RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Interviuri în presă / Planuri de viitor între BNS şi INS. Interviu
Planuri de viitor între BNS şi INS. Interviu
15.12.2016
Versiune tipar

Planuri de viitor între BNS şi INS. Interviu

Colaborarea statistică dintre Republica Moldova şi România este asigurată de colegii de la Institutul Naţional de Statistică al României printr-un interviu în care declară că INS va susţine Republica Moldova:

 • În procesul de implementare a  noii Legi cu privire la statistica oficială, aflată în prezent în procedură de aprobare;
 • Utilizarea surselor administrative de date în scopuri statistice în conformitate cu normele, standardele și practicile internaționale, vizând creșterea calității statisticilor oficiale, producerea de noi indicatori statistici,  reducerea costului informației și reducerea sarcinii de răspuns asupra respondenților statistici;
 • Creșterea capacității statisticii oficiale a Republicii Moldova prin perfecționarea metodelor și tehnicilor de diseminare a datelor și informațiilor statistice;
 • Îmbunătățirea culturii statistice la nivelul tuturor categoriilor de utilizatori statistici, implicit prin apropierea dintre statistica oficială și mediul academic.

În această ordine de idei ţinem să le aducem sincere mulţumiri, sperând să obţinem o colaborare fructuoasă şi de lungă durată.

Vedeţi mai jos interviul cu reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică

1. În ce constă suportul pe care INS ar putea să-l acorde Republicii Moldova pentru implementarea SDSSN?

Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional 2016-2020 (SDSSN), de către Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova (BNS) este esențială în vederea alinierii statisticii naţionale a Republicii Moldova la recomandările internaționale, în special la cele ce decurg din implementarea legislaţiei europene în domeniul statisticii. Implementarea Strategiei vizează si întărirea şi recunoaşterea rolului statisticii oficiale  în societate; va avea menirea să satisfacă, într-o măsură cât mai largă, necesităţile de date şi informaţii ale tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice, să continue îmbunătăţirea calităţii proceselor şi produselor statistice prin alinierea la Codul de Practici al Statisticilor Europene, în contextul implementării „Viziunii Sistemului Statistic European până la orizontul anului 2020”.

Cu aceeaşi disponibilitate şi deschidere, Institutul Național de Statistică (INS) al României va  continua să acorde asistență BNS în tot acest proces de modernizare.

Așa cum a fost subliniat și în cadrul Protocolului Sesiunii a IX-a a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică între România şi Republica Moldova semnat pe data de 4 noiembrie 2016, o atenție deosebită va fi acordată de către INS statisticii oficiale din Republica Moldova:

 • În procesul de implementare a  noii Legi cu privire la statistica oficială, aflată în prezent în procedură de aprobare;
 • Utilizarea surselor administrative de date în scopuri statistice în conformitate cu normele, standardele și practicile internaționale, vizând creșterea calității statisticilor oficiale, producerea de noi indicatori statistici,  reducerea costului informației și reducerea sarcinii de răspuns asupra respondenților statistici;
 • Creșterea capacității statisticii oficiale a Republicii Moldova prin perfecționarea metodelor și tehnicilor de diseminare a datelor și informațiilor statistice;
 • Îmbunătățirea culturii statistice la nivelul tuturor categoriilor de utilizatori statistici, implicit prin apropierea dintre statistica oficială și mediul academic.

2. Reieșind din experiența INS, ce ne-ați sugera în procesul de aliniere a BNS la standardele statisticii europene?

În vederea alinierii BNS la standardele statisticii europene este importantă introducerea în procesul de producție statistică a unor instrumente inovative, menite să eficientizeze acest proces. În plus, este esenţială utilizarea pe scară largă a surselor administrative în conformitate cu normele, standardele și practicile europene. Aceste două elemente sunt vitale în vederea creșterii calității statisticilor oficiale, producerii de noi indicatori statistici, reducerii costurilor și a sarcinii de răspuns.

3. În viitorul apropiat, vedeți posibilă încheierea unui nou Acord de Colaborare intre INS si BNS? La ce s-ar referi?

Da, INS preconizează actualizarea Protocolului de colaborare încheiat între INS şi BNS în 2004, continuarea și intensificarea acţiunilor de cooperare în domeniile importante ale statisticii fiind deosebit de importantă.

Interviul a fost realizat de Diana Enache, șef al Serviciului informare și comunicare cu mass-media din cadrul BNS.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45103 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran