RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 27.10.2021
Prima / Noutăţi / Consultanţă internaţională pentru analiza e-Dezvoltării în domeniul statistic
Consultanţă internaţională pentru analiza e-Dezvoltării în domeniul statistic
28.09.2009
Versiune tipar

Consultanţă internaţională pentru analiza e-Dezvoltării în domeniul statistic

În perioada 28 septembrie - 02 octombrie curent la Biroul Naţional de Statistică (BNS) se află într-o misiune de lucru consultantul internaţional Dl Adrian Nica, doctor în ştiinţe, consultant superior al oficiului Băncii Mondiale din România, profesor universitar, membru al Asociaţiei Statisticienilor din România şi al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.

Scopul vizitei la Chişinău vizează examinarea infrastructurii informaţionale statistice (fluxurilor informaţionale, instrumentarului, etc) şi sistemului de indicatori pentru analiza e-dezvoltării, precum şi analiza metodologiei şi chestionarelor aplicate în cercetările prin sondaj din 2009 în cîteva domenii ale e-Dezvoltării cu expunerea recomandărilor de racordare la standardele internaţionale, acţiune desfăşurată cu suportul Proiectului e-Guvernare al PNUD.

Agenda misiunii expertului internaţional va fi focusată pe asistenţa acordată Republicii Moldova în vederea asigurării compatibilităţii în domeniu la nivel internaţional, în special la nivelul ţărilor Uniunii Europene.

Obiectivul consultanţei este de a oferi rezultatele unei revizuiri exhaustive a infrastructurii statistice pentru analiza e-dezvoltării în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale, ultimele politici internaţionale şi europene, precum şi documentelor strategice, cum ar fi Strategia de la Lisabona 2010, Noul Pachet Regulatoriu al Consiliului Europei în e-Dezvolare, din perspectivele capacităţilor ţării de a colecta indicatori statistici relevanţi.

Rezultatul acestei analize va servi drept ghid pentru îmbunătăţirea sistemului de producţie şi diseminare a indicatorilor statistici în domeniul e-Dezvoltării. Totodată acest rezultat va fi luat în consideraţie la modernizarea strategiei e-Moldova. Analiza respectivă, precum şi recomandările de viitor, vor permite evidenţierea dificultăţilor şi deficienţilor care împiedică evoluţia cu succes în domeniul statistic de referinţă, acţiunile practice care să satisfacă necesităţile naţionale de date pe segmentul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, măsurile necesare de aliniere continuă la standardele Uniunii Europene în materie de societate informaţională.

Componenta practică a consultanţei oferite de expertul internaţional va include examinarea sistemului de indicatori de dezvoltare a societăţii informaţionale necesari  pentru  autorităţile  publice,  cercul  academic,  publicului  larg, luîndu-se în consideraţie capacităţile şi posibilităţile financiare ale ţării. Analiza prezentată de către expert va fi construită pe activităţile anterioare şi în derulare implementate de Biroul Naţional de Statistică şi Ministerul Dezvoltării Informaţionale.

În această ordine de idei, pe parcursul săptămînii curente va avea loc şi un seminar, la care vor participa reprezentanţi ai Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei. În cadrul seminarului vor fi examinate instrumentele şi metodele aplicate în studiile şi cercetările statistice din 2009; vor fi revizuiţi indicatorii statistici prioritari, sursele de identificare de date, modul în care aceşti indicatori se conformează la standardele internaţionale, în special cele ale UE.

În linii generale, perspectiva electronică ca metodă de a îmbunătăţi serviciile oferite de diverse domenii de activitate, cum ar fi cel al sănătăţii, mediului de afaceri, educaţiei ş.a., este tot mai mult şi mai mult aplicată în practică, fapt ce promovează dezvoltarea economică şi socială, ridică eficacitatea activităţilor din cadrul administraţiei publice prin implementarea sistemelor informatice, integrarea bazelor de date şi crearea web site-urilor proprii.

Drept concept general, setul de indicatori statistici privind e-Dezvoltarea caracterizează gradul de dezvoltare al societăţii informaţionale contemporane, al metodelor moderne de interacţiune între administraţii şi cetăţeni, la prestarea serviciilor publice, prin utilizarea mijloacelor electronice.

Consultanţa internaţională pentru analiza e-Dezvoltării în domeniul statistic a fost susţinută tehnic de Proiectului Comun pentru Consolidarea Sistemului Statistic Naţional al Republicii Moldova (UNDP; UNIFEM; UNFPA; Unicef).

Persoană de contact:

Ala Pâslariuc,
Responsabil relaţii publice,
Tel. 40 30 51

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46185 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran