RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.12.2021
Prima / Funcţii vacante / Anunț cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Anunț cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
04.10.2019 // Termenul limită de depunere a documentelor este pînă la 18 octombrie 2019
Versiune tipar

ANUNŢ
cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

Direcţia GeneralăTehnologii Informaţionale
Direcția proiectare aplicații informatice
-Programator principal-

Sarcinile de bază:

 • Efectuează elaborarea programelor electronice pentru subdiviziunile BNS, coordonează lucrările de creare a reţelelor informaţionale locale şi teritoriale;
 • Asigurarea documentării necesare a proceselor de proiectare a aplicaţilor informatice complexe statistice.
 • Elaborarea standardelor locale de programare şi testare a aplicațiilor informatice, care satisfac cerinţele subdiviziunilor statistice ramurale.
 • Asigură procesele de întreținere a aplicațiilor informatice complexe statistice.

Direcția administrare a sistemului informațional
-Administrator principal rețea de calculatoare-

Sarcinile de bază:

 • Testarea şi implementarea noilor programe informatice statistice, noilor aplicaţii de birotică şi de sistem.
 • Crearea, anularea, modificarea utilizatorilor în conformitate cu procedurile stabilite.
 • Administrarea reţelelor de transport date al SI la nivel central şi teritorial.
 • Asigurarea reparației şi deservirii echipamentului tehnic

Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul tehnologiilor informaţionale; 
 • Experienţă profesională  - minimum 1 an,
 • Cunoştinţe excelente de PC componente şi accesorii, 
 • Cunoștințe de Programare în C# , a principiilor OOP,
 • Cunoștințe în scrierea interogărilor SQL,
 • Cunoștințe de bază: * ASP.NET și/sau MVC * Transact-SQL, PL/SQL,
 • Cunoştinţe de software: toate SO Windows, MS Office, PC-uri, imprimante, servere, comunicaţii la nivel de administrator de sistem;
 • Responsabilitate.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00 - 17:00, pauza de masă 12:00-13:00
 • Activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice locale.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • curriculum vitae; 
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare; 
 • copia carnetului de muncă.

Termenul de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor, pînă la  18 octombrie 2019.

Locul depunerii documentelor:

 • Locul depunerii documentelor este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106,   biroul nr.409, telefoane de contact:  022  40 30 80; 40 30 53
 • Persoanele  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor
  • Diana Bîrsa, şeful al Secţiei juridice și resurse umane, 
  • Ala Caraman, şeful adjunct al Secţiei juridice și resurse umane.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
55031 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran