RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 06.07.2022
Prima / Noutăţi / Rezultatele preliminare privind recensămîntul general agricol 2011
Rezultatele preliminare privind recensămîntul general agricol 2011
21.07.2011
Versiune tipar

Rezultatele preliminare privind recensămîntul general agricol 2011

În perioada 15 martie-15 aprilie 2011 pe întreg teritoriul ţării (cu excepţia regiunii transnistrene) a fost efectuat primul recensămînt general agricol.

Conform datelor preliminare sistematizate şi generalizate în baza centralizatoarelor de recensămînt au fost recenzate:

 • în mod exhaustiv (formularul 1-RGA) – 903 mii de exploataţii agricole;
 • prin metoda selectivă (formularul 2-RGA) – 13 mii de unităţi agricole de dimensiuni mici (sub 10 ari).

Recenzării au fost supuse 2,25 mil.ha de terenuri ale exploataţiilor şi unităţilor agricole ce constituie peste 99 la sută faţă de datele evidenţei cadastrale.

Din totalul terenurilor recenzate peste 1,9 mil.ha (87 la sută din total) constituie terenurile agricole utilizate (teren arabil, culturi permanente, păşuni şi fîneţe) şi 300 mii ha (13 la sută) – alte terenuri (terenuri neutilizate, terenuri sub clădiri, construcţii, curţi,etc.).

În structura terenurilor agricole utilizate cota preponderentă (73 la sută) revine terenurilor arabile, după care urmează păşunile şi fîneţele (17 la sută), culturile permanente (vii şi livezi) 10 la sută.

Conform datelor prealabile ale recensămîntului suprafaţa medie a unei exploataţii agricole constituie cca 2,5 ha din care 2,2 ha - suprafaţa agricolă utilizată.

Recensămîntul agricol a înregistrat un nivel excesiv de parcelare a terenurilor agricole. Astfel, numărul de parcele, în care sînt divizate terenurile cu destinaţie agricolă constituie 2,7 mil., sau circa 3 parcele în medie  la o exploataţie agricolă. Dimensiunea medie a unei parcele este sub un hectar  (0,8 ha).

E de menţionat, că ponderea terenurilor unităţilor agricole de dimensiuni mici în suprafaţa totală a terenurilor recenzate constituie doar 0,5 la sută.

Referitor la sectorul zootehnic recensămîntul a elucidat următoarele:

 • Au fost înregistrate (conform situaţiei la 1 martie 2011) : peste 203 mii de bovine, 422 mii de porcine, 747 mii de ovine şi caprine, 12418 mii capete de păsări.
 • Efectivele de animale calculate la 100 ha de terenuri agricole utilizate (indicator al intensităţii dezvoltării sectorului zootehnic) constituie: bovine- 10,4 capete; porcine- 21,7 capete, ovine şi caprine- 38,5 capete;
 • Efectivele de animale calculate la 100 de exploataţii agricole (indicator al asigurării exploataţiilor agricole cu animale agricole) a înregistrat următorii indicatori: bovine – 22,4 capete, porcine – 46,8 capete, ovine şi caprine – 82,8 capete.

În concluzie se poate menţiona, că rezultatele preliminare ale recensămîntului general agricol conturează unele probleme ce împiedică dezvoltarea durabilă a sectorului agrar al ţării, în special:

 • În agricultura ţării predomină un număr mare de exploataţii agricole de dimensiuni mici (mărimea medie a unei exploataţii fiind  de 2,5 ha), cu grad înalt de fragmentare a terenurilor, fapt ce creează mari dificultăţi în utilizarea tehnicii agricole moderne şi tehnologiilor avansate în agricultură.
 • În structura terenurilor exploataţiilor agricole o pondere importantă (circa 12 la sută, sau peste 260 mii ha) revine terenurilor neutilizate: terenuri abandonate, pîrloage, pietriş, cariere, iazuri, heleşteie, etc.

La etapa finalizării procesării datelor recensămîntului şi elaborării rezultatelor finale va fi posibilă elaborarea şi furnizarea datelor statistice detaliate, care vor permite caracterizarea mai amplă a situaţiei în  agricultura ţării.

Persoane de contact:

Elena Orlov
şefa direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 40 30 22

Vasile Pentelei
şeful direcţiei recensăminte
Tel. 21 08 67

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45581 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran