RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.10.2022
Prima / Noutăţi / Strategia de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național, examinată în ședința Consiliului Național pentru Statistică
Strategia de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național, examinată în ședința Consiliului Național pentru Statistică
28.06.2021
Versiune tipar

Strategia de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național,
examinată în ședința Consiliului Național pentru Statistică

La data de 24 iunie, Consiliul Național pentru Statistică (CNS) a fost convocat în cea de-a 2-a ședință din anul curent. Evenimentul, desfășurat în regim online, a fost prezidat de către Oleg Cara, director general al Biroului Național de Statistică (BNS), președinte al CNS.

În cadrul ședinței a fost examinat și aprobat Raportul de monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național (SDSSN)  2016-2020. Raportul în cauză descrie rezultatele implementării SDSSN 2016-2020 pe direcții prioritare și obiective, precum și situația privind realizarea fiecărei acțiuni prevăzute în Strategie. Raportul include de asemenea analiza indicatorilor de impact și provocările în realizarea Strategiei. Din totalul de 170 acțiuni planificate pentru a fi implementate de BNS, în colaborare cu alte 36 de instituții ale statului, au fost realizate pe deplin 75 acțiuni, implementate parțial - 77 acțiuni, neimplementate - 18 acțiuni.

Un alt subiect examinat în cadrul ședinței a ținut de necesitățile de ajustare a cadrului normativ vizând Sistemul Statistic Național (SSN).  Directorul general al BNS a subliniat necesitatea de a introduce ajustări în unele acte legislative, pentru a asigura o mai bună corespundere între „Legea cu privire la statistica oficială” și alte legi. Seriile de ajustări propuse se referă la:

 • Legea nr.93/2017 cu privire la statistica oficială;
 • Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate;
 • Legea nr.71/2007 cu privire la registre;
 • Legea nr.1069/2000 cu privire la informatică;
 • Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat;
 • Codul contravențional al Republicii Moldova (Cod nr.218/2008).

În context, Oleg Cara a specificat că în conformitate cu prevederile planului de acțiuni al Guvernului și a altor acte normative, și întru asigurarea cadrului legal pentru realizarea recensământului populației și locuințelor runda 2020 a fost elaborat proiectul de lege (lege generică), aliniat la standardele UE și bunele practice internaționale. Proiectul urmează a fi discutat la ședința Comitetului Consultativ Tehnic Internațional pe data de 30 iunie curent.

Abordând cadrul normativ ce vizează SSN, președintele CNS a adus la cunoștința membrilor despre proiectele altor hotărâri de Guvern, care sunt la diverse etape de elaborare, precum:

 • Cu privire la aprobarea cadrului național de monitorizare a implementării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, elaborate în comun cu Cancelaria de Stat (în proces de avizare și consultare);
 • Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informațional automatizat „Statistici demografice și sociale (în proces de elaborare);
 • Cu privire la regulamentul privind stabilirea producătorilor de statistici oficiale (în proces de elaborare).

Un alt subiect important discutat în cadrul ședinței a vizat elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național (SDNSS) pentru anii 2021-2030 și a Programului de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2021-2025 (inclusiv a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia), prezentate de  Aurelia Spătaru, director general adjunct al BNS.

Aurelia Spătaru a menționat că noua strategie se preconizează a fi elaborată în corespundere cu Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020-2030, precum și hotărârea Guvernului 386 din 2020 cu privire la planificarea, elaborarea și evaluarea documentelor publice. Totodată, noua strategie va ține cont de angajamentele internaționale pe care Moldova și le-a asumat în acest sens și de inovările în domeniul statisticii oficiale. Adițional, se prevede și elaborarea unui program pe termen mediu care va deriva din SDNSS.

Domeniile politicii de dezvoltare a SSN în cadrul noii strategii se referă la statistica economică, statistica socială, statistica agriculturii, statistica mediului, consolidarea coordonării SSN, precum și inovațiile în statistică care reprezintă forța motrică ce va mobiliza și va stimula modernizarea SSN.

Materiale aferente:

 

 

1.png

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
49605 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran