RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.05.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei în ianuarie-octombrie 2021
Activitatea industriei în ianuarie-octombrie 2021
20.12.2021
Versiune tipar

Activitatea industriei în ianuarie-octombrie 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că în luna octombrie 2021 producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 11,0%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna octombrie 2020 față de luna octombrie 2019 cu 7,8%. Majorarea producției în octombrie 2021 față de luna octombrie 2020 a fost cauzată de creșteri în industria extractivă (+7,3%) și în industria prelucrătoare (+12,2%), generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,2% și 10,9% (ved. Figura 1 și Tabelul 1). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-2,5%), atenuând creșterea producției pe total industrie cu 0,2%.

În luna octombrie 2021 producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a majorat cu 11,6% față de luna octombrie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+6,0%) și în industria prelucrătoare (+12,0%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,1%).

Datele graficului în format .xlsx

Evoluția producției industriale în octombrie 2011 - octombrie 2021 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-octombrie 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 12,6%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-octombrie 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 6,9%. Majorarea producției în ianuarie-octombrie 2021 față de perioada similară a anului trecut a fost cauzată de creșterea producției în industria extractivă (+11,5%), în industria prelucrătoare (+11,8%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+18,4%).

Producția industrială serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate în ianuarie-octombrie 2021 comparativ cu ianuarie-octombrie 2020 s-a majorat cu 10,9%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+9,9%), în industria prelucrătoare (+10,0%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+11,3%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Octombrie 2021 față de
octombrie 2020

Ianuarie-octombrie 2021 față de ianuarie-octombrie 2020

TOTAL

B

111,0

112,6

S

111,6

110,9

Industria extractivă

B

107,3

111,5

S

106,0

109,9

Industria prelucrătoare

B

112,2

111,8

S

112,0

110,0

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

97,5

118,4

S

99,9

111,3

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele tabelului în format .xlsx

În luna octombrie 2021 comparativ cu lună octombrie 2020 industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 32,2% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 8,7%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea altor produse alimentare de 2,0 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 4,3%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 51,6% (+2,4%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 18,9% (+1,0%); fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 12,8% (+0,7%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 10,7% (+0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 5,1% (+0,1%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 2,6% (+0,1%) etc.

În același timp s-a înregistrat descreșterea producției industriale la fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor cu 16,7%.

În luna octombrie 2021 s-au înregistrat creșteri față de octombrie 2020 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, în special la: repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor de 3,7 ori (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 1,7%); fabricarea de mobilă – cu 84,8% (+3,3%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 44,1% (+0,3%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 38,4% (+0,6%); alte activități industriale n.c.a.4 – 34,2% (+0,2%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 15,4% (+1,0%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 14,3% (+1,1%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 12,7% (+0,5%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 4,7% (+0,2%) etc.

Totodată, în luna octombrie 2021 față de octombrie 2020 producția a înregistrat descreșteri la activitățile: tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor cu 53,1% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 0,4%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 41,7% (-2,3%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 26,3% (-1,4%); fabricarea produselor textile – cu 21,9% (-1,0%); fabricarea băuturilor – cu 13,6% (-1,0%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 – cu 12,6% (-0,2%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 10,5% (-0,3%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 8,5% (-0,1%) etc.

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe activități economice în
octombrie 2021, % (serie brută)

 

Octombrie 2021 față de:

Octombrie 2021 față de octombrie 2020: gradul de influență (+/-) asupra indicelui general de producție, %

septembrie 2021

octombrie 2020

Octombrie
2019

INDUSTRIE – TOTAL

107,8

111,0

102,3

+11,0

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

81,3

107,3

121,6

+0,2

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

109,1

112,2

101,2

+10,9

Industria alimentară

125,4

132,2

101,0

+8,7

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

104,2

118,9

109,6

+1,0

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

97,1

110,7

125,8

+0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

104,7

151,6

74,8

+2,4

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

193,2

112,8

111,7

+0,7

Fabricarea produselor lactate

91,7

105,1

101,3

+0,1

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

81,5

105,1

99,6

+0,0

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

99,2

102,6

97,1

+0,1

Fabricarea altor produse alimentare

190,9

196,7

119,6

+4,3

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

113,3

83,3

94,4

-0,0

Fabricarea băuturilor

103,9

86,4

79,2

-1,0

Fabricarea produselor textile

89,2

78,1

98,1

-1,0

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

114,3

115,4

108,0

+1,0

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

106,7

97,2

102,0

-0,0

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

110,2

144,1

65,9

+0,3

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

101,6

138,4

138,4

+0,6

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

99,0

46,9

49,9

-0,4

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

79,2

73,7

92,3

-1,4

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

101,3

102,7

104,0

+0,0

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

92,1

112,7

99,1

+0,5

Producția altor produse din minerale nemetalifere

110,6

114,3

126,2

+1,1

Industria metalurgică

91,7

111,0

112,3

+0,0

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

72,0

104,7

99,9

+0,2

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

88,2

91,5

70,9

-0,1

Fabricarea echipamentelor electrice

100,4

89,5

64,0

-0,3

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

134,0

87,4

51,8

-0,2

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

99,4

58,3

48,6

-2,3

Fabricarea de mobilă

127,2

184,8

232,1

+3,3

Alte activități industriale n.c.a.4

86,1

134,2

124,9

+0,2

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

201,1

370,6

561,4

+1,7

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

106,8

97,5

113,1

-0,2

Datele tabelului în format .xlsx

 

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

 

 Persoana de contact:
Galina Ermurachi
şef al direcţiei statistica industriei și energeticii
Tel. 067 770 045

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
63168 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran