RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.05.2022
Prima / Comunicate de presă / Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-noiembrie 2021
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-noiembrie 2021
14.01.2022
Versiune tipar

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-noiembrie 20211,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna noiembrie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,1 milioane pasageri, cu 1,1% mai puțin față de luna corespunzătoare din anul precedent. Descreșterea în luna noiembrie 2021 față de luna noiembrie 2020 a fost cauzată, preponderent, de micșorarea numărului de pasageri transportați cu transportul rutier - cu 71,1 mii pasageri (-1,4%), transportul feroviar - cu 15,0 mii pasageri (-26,9%) și fluvial – cu 9,0 mii pasageri (-43,9%). Totodată, se atestă creșterea de 2,8 ori a numărului de pasageri transportați pe calea aerului, pe fundalul reducerii de 3,9 ori a indicatorului în cauză în luna noiembrie 2020 față de luna noiembrie 2019. Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 276,8 milioane pasageri-km, sau de 1,4 ori mai mult comparativ cu luna noiembrie 2020, pe fundalul reducerii de 2,2 ori a indicatorului în cauză în luna noiembrie 2020 față de noiembrie 2019.

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-noiembrie 2021 cu transportul public au fost transportați 55,7 milioane pasageri, cu 10,6% mai mult față de aceeași perioadă din anul 2020.

Parcursul pasagerilor a constituit 3180,5 milioane pasageri-km, fiind în creştere cu 44,2%, comparativ cu ianuarie – noiembrie 2020.

În perioada cercetată transportul rutier de pasageri a deținut ponderea covârșitoare – de 97,3% din total, transportului aerian și celui feroviar revenind, respectiv, 1,4% și 1,0%.

Comparativ cu ianuarie-noiembrie 2020, creșteri au fost înregistrate în transportul aerian de pasageri (de 2,2 ori) și transportul rutier (+10,3%). Totodată, se atestă o scădere în transportarea pasagerilor cu mijloace de transport fluvial (-18,5%) și feroviar (-15,9%).

Tabelul 1. Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor
în ianuarie-noiembrie 2021, pe moduri de transport public

 

Noiembrie 2021

În % față de:

Ianuarie-noiembrie 2021

În % față de ianuarie-noiembrie 2020

Noiembrie  2020

Noiembrie 2019

Pasageri transportaţi, mii pasageri

5 137,6

98,9

57,5

55 697,4

110,6

  din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

 

feroviar

40,7

73,1

56,7

557,3

84,1

rutier (autobuze şi microbuze)

5 029,0

98,6

57,3

54 212,5

110,3

fluvial

11,5

56,1

132,2

158,8

81,5

aerian

56,4

275,1

70,1

768,8

217,8

Parcursul pasagerilor, milioane pasageri-km

276,8

144,7

67,1

3 180,5

144,2

  din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

 

feroviar

1,8

90,6

38,5

21,5

79,4

rutier (autobuze şi microbuze)

175,8

116,5

62,1

1 877,9

118,2

fluvial

0,02

56,1

132,2

0,3

81,7

aerian

99,2

258,3

79,6

1 280,7

217,2

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-noiembrie 2021, cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 54,2 milioane pasageri, cu 10,3% mai mult, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 51,1%, regiunile de dezvoltare Centru – 20,2%, Nord – 16,8%, Sud – 9,2% și UTA Găgăuzia – 2,7%.

În luna noiembrie 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat 2,3 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în luna noiembrie 2020 cu 33,9%. În luna noiembrie 2021, față de luna noiembrie 2020, a crescut volumul de mărfuri transportate cu transportul feroviar (+70,3%) și rutier3 (+29,5%). Totodată, a scăzut volumul de mărfuri transportate cu transportul fluvial (-52,8%) şi aerian (-10,8%). Parcursul mărfurilor, în luna de raport, a constituit 535,5 milioane tone-km, fiind în creştere cu 23,6%, comparativ cu luna noiembrie 2020.

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-noiembrie 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat circa 18,0 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în ianuarie-noiembrie 2020 cu 17,8%. Parcursul mărfurilor a totalizat 4793,6 milioane tone-km, cu 13,7% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020.

Tabelul 2. Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor
realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-noiembrie 2021, pe moduri de transport
 

 

Noiembrie 2021

În % față de:

Ianuarie-noiembrie
2021

În % față de ianuarie-noiembrie 2020

Noiembrie 2020

Noiembrie 2019

Mărfuri transportate, mii tone

2 334,3

133,9

138,1

17 973,8

117,8

 din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

 

feroviar

400,6

170,3

141,8

3 013,5

112,8

rutier3

1 922,8

129,5

137,5

14 800,1

119,5

fluvial

10,8

47,2

117,4

159,0

77,3

aerian

0,1

89,2

116,3

1,2

106,3

Parcursul mărfurilor, milioane tone-km

535,5

123,6

130,5

4 793,6

113,7

din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

 

feroviar

87,1

196,4

137,7

579,2

102,3

rutier3

448,3

115,3

129,2

4 213,1

115,4

fluvial

0,02

47,2

117,4

0,3

77,3

aerian

0,09

96,1

99,2

0,9

109,9

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-noiembrie 2021, întreprinderile de transport rutier3, care dețin întâietate în structura mărfurilor transportate (82,3%), au transportat 14,8 milioane tone de mărfuri, cu 19,5% mai mult față de perioada similară din anul precedent. Ponderea mărfurilor transportate cu transportul rutier3 în volumul total de mărfuri transportate cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 43,4%, regiunile de dezvoltare Centru - 29,1%, Nord - 19,1%, Sud - 5,6% și UTA Găgăuzia - 2,8%.

În ianuarie-noiembrie 2021, cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 16,8% în structura mărfurilor transportate, s-au transportat 3,0 milioane tone de mărfuri, sau cu 12,8% mai mult faţă de ianuarie-noiembrie 2020.

 

Note:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.
2 Datele sunt provizorii și pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată.

Informații relevante:

Persoană de contact:
Laura Muntean
şef direcție statistica transporturilor, turismului și TIC
tel. 067 770 820

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
60613 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran