RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 13.12.2019
Prima / Noutăţi / Şedinţa anuală a Colegiului Biroului Naţional de Statistică
Şedinţa anuală a Colegiului Biroului Naţional de Statistică
19.02.2016
Versiune tipar

Şedinţa anuală a Colegiului Biroului Naţional de Statistică

Joi, 18 februarie 2016, a avut loc şedinţa lărgită a Colegiului Biroului Naţional de Statistică (BNS) prezidată de directorul general al BNS, dl Marin Gospodarenco.  În cadrul ședinței a fost prezentată activitatea instituţiei în anul 2015 şi trasate principalele obiective pentru 2016. La eveniment au participat reprezentanţii instituțiilor ale administrației publice centrale, şi șefii organelor teritoriale de statistică.

Activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2015 a prezentat o totalitate de măsuri întreprinse în scopul producerii datelor statistice necesare implementării şi evaluării politicilor naţionale în domeniul social-economic, conform standardelor şi metodologiilor armonizate, conform principiului calităţii şi eficienţei, precum şi pe prezentarea cît mai vastă a indicatorilor statistici întregii societăţi.

Anul 2015 a fost marcat de evenimente importante din punct de vedere strategic pentru întreg sistemul statistic naţional, și anume: au fost iniţiate consultările şi pregătirile pentru cîteva activităţi majore, care din perspectiva de lungă durată vor asigura continuitatea şi sustenabilitatea sistemului statistic naţional, şi anume, modificarea legii privind statistica oficială şi consultarea și elaborarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional pentru anii 2016-2020, ambele documente fiind pregătite pentru avizare în 2016.

Producţia statistică a fost preponderent determinată de cererea de date statistice. Reflectarea cerinţelor informaţionale a rezultat dintr-un proces îndelungat de consultare între producătorii de statistici oficiale şi utilizatorii acestora, iar rezultatul acestor consultări a fost reflectat în Programul lucrărilor statistice pentru anul 2015, care a oferit baza legală a solicitărilor adresate furnizorilor de date. Programul lucrărilor statistice pentru anul 2015 a constituit suportul alocării resurselor necesare, în special în ceea ce priveşte finanţarea activităţilor statistice. Astfel, BNS  în anul de raport a realizat în total 113 cercetări statistice, majoritatea cercetărilor - 80% fiind realizate în mod exhaustiv, iar  circa  20% -  pe baza metodelor selective (prin sondaj).

IMG_6194.JPGEvoluţia rapidă a tehnologiilor informaţionale şi schimbarea realităţilor vieţii au condiţionat şi schimbarea metodologiilor şi clasificatoarelor statistice pentru măsurarea diferitor fenomene sau acţiuni din domeniile social sau economic. Astfel, necesitatea implementării acestora a impus o sarcină dublă asupra tuturor specialiştilor din cadrul BNS – calculele au fost făcute în versiunile vechi şi noi ale clasificatoarelor NACE, calculele experimentale ale componentelor majore ale Produsului Intern Brut conform metodologiei Sistemului Conturilor Naţionale, versiunile 1993 şi 2008 – în scopul  asigurării continuităţii seriilor dinamice a indicatorilor statistici majori. De asemenea, au fost testate aplicaţiile informatice noi de introducere, prelucrare, verificare, validare şi diseminare a datelor statistice privind capacitatea şi frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de  cazare, care vor fi puse în aplicare începînd cu trimestrul I 2016.

BNS în anul de raport s-a bucurat de o colaborare fructuoasă şi imagine pozitivă din partea organizaţiilor internaţionale cum ar fi: Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Organizaţiile Naţiunilor Unite, inclusiv UNICEF, UNESCO, UNFPA, UNDP, UNIFEM, FAO, OIM, OMS, UNECE, Eurostat de asemenea şi în relaţiile bilaterale cu  instituţiile naţionale din alte ţări (Azerbaidjan, Belarus, Ucraina, Kazahstan, Federaţia Rusă, Kîrgîzstan, România, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Suedia, Norvegia, Lituania, Serbia, Italia,Turcia, Polonia, Muntenegru, Croația, Slovacia, Slovenia, Lituania, Bosnia și Herțegovina, Letonia și Ungaria).

Activitatea organelor teritoriale pentru statistică, în anul 2015, s-a concretizat într-un ansamblu de acţiuni şi măsuri urmărind îmbunătăţirea colectării datelor de la unităţile raportoare, prelucrarea corespunzătoare a informaţiilor şi realizarea diseminării rezultatelor cercetărilor statistice, în concordanţă cu necesităţile utilizatorilor.

În linii generale, în perioada de raport, BNS în calitate de organ central al statisticii oficiale şi-a realizat obiectivul principal al activităţii sale, care a constat în producerea de statistici de calitate şi la timp, în scopul satisfacerii la un nivel înalt a cerinţelor tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice.

Principalele priorităţi pentru anul 2016 sînt:

 • Definitivarea noului proiect de Lege cu privire la statistica oficială și înaintarea acestuia Guvernului  spre aprobare, ulterior - Parlamentului Republicii Moldova spre adoptare
 • Definitivarea proiectului Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional pentru perioada 2016 - 2020, înaintarea acestuia Guvernului spre aprobare şi iniţierea implementării Planului de acţiuni a Strategiei pentru anul 2016
 • Continuarea procesului de îmbunătăţire a sistemului de indicatori, metodologiilor de calcul a acestora, sistemului de cercetări statistice în conformitate cu normele Uniunii Europene
 • Dezvoltarea sistemului informaţional automatizat al BNS
 • Îmbunătăţirea diseminării informaţiilor statistice
 • Îmbunătăţirea coordonării în cadrul sistemului statistic naţional
 • Dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniul statisticii, în special, cu Eurostat şi statele membre ale Uniunii Europene în vederea armonizării statisticii naţionale cu standardele UE.
 • Îmbunătăţirea managementului resurselor umane, ridicarea nivelului de calificare a cadrelor, prin perfecţionarea şi certificarea specialiştilor din cadrul BNS.
Persoană de contact:
Inna Chiperi 
şef al serviciului informare şi comunicare cu mass-media 
tel.: 068382821
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
50075 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran