RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 27.05.2022
Prima / Comunicate de presă / Transportul de pasageri şi mărfuri în anul 2021
Transportul de pasageri şi mărfuri în anul 2021
15.02.2022
Versiune tipar

Transportul de pasageri şi mărfuri în anul 20211,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna decembrie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,1 milioane pasageri, cu 1,6% mai puțin față de luna corespunzătoare din anul precedent. Descreșterea în luna decembrie 2021 față de luna decembrie 2020 a fost cauzată, preponderent, de micșorarea numărului de pasageri transportați cu transportul rutier - cu 94,4 mii pasageri (-1,9%), transportul feroviar - cu 17,3 mii pasageri (-30,0%) și fluvial – cu 6,6 mii pasageri (-38,8%). Totodată, se atestă creșterea de 2,2 ori a numărului de pasageri transportați pe calea aerului, pe fundalul reducerii de 2,7 ori a indicatorului în cauză în luna decembrie 2020 față de luna decembrie 2019. Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 304,5 milioane pasageri-km sau de 1,3 ori mai mult comparativ cu luna decembrie 2020, pe fundalul reducerii de 1,8 ori a indicatorului în cauză în luna decembrie 2020 față de decembrie 2019.

Datele graficului în format .xlsx

În anul 2021 cu transportul public au fost transportați 60,9 milioane pasageri, cu 9,5% mai mult față de anul 2020. Parcursul pasagerilor a constituit 3483,8 milioane pasageri-km, fiind în creştere cu 43,1% comparativ cu anul 2020.

În perioada cercetată transportul rutier de pasageri a deținut ponderea covârșitoare – de 97,4% din total, transportului aerian și celui feroviar revenind, respectiv, 1,4% și 1,0%.

Comparativ cu anul 2020, creșteri au fost înregistrate în transportul aerian de pasageri (de 2,2 ori) și transportul rutier (+9,3%). Totodată, se atestă o scădere în transportarea pasagerilor cu mijloace de transport fluvial (-20,1%) și feroviar (-17,0%).

Tabelul 1. Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor
în anul 2021, pe moduri de transport public
 

 

Decembrie 2021

În % față de:

Anul 2021

În % față de anul 2020

Decembrie 2020

Decembrie 2019

Pasageri transportaţi, mii pasageri

5 122,0

98,4

60,2

60 862,1

109,5

  din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

 

feroviar

40,3

70,0

71,3

597,6

83,0

rutier (autobuze şi microbuze)

5 002,0

98,1

59,9

59 257,2

109,3

fluvial

10,4

61,2

119,5

169,2

79,9

aerian

69,3

215,9

81,1

838,1

217,6

Parcursul pasagerilor, milioane pasageri-km

304,5

133,3

72,7

3 483,8

143,1

  din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

 

feroviar

1,8

84,7

43,4

23,3

79,8

rutier (autobuze şi microbuze)

185,3

111,8

66,2

2 062,1

117,5

fluvial

0,02

61,2

119,5

0,3

80,0

aerian

117,4

193,6

87,1

1 398,1

215,0

Datele tabelului în format .xlsx

În anul 2021, cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 59,3 milioane pasageri, cu 9,3% mai mult, comparativ cu anul precedent. Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 51,0%, regiunile de dezvoltare Centru – 20,1%, Nord – 16,8%, Sud – 9,4% și UTA Găgăuzia – 2,7%.

În luna decembrie 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat 1,8 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în luna decembrie 2020 cu 38,9%. În luna decembrie 2021, față de luna decembrie 2020, a crescut volumul de mărfuri transportate cu transportul feroviar (+67,5%), rutier3 (+35,3%) și aerian (+7,3%). Totodată, a scăzut volumul de mărfuri transportate cu transportul fluvial (-58,9%). Parcursul mărfurilor, în luna de raport, a constituit 525,8 milioane tone-km, fiind în creştere cu 26,1%, comparativ cu luna decembrie 2020.

Datele graficului în format .xlsx

În anul 2021 întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat circa 19,7 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în anul 2020 cu 19,2%. Parcursul mărfurilor a totalizat 5321,1 milioane tone-km, cu 14,8% mai mult comparativ cu anul 2020.

Tabelul 2. Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor
realizat de întreprinderile de transport în anul 2021, pe moduri de transport

 

Decembrie 2021

În % față de:

Anul
2021

În % față de anul 2020

Decembrie
2020

Decembrie
2019

Mărfuri transportate, mii tone

1 782,4

138,9

121,3

19 725,0

119,2

 din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

 

feroviar

350,0

167,5

104,5

3 331,5

115,6

rutier3

1 423,2

135,3

126,4

16 224,1

120,8

fluvial

9,0

41,1

100,0

168,0

73,8

aerian

0,2

107,3

118,1

1,4

106,4

Parcursul mărfurilor, milioane tone-km

525,8

126,1

123,6

5 321,1

114,8

din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

 

feroviar

86,5

265,3

117,2

664,7

111,0

rutier3

439,2

114,3

125,0

4 655,1

115,4

fluvial

0,02

41,1

100,0

0,3

73,8

aerian

0,12

102,7

87,0

1,0

109,0

Datele tabelului în format .xlsx

În anul 2021 întreprinderile de transport rutier3, care dețin întâietate în structura mărfurilor transportate (82,3%), au transportat 16,2 milioane tone de mărfuri, cu 20,8% mai mult față de anul precedent. Ponderea mărfurilor transportate cu transportul rutier3 în volumul total de mărfuri transportate cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 43,0%, regiunile de dezvoltare Centru - 29,2%, Nord - 19,2%, Sud - 5,8% și UTA Găgăuzia - 2,8%.

În anul 2021 cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 16,9% în structura mărfurilor transportate, s-au transportat 3,3 milioane tone de mărfuri sau cu 15,6% mai mult faţă de anul 2020.

 

Note:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.
2 Datele sunt provizorii și pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată.

Informații relevante:

Persoană de contact:
Laura Muntean
şef direcție statistica transporturilor, turismului și TIC
tel. 067 770 820

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
63342 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran