RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 06.07.2022
Prima / Noutăţi / Revizuirea datelor privind serviciile de salubrizare pentru anii 2016-2020 și îmbunătățirea datelor cu privire la infrastructura străzilor din localitățile urbane
Revizuirea datelor privind serviciile de salubrizare pentru anii 2016-2020 și îmbunătățirea datelor cu privire la infrastructura străzilor din localitățile urbane
17.05.2022
Versiune tipar

Revizuirea datelor privind serviciile de salubrizare pentru anii 2016-2020 și
îmbunătățirea datelor cu privire la infrastructura străzilor din localitățile urbane

Biroul Național de Statistică (BNS) informează că au fost revizuite seriile de timp pentru perioada 2016-2020 cu privire la salubrizarea localităților atât la nivel național, cât și subnațional, detaliile fiind oferite mai jos.

Salubrizarea localităților urbane și rurale

În anul 2021 BNS cu participarea autorităților publice locale (APL) și a întreprinderilor care efectuează lucrări de salubrizare și transportare a deșeurilor municipale au desfășurat un exercițiu de verificare a gradului de cuprindere în cercetare a localităților conectate la serviciile de utilitate publică. În rezultatul acestuia s-a stabilit că:

 1. Unele APL prezentau în trecut date agregate la nivel de primărie și nu la nivel de localitate, așa cum prevede metodologia cercetării statistice „Salubrizarea localităţilor”1
 2. Mai multe localități rurale, deși beneficiau de servicii de colectare a deșeurilor municipale, nu prezentau raportul statistic respectiv.

În rezultatul colectării datelor pentru anul 2021 au avut loc un șir de îmbunătățiri ale calității datelor:

 1. Majorarea gradului de acoperire a localităților rurale care a constituit principala premisă pentru revizuirea în retrospectivă a datelor pentru perioada 2016-2020 (Tabelul 1, Anexă)
 2. Îmbunătățirea modalității de raportare a datelor de către întreprinderi și primării la nivel de localitate rurală (sat)
 3. Corectarea datelor prezentate anterior de către unele entități raportoare cu privire la volumul deșeurilor transportate pentru perioada 2019-2020.

Informația privind impactul revizuirii asupra numărului localităților cu acces la servicii de colectare a deșeurilor municipale în perioada 2016-2020 este prezentată în Figura 1.

Respectiv, în urma revizuirii s-a majorat numărul populației și al locuințelor cu acces la servicii de colectare a deșeurilor municipale, având, de asemenea, o tendință de creștere (Figura 2 și 3).

Aplicarea revizuirii a cauzat obținerea valorilor mai mari în seria revizuită față de seria veche pentru volumul deșeurilor municipale colectate, cu excepția anilor 2019-2020, când volumul deșeurilor municipale pentru acești doi ani a fost corectat de către respondenți spre micșorare (vedeți Figura 4).

Datele revizuite vor fi publicate, conform Calendarului de diseminare, în comunicatul de presă pe data de 17 mai și în Banca de date statistice pe 15 iulie.

Infrastructura străzilor orășenești și spații verzi urbane

BNS comunică, de asemenea, că indicatorii colectați în cadrul cercetării statistice privind infrastructura străzilor orăşeneşti şi amenajarea spaţiilor verzi urbane2: suprafața spațiilor verzi, lungimea și suprafața străzilor orășenești și lungimea porțiunilor de străzi orășenești iluminate, pentru anul 2021, au fost îmbunătățiți de către entitățile raportoare. Îmbunătățirile au fost datorate:

 1. Corelării mai bune a datelor prezentate pentru anul 2021 de către primării cu datele evidenței cadastrale
 2. Excluderea din suprafața spațiilor verzi urbane a suprafeței din perimetrul extravilanului (conform metodologiei cercetării, se includ doar spațiile verzi din intravilanul localităților urbane)
 3. Modificărilor operate de către autoritățile publice locale de nivelul II în datele prezentate cu privire la străzile orășenești și spațiile verzi în urma activităților de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a statului din administrare/gestiune, realizate în cadrul executării prevederilor Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică pentru anii (2019-2023) etc.

În Tabelele 1 și 2 sunt prezentate datele pentru anul 2020 și 2021 la nivel de țară și municipii/orașe, cuprinderea (și respectiv calitatea) cărora a fost îmbunătățită semnificativ.

Tabelul 1. Indicatorii de bază care au fost îmbunătățiți pentru anul 2021 de către entitățile raportoare, la nivel de țară

 

2020

2021

Lungimea totală a străzilor, km

3 946,5

4 082,3

Lungimea porțiunilor de străzi iluminate, km

3 064,1

3 231,8

Suprafața totală a străzilor, mii m.p.

51 651,1

50 920,0

Suprafața totală a spațiilor verzi urbane, ha

7 130,2

6 620,9

 

Tabelul 2. Indicatorii de bază care au fost îmbunătățiți pentru anul 2021 de către entitățile raportoare, la nivel de municipii și orașe*

Lungimea totală a străzilor, km

Lungimea porțiunilor de străzi iluminate, km

Suprafața totală a străzilor, mii m.p.

Suprafața totală a spațiilor verzi urbane, ha

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

mun. Bălți

753,4

323,2

or. Fălești

26,9

79,8

26,9

75,8

555,2

592,4

58,7

31,0

or. Sângerei

64,5

61,0

660,4

724,8

97,9

46,0

or. Criuleni

24,3

52,2

24,3

51,6

mun. Hâncești

30,4

47,0

or. Basarabeasca

40,9

48,5

26,3

42,5

204,8

235,4

8,8

23,5

or. Cahul

 

 

 

 

 

 

 

 

or. Cimișlia

58,8

114,8

34,2

48,2

411,6

459,2

32,9

64,9

or. Leova

2 375,2

876,8

mun. Comrat

147,8

129,3

147,8

129,3

591,2

1 356,6

61,6

12,3

 
* Notă: Simboluri folosite: „ valorile pentru acești indicatori nu au suferit modificări semnificative. 

Datele respective pentru anii precedenți nu au fost posibil de revizuit din cauza imposibilității prezentării informației în retrospectivă de către entitățile raportoare. Acest fapt, limitează comparabilitatea datelor pentru anul 2021 cu anii precedenți.

 

Anexă:

Note:

1 Formularul statistic „Salubrizarea localităţilor” se prezintă de către întreprinderile cu orice formă de proprietate, care efectuează lucrări de salubrizare a localităţilor şi transportare a deşeurilor, https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=635&id=7241
2 Formularul statistic „Privind infrastructura străzilor orăşeneşti şi amenajarea spaţiilor verzi urbane (din intravilan)” se prezintă de către primăriile și întreprinderile cu orice formă de proprietate, care efectuează gestionarea infrastructurii străzilor orășenești şi activitatea de înverzire, https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=635&id=7241

 

Persoană de contact:
Nadejda Cojocari
șef al direcției statistica serviciilor sociale
tel. 067 770 011

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45600 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran