RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.09.2022
Prima / Noutăţi / Ședința Consiliului Național pentru Statistică privind examinarea proiectului Programului de lucrări statistice pentru anul 2022
Ședința Consiliului Național pentru Statistică privind examinarea proiectului Programului de lucrări statistice pentru anul 2022
29.11.2021
Versiune tipar

Ședința Consiliului Național pentru Statistică privind examinarea
proiectului Programului de lucrări statistice pentru anul 2022

La data de 26 noiembrie a avut loc cea de-a 3-a ședință din acest an a Consiliului Național pentru Statistică (CNS), membrii căruia sunt reprezentanți ai Biroului Național de Statistică (BNS), Băncii Naționale a Moldovei, mediului academic, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, patronatelor și societății civile.

În cadrul ședinței a fost examinat și avizat pozitiv proiectul Programului de lucrări statistice (PLS) pentru anul 2022, instrumentul de bază prin care BNS, în calitate de autoritate centrală în domeniul statisticii oficiale, și alți producători de date realizează producerea și diseminarea informației statistice în vederea asigurării utilizatorilor cu statistici relevante și fiabile. Programul cuprinde două compartimente de bază: compartimentul A „Cercetări statistice și alte lucrări realizate de BNS” și compartimentul B „Lucrări executate, informații și date furnizate de către ministere, alte autorități ale administrației publice centrale și alte entități pentru elaborarea și diseminarea statisticilor oficiale”.
 
Proiectul PLS pentru 2022 a fost prezentat în cadrul ședinței de către Oleg Cara, director general al BNS și președinte al CNS, care a adus la cunoștința membrilor Consiliului despre includerea în compartimentul A al PLS, la solicitarea utilizatorilor, a 3 lucrări noi, și anume:

 • Decedați, pe cauze de deces;
 • Indicatorii privind situația demografică;
 • Calculele experimentale privind vânzările de mărfuri și servicii, elaborate cu utilizarea noilor surse de date - a declarațiilor TVA.

Totodată, urmare a optimizării sistemului de rapoarte statistice în vederea reducerii presiunii informaționale asupra mediului de afaceri, precum și în virtutea disponibilității de noi surse de date administrative (SDA) care permit substituirea cercetărilor statistice, a fost menționat faptul că, compartimentul A al proiectului PLS pentru anul 2022 prevede excluderea a 7 lucrări statistice și, respectiv, a  14 chestionare statistice care stau la baza elaborării lucrărilor în cauză:

 • Cercetarea statistică lunară „Prestații de transport rutier” (formularul nr. 1-auto);
 • Cercetarea statistică anuală „Mijloacele de transport naval intern”, datele urmând a fi elaborate anual în baza datelor colectate în cercetarea trimestrială similară pentru trimestrul IV (6-nav.);
 • Cercetarea statistică anuală „Comerțul cu amănuntul”(3-com.). Datele vor fi produse pe baza unui modul în cadrul cercetării anuale existente „Ancheta structurală anuală”, realizată pe bază de sondaj;
 • Cercetarea statistică anuală „Comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și al motocicletelor, întreținerea și repararea acestora”(1-com.). Datele vor fi  elaborate pe baza unui modul în cadrul cercetării anuale existente „Ancheta structurală anuală”, realizată pe bază de sondaj;
 • Cercetarea statistică anuală „Mobilitatea salariaților și locurile de muncă” (LM), cu păstrarea indicatorilor privind locurile de muncă vacante în cercetarea anuală privind Câștigurile salariale și costul forței de muncă;
 • Cercetarea statistică „Activitatea de inovare” (1-INOV). Cercetarea se efectuează o dată la 2 ani, care respectiv este preconizată de a fi inclusă în PLS pentru anul 2023;
 • Cercetarea statistică „Indicii prețurilor la mărfurile și serviciile procurate de către întreprinderile agricole”, cu excluderea a 6 chestionare statistice din domeniul agriculturii (utilizate în cadrul cercetării în cauză);
 • Este prevăzută de asemenea excluderea suplimentară a două chestionare statistice cu periodicitate anuală „Export și import de servicii” (EI 7, EI 8, anual). Informațiile statistice anuale vor fi elaborate pe baza datelor cercetărilor similare cu periodicitate trimestrială.

În compartimentul B au fost incluse lucrări noi și anume informația privind:

 • Executarea cheltuielilor pentru protecția socială a populației și privind executarea bugetului public național în profil teritorial, elaborată de Ministerul Finanțelor;
 • finanțarea fondului de susținere a populației, elaborată de Agenția Națională Asistență Socială;
 • Executarea cheltuielilor pentru măsuri de ocupare a forței de muncă, elaborată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 • Executarea cheltuielilor pentru asigurarea populației cu prestații sociale, elaborată de Casa Națională de Asigurări Sociale;
 • Executarea cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, elaborată de Compania Națională de Asigurări în Medicină. 

Din compartimentul B au fost excluse următoarele lucrări:

 • informația privind executarea bugetului de stat (venituri la buget din diferite surse și după sectoare), elaborată de Ministerul Finanțelor;
 • informația privind înregistrarea organizațiilor necomerciale și modificările operate în documentele de înregistrare a acestora, elaborată de Agenția Servicii Publice.

        Totodată, Oleg Cara a mai adăugat că proiectul prevede modificarea periodicității de colectare a datelor statistice din lunar în trimestrial pentru două cercetări statistice a activității de transport aerian și fluvial în scopul reducerii sarcinii de răspuns, precum și extinderea termenelor de diseminare pentru unii indicatori statistici, ținând cont de necesitatea optimizării termenelor de prezentare stabiliți pentru mediul de afaceri, întru îmbunătățirea calității datelor primare colectate și a implementării legislației în vigoare.

        Un alt subiect examinat în cadrul ședinței a vizat realizarea planului de acțiuni al CNS pentru anul 2021. Directorul general adjunct al BNS, Iurie Mocanu, a vorbit despre activități  importante ale CNS realizate pe parcursul anului curent la solicitarea utilizatorilor și întru eficientizarea activității Sistemului Statistic Național (SSN), printre care au fost menționate următoarele:

 • Satisfacerea necesităților informaționale suplimentare ale utilizatorilor, care a prevăzut:

- restabilirea lucrării „Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățeni”, pe baza datelor generalizate prezentate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;

- realizarea de către BNS a cercetării pilot privind Ancheta de conjunctură, care a fost elaborată în conformitate cu cerințele UE și reprezintă o anchetă calitativă care are drept scop analiza tendinței de evoluție a indicatorilor economici pe termen scurt din domeniul industriei, construcțiilor, comerțului și prestării serviciilor.

 • Elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul statisticii:

- ajustarea Legii nr.93/2017 cu privire la statistica oficială;

- ajustarea legislației conexe privind facilitarea accesului producătorilor de statistici oficiale la surse de date administrative;

- elaborarea proiectului de Hotărâre de Guvern ”Regulamentul cu privire la stabilirea producătorilor de statistici oficiale” (în stadiu de avizare);

- elaborarea proiectului de Lege ”Cu privire la recensământul populației și al locuințelor”;

- elaborarea proiectului de Hotărâre de Guvern ”Cu privire la aprobarea cadrului național de monitorizare a implementării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030” (în comun cu Cancelaria de Stat, în stadiu de avizare);

- elaborarea proiectului de Hotărâre de Guvern ”Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Statistici demografice și sociale” (în stadiu de avizare);

- elaborarea proiectului de Hotărâre de Guvern ”Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Depozitarul public al situațiilor financiare” (în stadiu de avizare);

- au fost inițiate activitățile de elaborare a Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic național până în anul 2030, care urmează a fi aprobat prin Hotărâre de Guvern.

 • Reducerea presiunii informaționale asupra respondenților statistici, în special asupra mediului de afaceri:

- a fost elaborat un plan de acțiuni de reducere a sarcinii de răspuns pentru respondenți,  precum și  elaborat un mecanism de măsurare a sarcinii de răspuns pentru entități;

- au fost lansate activități pentru extinderea utilizării datelor alternative în scopuri statistice: (i) calcule experimentale pentru statistica salarizării, în baza datelor din IPC ”Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie”; (ii) calcule experimentale privind vânzările de mărfuri și servicii, în baza datelor declarațiilor TVA);

- au fost realizate activități în vederea extinderii raportării statistice în format electronic (e-raportare, metoda CAPI).

 • Organizarea ședințelor cu utilizatori de date statistice, în special cu organele administrației publice, dar și cu respondenții care prezintă date statistice în vederea sporirii nivelului culturii statistice în rândul utilizatorilor și respondenților statistici etc.

Tot în cadrul întrunirii a fost examinat și aprobat Planul ședințelor Consiliului pentru anul 2022, care prevede organizarea a 4 ședințe trimestriale.

Mai multe informații despre Consiliul Național de Statistică, precum și ședințele Consiliului pot fi accesate la rubrica Despre BNS / Consiliul Național de Statistică.

Materiale aferente:


CNS_1.png

CNS_6.png

CNS_2.png

CNS_5.png

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45259 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran