RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.05.2022
Prima / Comunicate de presă / Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2021
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2021
10.12.2021
Versiune tipar

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova
în luna noiembrie 20211

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna noiembrie 2021 comparativ cu luna noiembrie 2020 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 12,44%, inclusiv la produse alimentare cu 15,49%, mărfuri nealimentare cu 11,28% și servicii prestate populaţiei cu 9,65% (Tabelul 1).

Preţurile medii de consum în luna noiembrie 2021 faţă de luna octombrie 2021 au crescut cu 3,50% (informativ: în luna noiembrie 2020 faţă de octombrie 2020 acestea au înregistrat o creștere de 0,16%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 3,17%, la mărfurile nealimentare cu 1,38% și la serviciile prestate populației cu 7,07%.

În luna noiembrie 2021, faţă de luna octombrie 2021, au crescut preţurile în particular la următoarele produse alimentare: ouă de găină – cu 11,4%, legume – cu 10,0%, cartofi – cu 9,2%, făină de porumb – cu 4,4%, zahăr – cu 4,1%, grăsimi – cu 4,0% (inclusiv la ulei vegetal – cu 4,3%, unt – cu 3,6%), ciocolată, bomboane de ciocolată și alte produse din cacao – cu 3,9%, pâine din făină de grâu – cu 2,8%, lapte şi produse lactate – cu 2,5% (inclusiv la lapte semidegresat și lapte integral – cu 5,4% și, respectiv, cu 3,5%, smântână şi frişcă – cu 2,2%, brânză de vaci,  caşcaval şi brânză de oi – cu câte 2,1%, produse din lapte acru – cu 1,3%), orez – cu 2,1%, carne de porc, de pasăre, de vită, peşte, crupe, paste, biscuiți și turte dulci, sare, maioneză,  muştar, oţet – până la 2%.

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preţ la: citrice – cu 13,5%, fructe exotice – cu 7,8%, ciuperci proaspete – cu 2,1%, varză – cu 1,9%.

Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, în luna noiembrie 2021 față de octombrie 2021, au fost înregistrate creșteri mai semnificative de preț la: covoare – cu 6,0%, combustibili și carburanți – cu 2,9% (în special: brichete și peleți din biomasă – cu 13,6%, alte tipuri de combustibil pentru vehiculele particulare (gaz natural comprimat și gaz natural lichefiat) – cu 12,2%, cărbune de pământ – cu 9,1%, lemne pentru foc – cu 4,7%, gaz lichefiat, ambalat în butelii – cu 3,4%, motorină – cu 1,2%, benzină – cu 0,9%), echipamente de procesare a informaţiei – cu 2,7%, mobilă și echipamente de uz casnic – cu 2,1%, cizme, pantofi și alte tipuri de încălţăminte – cu 2,0%, aparate de uz casnic de capacitate mare – cu 1,7%, materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 1,6%, articole de uz casnic de folosință limitată – cu 1,5%, articole de îmbrăcăminte – 1,4%.

Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna noiembrie 2021 faţă de luna octombrie 2021, au fost înregistrate creșteri de preț/tarife la serviciile comunal-locative2 – cu 19,7% (în special: gaz din rețea – cu 80,6%, încălzirea centralizată – cu 18,7%, prepararea apei calde – cu 11,4%), serviciile transportului de pasageri cu taxiul – cu 7,7%, cursurile de instruire pentru obținerea permisului de conducere – cu 5,6%, serviciile de telefonie mobilă – cu 3,7%, serviciile saloanelor de coafură şi estetică corporală – cu 2,7%, serviciile prestate de zugravi – cu 2,3%, serviciile de alimentație publică – cu 1,2%, serviciile transportului rutier urban de călători – 0,6%.

Pe parcursul lunii de raport au fost înregistrate reduceri de preț la serviciile de turism peste hotarele țării – cu 1,7%, serviciile transportului aerian de pasageri – cu 1,5%.

Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna noiembrie 20213

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)4

Noiembrie 2021, în % faţă de:

Noiembrie 2021 față de octombrie

octombrie
2021

decembrie
 2020

noiembrie
2020

2021: gradul de influență  (+/-) asupra IPC, %

Total

10 000

3,50

12,08

12,44

+3,50

  Produse alimentare

3 634,29

3,17

14,91

15,49

+1,15

Pâine

194

2,76

9,27

9,83

+0,05

Legume5

377

10,00

40,36

46,04

+0,38

Fructe6

274

2,47

4,19

4,50

+0,07

Carne, preparate şi conserve din carne

752

1,27

11,90

11,31

+0,10

Lapte şi produse lactate

463

2,47

10,63

11,09

+0,11

Zahăr

51

4,07

9,01

9,38

+0,02

Ouă

53

11,37

17,40

19,77

+0,06

Ulei vegetal

49

4,34

32,64

37,33

+0,02

  Mărfuri nealimentare

3 784,65

1,38

10,87

11,28

+0,52

Confecții

447

1,45

9,07

9,11

+0,07

Încălțăminte

245

1,99

8,70

8,67

+0,05

Medicamente

336

0,40

4,16

4,28

+0,01

Combustibili și carburanți7

577

2,86

30,87

32,69

+0,16

Materiale de construcţie

135

1,58

22,08

21,98

+0,02

  Servicii

2 581,06

7,07

9,71

9,65

+1,83

Servicii comunal-locative

860

19,72

16,81

16,36

+1,70

-          apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,00

0,00

+0,00

-          energie electrică

328

0,00

-7,85

-7,85

+0,00

-          gaze naturale prin reţea

185

80,60

80,60

76,74

+1,49

Încălzire centralizată

97

18,72

18,72

18,72

+0,18

Transportul de pasageri

275

0,72

2,00

2,17

+0,02

Alimentaţia publică

320

1,20

6,73

6,74

+0,04

Datele privind Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP8, sunt prezentate în Tabelul 29.

 Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum în noiembrie 2021, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP

Diviziunea

Denumirea

Noiembrie 2021, în % faţă de:

Octombrie
2021

Decembrie 2020

Noiembrie
2020

 

Total IPC

103,50

112,08

112,44

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

103,25

115,33

115,93

02

Băuturi alcoolice, tutun și droguri

100,65

105,82

106,24

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

101,57

108,41

108,43

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

114,67

118,94

118,71

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

101,60

108,56

108,59

06

Sănătate

100,38

105,13

105,25

07

Transport

100,47

112,94

114,34

08

Telecomunicație10

101,94

102,69

102,74

09

Recreere și cultură

101,15

109,14

110,00

10

Educație

100,00

101,96

101,96

11

Restaurante și hoteluri

101,20

106,47

106,48

12

Diverse produse și servicii

99,92

110,90

110,94

 

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali11 ai prețurilor de consum în noiembrie 2021

Denumirea indicatorilor

Noiembrie 2021, în % faţă de:

  Octombrie
2021

Decembrie
2020

Noiembrie
2020

Total IPC

103,50

112,08

112,44

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,25

107,15

107,36

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

103,69

110,44

110,66

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

102,20

112,07

112,57

Total IPC,,exclusiv combustibili

103,54

111,00

111,28

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

103,17

114,91

115,49

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

109,96

111,77

111,61

Indicele preţurilor la combustibili

102,86

130,87

132,69

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

105,07

115,59

116,03

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-noiembrie 2021, față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

 Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-noiembrie 2021, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

100,46

100,43

100,61

100,45

100,37

100,22

99,91

99,94

100,11

100,62

Februarie

100,38

100,37

100,53

100,20

100,35

100,62

100,32

100,56

100,16

101,00

Martie

100,96

100,92

100,92

101,02

100,99

101,49

101,29

101,34

100,97

101,90

Aprilie

101,48

101,49

101,48

101,59

101,44

102,83

102,67

102,66

102,19

103,26

Mai

100,48

100,58

100,54

100,80

100,27

103,09

103,02

103,08

102,86

103,24

Iunie

100,05

100,16

100,39

99,88

99,83

103,16

103,29

103,49

102,65

103,05

Iulie

100,08

100,45

100,02

99,60

100,07

103,49

104,12

103,92

102,61

103,13

August

100,33

100,42

100,09

100,02

100,53

104,64

105,41

104,84

103,33

104,52

Septembrie

101,68

101,62

101,69

102,17

101,54

106,68

107,65

106,62

106,08

106,30

Octombrie

102,12

102,20

102,30

102,62

101,79

108,81

109,66

109,02

108,95

108,10

Noiembrie

103,50

103,91

103,36

104,68

102,94

112,44

113,52

112,76

114,04

111,03

Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada noiembrie 2020 – noiembrie 2021, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.

 Datele figurii în format .xlsx

Anexe:

Note: 

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Conform Metodologiei de calcul a Indicelui Preţurilor de Consum, pentru mărfurile şi serviciile oferite şi parţial achitate de stat se includ în IPC plăţile efective per unitate de produs sau serviciu suportate de consumatori și nu plăţile totale pentru aceste mărfuri sau servicii.Astfel, în calculul IPC, la majorarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale/a tarifelor reglementate la energia termică pentru consumatorii casnici se ține cont de compensarea diferenței de preț acordată de către Guvern. Ținând cont de datele disponibile la data elaborării calculelor IPC, la estimarea  prețului mediu efectiv (ținând cont de compensarea diferenței de preț) la gazele naturale furnizate consumatorilor casnici în luna de raport sunt utilizate datele privind volumul de gaze consumat pe categorii de consum (pînă la 50 m3, între 51 și 150 m3, peste 150 m3) din luna respectivă a anului precedent. IPC ar putea fi recalculat în lunile ce urmează luînd în considerare date noi disponibile privind furnizarea gazelor naturale și a energiei termice pentru consumatorii casnici, precum și compensarea efectivă a diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea acestora.
3 Informație comparativă privind rata inflaţiei în luna noiembrie 2020 este prezentată în Tabelul A1 din anexă.
4 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, coeficienţii de ponderare se modifică anual, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC) în anul t-2, ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (ved. metadatele de referinţă). Astfel, începând cu luna ianuarie 2021, calculele IPC sunt realizate cu utilizarea coeficienților de ponderare pentru anul 2019. Din anul 2019, cheltuielile de consum în cadrul CBGC sunt clasificate conform Clasificatorului cheltuielilor gospodăriilor casnice (CC-GC) armonizat cu Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP) aprobată de către Comisia de statistică a ONU în 1999, precum și cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
5 Poziția „legume” (în Tabelul1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
6 Poziția „fructe” (în Tabelul1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
7 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul1) include gaze lichefiate, combustibili lichizi (petrol lampant), combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți, etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP).
9 Informație mai detaliată privind indicii prețurilor de consum, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A2)  la comunicatul de presă.
10 Diviziunea Telecomunicație (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
11 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică  nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:
Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

 

Persoană de contact:
Todică Elizaveta
şef al direcţiei statistica preţurilor de consum
tel. 067 770 834

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
63193 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran