+0,5%); fabricarea produselor lactate – cu 4,9% (+0,2%), etc.

În același timp s-a înregistrat descreșterea producției industriale la fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale cu 58,1%, cauzând reducerea pe total industrie cu 1,8%.

În luna iunie 2021 s-au înregistrat creșteri față de iunie 2020 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: fabricarea de mobilă – de 2,9 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 6,0%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 81,1% (+0,5%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 77,7% (+0,8%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 64,7% (+0,4%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 52,3% (+2,2%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 48,5% (+0,7%); industria metalurgică – cu 47,4% (+0,1%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 31,0% (+1,0%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 30,3% (+1,5%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 22,3% (+1,9%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 21,8% (+1,8%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 19,9% (+0,3%); fabricarea băuturilor – cu 14,1% (+1,0%); fabricarea produselor textile – cu 14,1% (+0,7%), etc.

Totodată, în luna iunie 2021 față de iunie 2020, producția a înregistrat descreșteri la activitățile: fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 33,7% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 0,3%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 18,5% (-1,0%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 12,9% (-0,8%), etc.

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice în iunie 2021, % (serie brută)
 

 

Iunie 2021 față de:

Iunie 2021 față de
iunie 2020: gradul de influență  (+/-) asupra indicelui general de producție, %

mai 2021

iunie 2020

iunie 2019

INDUSTRIE – TOTAL

117,5

120,4

112,2

+20,4

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

126,2

118,1

135,3

+0,7

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

118,4

121,6

111,3

+19,0

Industria alimentara

111,5

105,9

115,4

+1,3

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

113,3

107,7

110,7

+0,5

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

126,3

125,2

152,5

+0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

135,5

123,2

104,5

+0,7

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

66,1

41,9

4079,6

-1,8

Fabricarea produselor lactate

103,2

104,9

96,0

+0,2

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

124,9

123,9

158,9

+0,1

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

107,6

115,1

114,2

+0,5

Fabricarea altor produse alimentare

154,0

196,7

105,4

+0,9

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

87,3

112,2

141,6

+0,0

Fabricarea băuturilor

113,2

114,1

97,0

+1,0

Fabricarea produselor textile

146,5

114,1

89,0

+0,7

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

130,1

122,3

117,0

+1,9

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

109,2

119,9

127,8

+0,3

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

147,6

164,7

152,9

+0,4

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

125,4

148,5

132,0

+0,7

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

125,8

112,6

108,8

+0,1

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

75,0

81,5

107,0

-1,0

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

102,9

177,7

126,0

+0,8

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

118,6

130,3

121,0

+1,5

Producția altor produse din minerale nemetalifere

129,3

121,8

123,1

+1,8

Industria metalurgică

85,6

147,4

124,6

+0,1

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

106,1

152,3

136,3

+2,2

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

103,5

66,3

69,7

-0,3

Fabricarea echipamentelor electrice

108,5

131,0

80,7

+1,0

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

143,3

99,7

52,9

-0,0

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

108,7

87,1

50,5

-0,8

Fabricarea de mobilă

173,6

288,5

291,1

+6,0

Alte activitați industriale n.c.a.4

113,0

166,8

150,4

+0,5

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

138,3

181,1

104,9

+0,5

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

104,4

108,7

115,6

+0,7

Datele tabelului în format .xls

 

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

 

 Persoana de contact:
Galina Ermurachi
şef al direcţiei statistica industriei și energeticii
Tel. 067 770 045

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69685 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran